Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. júl 2020

Zamyslenie o sv. Márii Magdaléne

Zamyslenie o sv. Márii Magdaléne

Zamyslenie o sv. Márii Magdaléne

(Jn 20, 1-18)

V roku 2016 počas mimoriadneho jubilejného Roka milosrdenstva pápež František povýšil spomienku na sv. Máriu Magdalénu na liturgický sviatok. Sv. Mária Magdaléna pochádzala z rybárskeho mestečka Magdala, ktoré ležalo na západnom brehu Genezaretského jazera. Bola jednou zo žien, ktoré sprevádzali Ježiša (Lk 8,1-3); bola pri Ježišovom kríži (Mt 27, 55-56) a pri jeho pohrebe (Mt 27, 57-61) a na Veľkonočnú nedeľu išla so ženami k hrobu (Mk 16,1-8). Jej prvej sa zjavil vzkriesený Pán Ježiš a poslal ju k učeníkom oznámiť veľkonočnú radostnú zvesť (Jn 20, 11-17). Podľa starších správ zomrela v Efeze. Cirkevná tradícia označuje sv. Máriu Magdalénu za „apoštolku apoštolov“.

v. 1: „Ráno prvého dňa v týždni“ – je to deň Pána, kresťanská nedeľa (Zjv 1,10), najväčší sviatočný deň kresťanov namiesto židovskej soboty, na pamiatku Kristovho vzkriesenia. Mária je ženou viery, ktorá hľadá Ježiša, ktorého veľmi miluje. Tuží sa s nim stretnúť a ide k hrobu ešte za tmy. Je to krásna túžba po Bohu tak ako to pekne vyjadruje Žalm 63: „Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe“(Ž 63,2).

v. 2: „Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád a povedala im: Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili“ – Mária bežala a oznamuje Petrovi odniesli Pána. Mária je ženou, ktorá hľadá Pána a túži ho stretnúť. V tom hľadaní neostáva sama ale hľadá ho spolu apoštolmi Petrom a Jánom.

vv. 3-10: Správy štyroch evanjelistov o tom, že ženy našli Ježišov hrob prázdny, sú v podstate rovnaké. Evanjelista Lukáš spomína aj iné ženy: „Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom“(Lk 24,10).

 „Ešte totiž nechápali Písmo“ – podobnú situáciu mame u emauzskych učeníkov, ktorým Ježiš vykladal, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo (Lk 24,27). „Tak je napísane, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych“ (Lk 24,46).

vv. 11-18: „Ale Mária stala vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložene Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého, pri nohách. Oni sa jej opýtali: Žena, prečo plačeš? Vravela im: Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Mária úprimne hľadá svojho Pána, v srdci ma túžbu stretnúť Ježiša v knihe Pieseň piesni je to pekne vyjadrené: „Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje“ (Pies 3,1). Mária sa nechce zmieriť s myšlienkou, že by natrvalo stratila svojho Pána. Bez Ježiša by jej život nemal zmysel. Keď sa Mária stretne s Ježišom povie mu: „Rabbuni“ čo znamená učiteľ. Pre Máriu je Ježiš „učiteľ a Pán“ tieto slova vychádzajú z úprimnej túžby a viery. Takúto vieru potrebujeme aj my tak ako Mária mala s Ježišom osobný vzťah a bola jeho vernou učeníčkou. Ježiš posiela Máriu k apoštolom aby ohlásila jeho zmŕtvychvstanie a že ho videla.

Ježiš uzdravil Máriu Magdalénu

Inzercia

V Lukášovom evanjeliu sa uvádza krátka sprava, že Ježiš uzdravil Máriu Magdalénu. „...niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov...“ (Lk 8,2). Text neuvádza presne v čom spočívalo posadnutie ani sa nespomínajú hriechy v sexuálnej oblasti. Tu chcem povedať, že Máriu Magdalénu netreba označovať slovom „hriešnica.“ Evanjeliové texty nič také neuvádzajú.

Lukášovo evanjelium spomína ženu, ktorá prišla do domu farizeja Šimona (Lk 7,36-50). Tato kajúca žena slzami umýva Ježišovi nohy a utiera ich svojimi vlasmi. Evanjeliový text neuvádza meno ženy ani Mária z Betánie, sestra Marty a Lazára ( Jn 12,1-10) nie je Máriou Magdalénou. 

Otázky na zamyslenie

- Som verný Ježišovi a uznávam ho ako svojho Pána a učiteľa?

- Rád sa s Ježišom stretávam v Božom slove a eucharistii?

- V čom mi je vzorom sv. Mária Magdaléna?

- Mam v srdci radosť, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych?

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
Je pápež František heretik?

Je pápež František heretik?

Byť pápežom určite nie je ľahké. Nástupca svätého Petra je nielen pastierom vyše miliardového stáda katolíkov, ale aj častým terčom osobných a duchovných útokov. Aj od vlastných. Obvinenia z heréz, zo šírenia bludov a rozvracania vlastnej viery sa tiahnu františkovským pontifikátom ako dlhá, takmer neprerušená reťaz.