Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. júl 2020

Nepodľahnime čistkám

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 13, 24 - 43) podáva hneď tri podobenstvá, ktoré na seba vzájomne odkazujú a nadväzujú.
Nepodľahnime čistkám

Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou patrí k mála tým, pri ktorých Pán Ježiš aj vysvetlil jeho význam. Podobne sme to počuli minulú nedeľu pri podobenstve o rozsievačovi. Dnešné podobenstvo nesie vo viacerých prvkoch podobnosť s rozsievačom. V obidvoch podobenstvách sa dôraz kladie na činnosť – siatie semena. Nie všetko čo je zasiate, prinesie úrodu.  Ak prvé podobenstvo riešilo otázku, prečo všetci neprijímajú Ježišovo evanjelium, toto podobenstvo je ešte otvorenejšie. Ak evanjelium je Božou dobrou správou, odkiaľ sa berie zlo? 

Dôvera Bohu

Obraz žatvy je v Starom zákone obľúbeným symbolom zhodnotenia ľudského života pred Božou tvárou.  Hospodár je pánom, nie sluhovia. Hospodár zabráni sluhom vytrhať kúkoľ, lebo by poškodili aj pšenicu. Úlohu oddeliť pšenicu od kúkoľa však zverí už iným. Sú to ženci v deň žatvy. Nám neprináleží vynášať súdy nad ľuďmi. To ponechajme Bohu a jeho anjelom, tzn. tým, ktorým je to zverené. 

Nám neprináleží vynášať súdy nad ľuďmi. To ponechajme Bohu a jeho anjelom, tzn. tým, ktorým je to zverené.  Zdieľať

Pán Ježiš podáva alegorické vysvetlenie tohto podobenstva. Ide o taký prístup, v ktorom každý detail má hlbší význam. Rozsievačom je Ježiš; pole predstavuje svet; dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého; nepriateľ je diabol; žatva označuje koniec sveta; žencami sú anjeli. Podobenstvo nabáda k trpezlivosti. Cirkev je spoločenstvom veriacich, ktoré je povolané k svätosti, tzn. vždy sa má očisťovať (Ecclesia semper reformanda), ale nesmie sa uchýliť k čistkám. Je pomýlené sa domnievať, že čistkami urýchlime príchod Božieho kráľovstva. Tým sa nechce navodiť tolerancia zla. Cieľom je ukázať, že nikto z učeníkov Pána nedokáže zakaždým presne vedieť rozlíšiť dobro od zla, a preto sa má chrániť vynášania okamžitých súdov. Pred Bohom buďme pokorní a trpezliví. Nepoznáme jeho plány a zámery. 

Nie sme sami

Služobníci prídu najskôr s otázkou: „Čo sa to deje? Odkiaľ sa nabral kúkoľ?“ V ich otázke vidíme obavu a úzkosť mnohých úprimných veriacich, ktorí zoči-voči zlu sa pýtajú, čo sa to deje. V odpovedi hospodára zaznieva odpoveď aj nám: Boh je dobrý, aj jeho slovo je dobré. Zlo nepochádza od Boha. Avšak vo svete nie sme sami, čo pôsobíme. 

Inzercia

Pred Bohom buďme pokorní a trpezliví. Nepoznáme jeho plány a zámery.  Zdieľať

Podobenstvo nás upozorňuje, že zlo je vo svete reálne a že je aktívne. Záškodnícka činnosť zasiatia buriny medzi dobrú pšenicu totiž vyžaduje vynaloženie námahy. Ľahšie by bolo napríklad pole podpáliť. Máme pred sebou stret Syna človeka a diabla a každý má na svojej strane svojich prívržencov. Boh o pôsobení Zlého vie: „To urobil nepriateľ.“ (Mt 13, 28) Obaja pôsobia na tom istom poli, obaja rozsievajú a pole prinesie úrodu obidvoch. Kľúčovým je žatva. Zlý nikdy nebude siať dobro a jeho sejba nikdy neprinesie zlo. Nikdy sa nepridávajme na stranu zla, nespolupracujme s ním a nepodporujme ho. Dobrý rozsievač – Boh pôsobí dobrou sejbou vo svete napriek tomu, že vie, že aj Zlý sa bude pokúšať o presný opak.  

Čo robiť v takej situácii? Služobníci sú horliví, chcú zakročiť, a tak pomôcť svojmu pánovi. Ich úmysel je dobrý, ale hospodár im ukazuje, že sa mýlia a nepoznajú jeho vôľu. Dobrú úrodu nepodporíme tým, že budeme Bohu „napomáhať“ a ľudí triediť na dobrých a zlých, ale jedine tým, že sami budeme prinášať dobré ovocie. 

Nenápadná sila

Podobenstvá o horčičnom zrnku a o kvase sú tematicky prepojené. Sú postavené na protiklade nepatrného začiatku a veľkého zavŕšenia. Božie kráľovstvo v porovnaní s mohutnou kampaňou svetských udalostí môže pre niekoho vyznievať ako nepatrná a slabá vec.

Dobrú úrodu nepodporíme tým, že budeme Bohu „napomáhať“ a ľudí triediť na dobrých a zlých, ale jedine tým, že sami budeme prinášať dobré ovocie.  Zdieľať

Slovenský preklad uvádza, že žena „vmiesi“ kvas do cesta, grécky text doslova hovorí „skryla do troch mier múky“, čo sa zhoduje s myšlienkou skrytosti a nenápadnosti, ktorá môže človeku napadnúť pri pôsobení Božieho kráľovstva. Hoci Božie kráľovstvo neraz pôsobí dojmom slabosti a skrytosti, jeho sila je nezadržateľná, lebo je Božím dielom. Nech nás to napĺňa dôverou v Božie konanie. 

Odporúčame