Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. júl 2020

Vzdychy Ducha

Apoštol Pavol isto nepatril, k tým, ktorí evanjelium nadšene a horlivo ohlasovali bez toho aby si pritom všímali skutočnosť. Už vo svojej dobe vnímal napätie medzi očakávaným prísľubom a naoko biednou realitou. Vyjadruje to aj vo svojom liste poslanom pred svojim príchodom do Ríma.
Vzdychy Ducha

Zamyslenie nad evanjeliom tejto nedele si môžete prečítať na stránke nášho centra tu.

Bratia, Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. (Rim 8, 26-27) Zdieľať

Už minulý týždeň sme počuli časť silnej pasáže (Rim 8, 18-23), v ktorej rozmýšľa nad kontrastom medzi sľúbeným a túženým šťastím (slávou) a v súčasnom živote prítomným utrpením. Uvedomuje si, že ťažkosti môžu vieru kresťana vážne naštrbiť. Preto vo svojej teológii ponúka pomoc v podobe čnosti nádeje. Tú vo veriacom roznecuje Duch Svätý. Preto na začiatku kapitoly (8,1-17) silno nabádal, aby sa mu pokrstení vo svojom živote čo najviac otvorili.

Celý svet je podľa tohto obrazu akoby v jednom veľkom kŕči. Zdieľať

K úvahe – minulotýždňová lekcia – ďalej pripojil obrazy prevzaté z vtedajších interpretácii textov o stvorení. Vložil do nich aj zaujímavý motív vzdychania. Požíva tu grécke slovo στεναγμός (vzdych, stonanie, výskot), resp. odvodené sloveso στενάζω (vzdychať). Najprv poukázal, že toto vzdychanie na svete prebieha v dvoch hlavných zložkách. Stvorenie (v. 19-22) vzdychá, pretože bolo pre ľudský hriech podrobené márnosti. Ako bolo už minule povedané, vtedajšie predstavy priamo spájali ľudský pád so všetkým zlom a neporiadkom, ktoré sa v prírodnom svete deje. Jeho jedinou nádejou je konečné oslávenie ľudí s ktorým príde aj vykúpenie vesmíru. Druhý vzdych vychádza od ľudstva a osobitne z vnútra veriacich (v.23-25). Tí rovnako túžia po oslobodení. Pomocou nádeje hľadia na vytúženú dokonalosť, ktorú na svete vo svojom živote nenachádzajú. Celý svet je podľa tohto obrazu akoby v jednom veľkom kŕči. Dosť neutešený výjav.

No výpočet vzdychov nekončí. Naše dnešné krátke čítanie pripája tretí. Ten však nevychádza zo zeme. Jeho zdrojom je Duch (Svätý). Pre Pavla nie je iba nebeská entita, ktorou sa máme nechať ovládnuť. Duch sa vo vnútri kresťana stáva nesmierne súcitným. Podobne ako ľudská bytosť aj on vzdychá. Priam ako by chcel ľudské vzdychy prehlušiť. Tie totiž neprinášajú nádej. Skôr sťahujú človeka do depresie. Pretože, ako to Apoštol trefne vyjadruje: my „nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba.“ (v. 26)

Trpkou skutočnosťou je, že naše vzdychy sú často nesprávne formulované a adresované. Zdieľať

Preto prichádza Duch ako skutočný zástupca.

Pavol ho teda predstavuje ako toho, ktorý vie lepšie ako my, čo by sme mali chcieť. Ovláda jazyk, ktorým sa dá s Bohom komunikovať („nevysloviteľné vzdychy), a ktorý nemá človek šancu pochopiť. Táto idea vychádza takisto z vtedajšieho videnia duchovných reálií.

Inzercia

Duch cez svoje vlastné vzdychy učí a vedie veriaceho ako sa správne modliť. Zdieľať

Výsledkom tak je, že človeku v kŕči túžiaci po Bohu, vedomý si svojej neschopnosti Boha dosiahnuť, prichádza na pomoc Duch od Boha. Ten mu v pozemskom živote dáva nielen závdavky na budúcu slávu, ale mu aj pomáha s Bohom už tu na zemi komunikovať. Duch cez svoje vlastné vzdychy učí a vedie veriaceho ako sa správne modliť.

Preto sme v tejto nádeji aj my dnes pozvaní okrem svojho vlastného stonania vnímať aj vzdychy Ducha, ktorý je nám - či to vnímame, alebo nie – sústavne k disponovaný pomôcť.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.