Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. september 2020

Zamyslenie Žalm 10

Zamyslenie Žalm 10

Zamyslenie Žalm 10

v.1: „Pane, prečo si tak ďaleko? Prečo sa skrývaš v časoch súženia? “ Niekedy môžeme mať pocit, že Pán je ďaleko v čase súženia a nie je tomu tak. Pán počúva naše modlitby a dôležité je nechať Pána aby sa naplnila Božia vola nie naša. V modlitbe Otče náš mame prosbu: „Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ (Mt 6,10).

vv.2-5: „Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára; nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval. Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou a lakomec sa vychvaľuje. Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí: „Boh nezasahuje; Boha niet.“ Také sú všetky jeho myšlienky a jeho cesty sú vždy úspešné. Ďaleko je od myšlienky na tvoj súd a všetkých svojich odporcov nemá za nič.“ 

Žalmista opisuje pýchu hriešnika a jeho správanie, ktoré sa protiví Bohu. Hriešnik si namýšľa, že Boha niet a môže žiť bez Boha (Ž 36,2). Žalmista vola k Pánovi aby začal konať aby povstal a zdvihol svoju ruku, aby nezabudol na úbohých. Poznám ľudí vo svojom okolí, ktorí odmietajú Boha a modlím sa za nich?

vv.6 -11: „V srdci si takto hovorí: „Mnou nič nepohne, ani mňa, ani moje pokolenie nezastihne nešťastie.“ Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu; pod jeho jazykom zločin a násilie. Sedí na postriežke blízko osád, nevinného zákerne zabíja. Očami sliedi za chudákom; ako lev v húštine číha v úkryte. Číha, chce schvátiť bedára; chytá ho a hádže naňho sieť. Prikrčí sa a vyrúti, i hynú chudáci v jeho násilných pazúroch. V duchu si ešte hovorí: „Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.“ Hriešnik nemá vieru, pácha zločiny, jeho ústa sú plne klamu a podvodu (Ž 36,4). Hriešnik ma negatívne a bezbožné myšlienky a mysli si, že Boh sa nestará o chudobných, úbohých a verných.

vv.12-14: „Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na úbohých. Ako môže bezbožník Bohom pohŕdať? Ako si môže v duchu hovoriť: „Boh nezasiahne!“? Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ a berieš ich do svojich rúk. Na teba sa chudák spolieha a sirote pomáhaš.“ Žalmista dôveruje Bohu a verí, že Pán zasiahne, spolieha sa na Pána a jeho spravodlivosť. Na inom mieste žalmista povie slova ako sa Pán postará o úbožiaka: „Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná, povstanem teda, hovorí Pán, zachránim toho, ktorým opovrhujú“(Ž 12,6).

vv.15-16:  „Rozmliažď rameno hriešnika a zločinca; budeš hľadať jeho hriech, a už ho nenájdeš. Pán je kráľom navždy, na veky vekov. Pohania vymizli z jeho krajiny.“

Tieto verše znejú tvrdo treba povedať, že Boh nie je Bohom násilia. Žalmista prosí Boha aby konal spravodlivo a vykonal pomstu. Slovo rozmliaždiť znamená rozdrviťroztlačiť je to veľmi tvrdé slovo. Hlavnou pohnútkou týchto slov nie je pomstychtivosť, ale túžba, aby zvíťazila pravda, dobro a spravodlivosť. Pamätajme, že žalmy používajú poetickú reč, v ktorej sa objavujú aj tvrdé slova a deštruktívne obrazy. Žalmy vyjadrujú rôzne emócie strach, bolesť, radosť, smútok a pod.

Inzercia

17-18: „Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš. Zastaň sa práva siroty a utláčaného, aby už nikdy nenaháňal hrôzu človek stvorený zo zeme.“ Záverečné verše vyjadrujú dôveru v Boha, ktorý počúva túžbu úbožiakov. Pán vypočuje prosby siroty a utláčaného .

Otázky na zamyslenie

- V žalme sa spomína pýcha hriešnika, ktorý si nahovára, že Boha niet. Modlím sa za obrátenie hriešnikov? Prajem im dobro?

- Ďalej žalmista spomína hriešnika, ktorého ústa sú plné luhania, klamu a podvodu. Usilujem sa hovoriť vždy pravdu svojim blížnym?

- Dôverujem Bohu a verím, že je spravodlivý a milosrdný voči všetkým hriešnikom?

 

Odporúčame