Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. august 2020

Katolícka cirkev - stlp a opora pravdy

Katolícka cirkev - stlp a opora pravdy

Prvý list Timotejovi 3: 1-15 :

 

1 "Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. 2 Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; 3 nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; 4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. 5 Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?! 6 Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. 7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla. 8 Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku, ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. 10 Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu. 11Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom. 12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. 13 Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 14 Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, 15 ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy."

Poznámka : Pavol v 15 verši nazýva apoštolské cirkvi v prvom storočí ako Boží dom, ktorý nazýva stĺpom a oporou pravdy. Lenže keď tieto apoštolské cirkvi v druhom storočí a v ďalších storočiach upadli do herézie (začali učiť protibiblické učenie ), prečo ich potom Pavol nazval stĺpom a oporou pravdy ? Nedáva totiž žiaden zmysel aby Boh nazýval niekoho, kto krátko po smrti apoštolov upadne do herézie, stĺpom a oporou pravdy.

 

PROTIARGUMENTY :  
1) Výraz stĺp a opora pravdy sa týkalo výlučne apoštolských cirkví 1 storočia. 

ODPOVEĎ : Nie je to tak. Písmo nám totiž hovorí, aby sme sa držali toho čo je napísané v Biblii až do druhého príchodu Pána.

Zjavenie Jána 3:11
"Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec."

Poznámka : Vidíme teda, že sa máme držať toho čo máme, a keď teda Písmo hovorí o apoštolských cirkví ako o stlpe a opore pravdy, máme sa toho držať, v 1, 2, 6, 21 aj v iných storočiach. 

Inzercia

Zjavenie Jána 2:24-25
"24 Vám ostatným v Tyatire, všetkým, čo sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí nepoznali - ako hovoria - satanove hlbiny, hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem."

Poznámka : Znova platí, že máme sa držať to čo je napísané v Písme, a to až do druhého príchodu Pána, a teda až do skončenia sveta. 

List Galaťanom 1:8
"Ale keby sme vám hlásali my (apoštoli) alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!"

Poznámka : Písmo označuje apoštolské cirkvi ( z ktorých sa dnes skladá katolícka cirkev) ako stlp a opora pravdy. Ked ale protestanti s týmto nesúhlasia, a tvrdia, že apoštolské cirkvi už nie sú viac stlpom a oporou pravdy, vari to nie je iné evanjelium, ako sme v 1 storočí počuli ? 

2. list Solúnčanom 2:15
"A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom."

Poznámka : Znova teda platí, že sa máme držať toho čo je napísané, ale i povedané (ústna Tradícia).

 

ZÁVER : Apoštolské cirkvi boli nazvané stlpom a oporou pravdy. Pavol tento svoj výrok nikdy neodvolal, a Písmo ho v iných knihách Biblie nikdy nezrušilo. Z hore uvedených biblických veršov tiež vidíme, že to čo bolo napísané a povedané v prvom storočí, má večnú platnosť, a preto stále platí, že apoštolské cirkvi (katolícka cirkev sú stlpom a oporou pravdy).
 

Odporúčame

Blog
XI. Ikona Božej Matky Oranty so svätcami (podcast)

XI. Ikona Božej Matky Oranty so svätcami (podcast)

Ikona sprítomňuje Pannu modliacu sa a túžiacu po Bohu. Kristus môže prebývať aj v nás, ak mu to dovolíme, tak ako mu to dovolila Bohorodička svojim zvolaním: „Nech sa tak stane“. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.