Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. september 2020

Zamyslenie Žalm 11

Zamyslenie Žalm 11

Zamyslenie Žalm 11

vv.1-3: „Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť: „Uleť na vrch ako vrabec!? Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných. Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť?“ 

V rokoch pred tým, ako Dávid zaujal trón žil ako utečenec utekal pred Saulom, ktorý ho prenasledoval a žil v neustálom nebezpečenstve. Dávid zdvihol oči k Pánovi, aby našiel silu v čase skúšky. Vie, že jeho záchranou je bezhraničná dôvera v Pána. Čo znamenajú slova „Uleť na vrch ako vrabec!? Žalmista zrejme utiekol pred nepriateľmi do jeruzalemského chrámu. Prenasledovaný veriaci je prirovnaný ku vtáčaťu (Ž 55,7; 91,3; 124,7). Jeho priatelia mu radili, aby utiekol do hor a to asi na východ od Jeruzalema kde sú jaskyne a kde sa dá ukryť. „Hora“ je miesto útočišťa (Gn 19,17; Ž 121,1; Ez 7,16; Mt 24,16).

Žalmista hľadá pomoc u Pána a dôveruje mu. Je to krásna modlitba lebo začína dôverou a odovzdanosťou do Božích rúk. Vo viacerých žalmoch je spomenutá dôvera v Pána (Ž 18,3; 25,2; 119,43). V žalme 37 sa tiež spomína ako hriešnici tasia meč a napínajú luk aby mohli zraziť bedára i chudáka (Ž 37,14). Hriešnici ako nepriatelia Pána (Ž 37,20) robia zle avšak neuniknú Božej spravodlivosti. Statoční ľudia sú v žalmoch ako tí, ktorí uvidia Pánovu tvár (Ž 11,7), riadia sa spravodlivosťou (Ž 94,15), budú bývať u Pána (Ž 140,14).  

vv.4-7: „Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť. Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov; oheň so sírou a spaľujúci víchor, to je ich údel. Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; statoční uvidia jeho tvár.“

Je to pekne vyznanie viery Pán prebýva v chráme a tróni na nebesiach. Pánove oči hladia na každého človeka. Pán skúma každého človeka a vidí do ľudského srdca veď On nás stvoril. Týmito slovami žalmista vyjadruje svoje pocity, ktoré v modlitbe prežíva. Nachádza sa v ohrození a on dôveruje Pánovi a zostava mu verný. Žeravé uhlie na hriešnikov pripomína osud, ktorý postihol Sodomu a Gomoru (Gn 19,24-26). Tieto slova o žeravom uhli, oheň so sírou a spaľujúci víchor vyjadrujú akoby volanie prenasledovaného človeka, ktorý pomstu neberie do svojich rúk ale prenecháva ju Bohu. Žalmista nazýva Pána spravodlivý lebo v ňom ma istotu a dôveruje jeho spravodlivosti. Statoční uvidia Pánovu tvar veľmi pekne o tom hovorí posledný verš 17. žalmu: „Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba“ (Ž 17,15).

Otázky na zamyslenie

Inzercia

- Hľadám pomoc u Pána a dôverujem mu?

- Keď prídu rôzne ťažkosti aj útoky zo strany nepriateľov odovzdávam to Bohu a jeho

  spravodlivému sudu?

- Je mojou nádejou a útechou Pán v čase skúšky a obraciam sa k nemu v modlitbe?

- Tužím vidieť Pánovu tvár úprimnou túžbou po Bohu v modlitbe?

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia. Skončil sa rok Božieho slova ale v našom živote môžeme aj naďalej čítať Pánovo slovo. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Inzercia

Odporúčame