Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. august 2020

V piatok pred sobášom

Sobota je v Cirkvi deň, kedy sa konajú sobáše. Niektorým predchádza dlhá známosť, iné sa dejú po krátkom čase. A sú aj také, ktoré vzbudia pozornosť. Napríklad ak sa žení niekto, kto už raz sobáš v kostole mal.
V piatok pred sobášom

V piatok pred sobášom zazneli pri rannej svätej omši tieto slová: K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ (Mt 19, 3-6)

Ako sa teda môže niekto, kto už raz mal sobáš v kostole, znova v kostole oženiť?

Možno poznáš vo svojom okolí niekoho, kto ťa niečím takýmto mohol zaskočiť, či azda aj pohoršiť. Ak máš o takomto prípade len poznanie, možno si pomyslíš svoje, nielen o tom konkrétnom človeku, ale aj o Cirkvi, ktorá sa javí, že umožňuje rozvod, hoci by ho predsa nemala uznávať. 

Nuž ale pravda je taká, že Cirkev skutočne rozvod ani nepraktizuje ani neuznáva. V cirkevnom alebo teda v kánonickom práve nič také ako rozvod neexistuje.

Existujú však prípady, kedy sobášny obrad v kostole má niekto, kto síce navonok "odohrá" svoju rolu, avšak vo vnútri sa s obsahom svojej úlohy nestotožňuje. Inými slovami vnútorne buď odmieta kresťanské manželstvo ako také, alebo minimálne niektorú jeho vlastnosť či cieľ, alebo manželstva jednoducho nie je schopný. 

Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu a pozná naše schopnosti, preto nemôže nasilu spojiť takých dvoch ľudí, ktorí sa spojiť nechcú alebo tohto spojenia nie sú schopní. Zdieľať

Ak niečo nechceš no napriek tomu ťa vnútorné či vonkajšie okolnosti donútia to urobiť, je narušená tvoja sloboda. V každom právnom systéme, teda aj v kánonickom práve, platí, že k platnosti úkonu je potrebná slobodná vôľa. Alebo inak: ak má byť tvoje konanie podľa práva platné, musí mu predchádzať tvoj slobodný pozitívny úkon vôle. 

Sú však okolnosti, ktoré v prípade sobáša v kostole môžu vplývať na úkon vôle do takej miery, že manželský sľub robia neplatným. Typickým príkladom býva nečakané tehotenstvo. Ak sa niekto doslova "musí sobášiť", no bez toho nečakaného tehotenstva by sa pre sobáš nerozhodol, takéto manželstvo nie je platné, nakoľko rozhodnutie preň nie je slobodné. 

Sloboda rozhodovania pre manželstvo je zároveň sloboda rozhodovanie pre konkrétneho človeka. Aby sa niekto mohol slobodne rozhodnúť s niekým uzavrieť manželstvo, musí vedieť koho a prečo si berie. Ak je niekto počas trvania známosti v ilúzii, alebo ak je dokonca správaním toho druhého zavádzaný, takéto manželstvo tiež nemusí byť platné. Až v manželstve, keď sa ilúzie vytratia, resp. keď sa prestane hrať divadlo a ukážu sa skutočné charaktery, zrazu človek zistí, že ten, s kým vstúpil do manželstva, je vlastne niekto iný, než bol ten, s kým do manželstva vstúpiť chcel. 

Okrem slobodnej vôle je pre platnosť manželstva nevyhnutná aj schopnosť uzavrieť a žiť manželstvo.  Zdieľať

Na schopnosť uzavrieť manželstvo môžu vplývať aj mnohé okolnosti, ktorá oslabujú vôľu. Počnúc prípadom, kedy je niekto počas sobáša pod vplyvom alkoholu či akejkoľvek omamnej látky, až po prípady rôznych psychických porúch, ktoré u človeka oslabujú schopnosť rozhodovať sa. V týchto prípadoch je dôležité stanovisko znalca, ktorý na základe svojej odbornosti vyjadrí názor o schopnosti človeka rozhodnúť sa pre manželstvo. 

Inzercia

Ježiš im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“  (Mt 19, 11-12)

Sú však aj vážnejšie prípady, kedy má psychika konkrétneho človeka také vlastnosti, že daný človek skrátka vôbec nie je schopný manželstva. Ide o celú škálu porúch osobnosti, ktoré spôsobujú, že človek nie je schopný realizovať aspoň niektoré z vlastností či cieľov manželstva. Takýto človek teda nie je schopný žiť manželstvo, hoci by ho aj mohol vo chvíli sobáša chcieť. 

Môžem ťa ubezpečiť, že Cirkev nerozvádza manželstvo, neexistuje cirkevný rozvod. Cirkev však môže na základe zozbieraných dôkazov vyhodnotiť, že manželstvo nebolo platne uzavreté a skonštatovať jeho nulitu. Nerobí tým nič nekalé, iba poskytuje pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v spolužití, ktoré sa síce navonok javí ako manželstvo, avšak v skutočnosti manželstvom nie je. 

Cirkev nemá kompetenciu manželstvo anulovať, môže len na základe dôkazov skonštatovať jeho nulitu. Zdieľať

Preto je možné a niekedy sa to stáva, že hoci niekto už raz mal sobáš v kostole, môže ho mať znova. Prosím, nepohorší sa nad tým, skús si spomenúť, že sobáš v kostole nie je možný bez vedomia miestneho farára, ktorý by určite neumožnil sobáš niekomu, kto už sobáš v kostole mal bez predloženia rozsudku o nulite predchádzajúceho manželstva.

Chcel som ti len priblížiť, opierajúc sa o aktuálny text evanjelia, že nie každé manželstvo, ktoré sa slávi v kostole, musí byť automaticky platným. O jeho neplatnosti však musí rozhodovať príslušná autorita, teda príslušný cirkevný súd, ktorého úlohou je hľadať pravdu, pretože pravda oslobodzuje človeka. V tomto prípade nájdená a potvrdená pravda o manželstve nejakého konkrétneho páru môže týchto dvoch ľudí oslobodiť od spolužitia, ktoré aspoň jeden z nich buď vo svojom vnútri nechcel, alebo ho nebol schopný, a preto takéto spolužitie nie je skutočným manželstvom. 

Prajem každému, kto bude mať zajtra sobáš v kostole, aby jeho i jej rozhodnutie pre manželstvo bolo rozhodnutím naozaj slobodným, zodpovedným a aby bolo Bohom požehnaným a šťastným. 

 

Odporúčame

Blog
Bielorusko v zajatí geopolitiky

Bielorusko v zajatí geopolitiky

Geopolitickou tragédiou Bieloruska je, že sa ho Rusko nikdy nevzdá a pre Európu nie je v jej záujme mu nejako významnejšie pomôcť.....bohužiaľ. Článok je zároveň analýzou facebookovej stránky venujúcej sa geopolitike "Pohár čistého"