Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. august 2020

Túžba za pokojom Žalm 120

Túžba za pokojom Žalm 120

Túžba za pokojom Žalm 120

Zamyslenie

Sväté písmo k žalmu 120 uvádza krátky komentár: Nadpis ”Pútnická pieseň”, dosl. pieseň výstupov - ”šir hamma álôt”, označuje okolnosť, pri ktorej sa žalm spieval. Tento nadpis majú aj nasledujúce žalmy 120 – 134. ”Piesne výstupov” boli pútnické piesne, ktoré izraelskí pútnici spievali za cesty do Jeruzalema. Niektoré z piesni sú staršie, iné vznikli práve pre tento cieľ. Zozbierane do jedného zväzočku tvoria tzv. ”Malý žaltár” pútnikov. Iní myslia, že tieto žalmy vznikli pri návrate z babylonského zajatia, keď jednotlivé izraelské kmene vstupovali do vlasti. 120 žalm opisuje nešťastie toho, čo žije ďaleko od Jeruzalema.

v.1: „K Pánovi som volal vo svojom súžení a on ma vyslyšal” – žalmista sa obracia k Pánovi aby ho vypočul lebo sa nachádza v zlej situácii. Pravdepodobne Izraeliti boli v súžení v Egypte, kde boli zotročení alebo môže isť o babylonské vyhnanstvo. Na konci verša žalmista hovorí: on ma vyslyšal. Boh vždy vypočuje naše prosby, keď voláme o pomoc. Dôležité je dôverovať Bohu. Možno si niekedy myslime, že naše prosby nie sú vypočuté zostávajme v pokoji a dôvere časom sa dozvieme odpoveď.

v.2: „Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka” – žalmista sa nachádza medzi nepriateľmi, ktorí na neho útočili na jeho vieru v Boha a hovorili nepravdivé reči.

vv.3-4: „Čo ti dať alebo čo ešte priložiť, ty jazyk podvodný? Ostré šípy bojovníka a rozpálene uhlíky z borievčia” –  k tomuto veršu sa uvádza krátky komentár: Žalmista sa v duchu obracia na svojich odporcov. Opytuje sa ich, aký trest ich zastihne od Pána? Odpoveď mame v nasledujúcom verši: ”Ostré šípy bojovníka”, čiže istá smrť, a ”rozpálene uhlíky z borievčia”, teda veľmi silný, trvalý oheň.

vv.5-6: „Beda mi, že som vyhnancom v Mosochu a bývam v stánkoch kedarských” – ”Mosoch a Kedar” sú len metafora na označenie ukrutných cudzincov. Kde skutočne žalmista býva, nevedno. ”Mosoch” bol kmeň, ktorý býval v okolí dnešného Čierneho mora (pozri Gn 10,2). ”Kedar” bol kočovný kmeň v sýrsko-arabskej púšti (Gn 25,13).

Inzercia

„Už pridlho žijem s tými, čo nenávidia pokoj” – ako už bolo spomenuté žalm ukazuje situáciu babylonského zajatia možno sa žalmista nachádzal medzi pohanmi a tými, ktorí mu nedali pokoj. Spomína sa tu pokoj hebrejsky šálóm, ktorý je pre duchovný život veľmi dôležitý. My kresťania sme povolaní žiť s ľuďmi v pokoji. Ježiš povedal:  „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi” (Mt 5,9).

Otázky na zamyslenie

- Obraciam sa na Pána s dôverou keď som v súžení a prežívam utrpenie?

- Hovorím pekne a pravdivo s ľuďmi?

- Usilujem sa žiť v pokoji doma v rodine alebo spoločenstve?

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame