Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. august 2020

Mária, Matka Božia: Ako mohla (ne)obyčajná žena porodiť večného Boha?

Blog o vznešenom materstve Panny Márie.
Mária, Matka Božia: Ako mohla (ne)obyčajná žena porodiť večného Boha?

Pred pár dňami som spolu s niekoľkými priateľmi videl v kine nový film Fatima. Mnohí z vás už iste dobre viete, že Fatima v Portugalsku je miestom mariánskych zjavení z roku 1917. Tento film veľmi solídne rekonštruuje mimoriadne udalosti, ktoré sa v tom roku udiali trom jednoduchým deťom. Cez Luciu, Hyacintu a Františka bol svet oboznámený s posolstvom lásky, pokoja a výzvy na obrátenie. Fatimské zjavenie nie je v žiadnom prípade oddelené od evanjelia. Je jeho aktualizovaním pre dobu, v ktorej ľudstvo nachádza. Odporúčam vám pozrieť si tento pekný a hodnotný film. 

Boh si pre svoje zámery veľmi často vyberá jednoduchých a pokorných ľudí. Nepotrebuje mudrákov, potrebuje ľudí, ktorí sa mu zveria a sú ochotní načúvať Jeho hlasu. V tomto duchu sa niesol aj príbeh troch fatimských hrdinov, dnes už svätcov. A v tomto duchu sa nesie aj príbeh, na prvý pohľad ničím zaujímavej ženy. Ženy, ktorá bola ochotná úplne sa podriadiť Božej vôli a nasledovať ho kamkoľvek. A vďaka tomuto postoju mohol Boh cez ňu robiť veľké a ľudským rozumom nepochopiteľné veci. Mohol sa v nej aj narodiť. 

Niektorí kresťania z protestantského prostredia môžu až zhíknuť od pohoršenia nad tým, že katolíci (a nielen oni) oslovujú Máriu titulom Matka Božia. Ako môže obyčajný človek byť Bohorodičkou? Zaujímavé je, že raní protestantskí reformátori Martin Luther a Ján Kalvín sa nad týmto Máriinim statusom nepohoršovali. Významní kresťanskí autori a teológovia prvotnej Cirkvi od Ireneja cez Ambróza až po Hieronyma vieru, že Mária bola Matkou Boha jednomyseľne potvrdzujú. Svätý Gregor Naziánsky v liste Kledoniovi z roku 382 dokonca píše, že „ak niekto popiera, že Mária bola Božou Matkou dostáva sa do konfliktu s Bohom.“

Spor o tom, či Mária bola alebo nebola Božou Matkou nie je moderným sporom. Je potrebné vrátiť sa späť o niekoľko storočí, konkrétne do 4. až 5. storočia po Kristovi. Konštantínopolský patriarcha Nestorius zastával názor, že Máriu nemôžeme nazývať Matkou Božou alebo Bohorodičkou (Theotokos), ale iba Kristorodičkou (Christotokos). Nestorius bol stúpenec tzv. antiochijskej školy, ktorá dávala veľký dôraz na ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista a samostatnosť ľudskej a božskej prirodzenosti v Kristovej osobe. Na základe tejto optiky bol Boh v človekovi Ježišovi Kristovi iba ubytovaný, nie však úzko, hypostasticky spojený.

Osoba Ježiša Krista a osoba Panny Márie je veľmi úzko prepojená. Vidíme to nielen z Biblie, ale aj z teologických sporoch v dejinách kresťanstva. Ak je podkopaná mariológia, môžeme s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že bude trpieť aj kristológia. História týchto sporov je veľmi zložitá, až by sa dnešný človek začudoval, prečo sa tí kresťania hádali o také zdanlivo malicherné veci. V skutočnosti však išlo o to, ako správne chápať osobu Ježiša Krista. Išlo o autentickú tvár kresťanstva.

Nestorius vo svojej pozoruhodnej autobiografii (ktorá vyšla až v roku 1910) vysvetľuje, že svojou kritikou mariánskeho titulu Bohorodička nemal v úmysle podkopať Kristovo božstvo. Iba vyjadril svoje obavy z toho, že tento titul dostatočne nerozlišuje ľudský a božský aspekt Ježiša Krista. 

Cirkev si však myslela niečo iné. Oproti Nestoriovmu príliš dualistickému chápaniu dvoch Kristových prirodzeností, na koncile v Efeze v roku 431 potvrdila neoddeliteľné (hypostatické) spojenie ľudskej a božskej prirodzenosti v jednej osobe Ježiša Krista. Zároveň na tom istom koncile potvrdila platnosť titulu Theotokos, Bohorodička. 

Efezský koncil vyhlasuje: „Kto by teda nevyznával, že Boh je skutočne Emmanuel, a že preto je najsvätejšia Panna Mária Matkou Božou, nech je vylúčený zo spoločenstva.“ Ako teda Mária, obyčajný, stvorený človek mohla porodiť nestvoreného Boha a byť Matkou Boha?

Koncil v súvislosti s materstvom Márie používa formuláciu podľa tela. To znamená, že Panna Mária nie je zdrojom Kristovho večného božstva. Mária je Matkou Boha v tom zmysle, že osoba Ježiš Kristus je nositeľom dvoch prirodzeností - ľudskej a božskej. V roku 1981 kanadskí biskupi v publikácii Jesus Christ, Centre of The Christian Life túto starodávnu kresťanskú náuku objasňujú takto: 

Inzercia

„Mária počala a porodila nielen človeka, ale aj osobu Božieho Syna, druhej božskej osoby. Majme na pamäti, že nepočala a neporodila jeho nekonečné božstvo. Porodila Syna Božieho, v jeho ľudskej prirodzenosti počatej z jej tela, mocou Ducha Svätého. Uznanie a chvála Márie ako Matky Božej uchováva dôležitú pravdu o osobe a bytosti Ježiša Krista ako pravého Boha. Tento titul taktiež zdôrazňuje jeho pravú ľudskosť, pretože sa skutočne narodil z ľudskej matky.“

Napokon, titul Bohorodička alebo Matka Božia nie je odtrhnutý ani od biblického zjavenia. V Lukášovom evanjeliu 1,43 sa Alžbeta pýta Márie, ktorá prichádza k nej na návštevu, že „čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“

Pravá úcta k Panne Márii, k Matke Božej, k našej matke nás vedie vždy k jej synovi, Ježišovi Kristovi. Preto ak sa modlíme ruženec alebo inú mariánsku modlitbu vždy sa bližšie spájame s Bohom. Ísť cestou Márie je ísť cestou k Bohu, nikdy nie od neho.   

Zdroje
Franzen, A: Malé cirkevné dejiny. 2008
Schreck, A: Katolíci: Čomu skutočne veria? 2013

https://www.catholic.com/tract/mary-mother-of-god

Titulný obrázok
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary,_mother_of_Jesus

 

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Odporúčame

Blog
XII. Ikona Vševidiaceho Božieho oka (podcast)

XII. Ikona Vševidiaceho Božieho oka (podcast)

Námet ikony vychádza z množstva symbolov, z ktorých každý má zvláštny, hlbší význam. Všetky spolu vyjadrujú základnú myšlienku nášho bytia: celé ľudstvo je preniknuté Božím pohľadom, pred ktorým sa nemožno ukryť. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.