Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. júl 2020

Oslava Pána a prosba o pomoc Žalm 108

Oslava Pána a prosba o pomoc Žalm 108

Oslava Pána a prosba o pomoc Žalm 108

Zamyslenie

Tento žalm je zložený zo žalmu 57,8-12 (vv. 2-6) a 60,7-14 (vv.7-14). Žalm 108 bol určený na spev podobne ako ďalšie žalmy je pripisovaný kráľovi Dávidovi (Ž 108,1).

vv.1-3: „Ochotne je moje srdce, Bože, ochotne je moje srdce: budem ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu” – žalmista hneď z rana otvára svoje srdce Bohu a chváli ho hudbou a spevom.

vv.4-5: „Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam ti žalmy medzi národmi” – žalmista vyjadruje túžbu chváliť Boha medzi pohanmi, ktorí ešte nepoznajú Boha. Ďalej žalmista chváli  „milosrdenstvo” – Sväté písmo v úvode do Knihy žalmov uvádza vysvetlenie o milosrdenstve: (hebr. chesed, je termín, ktorý pre jeho bohatú myšlienkovú náplň a významové odtienky  ťažko preložiť, lebo okrem pojmu »milosrdenstvo« zahŕňa v sebe viaceré významy, ktoré medzi sebou istým spôsobom aj formálne súvisia, ako »láska«,  »láskavosť«, »dobrota«,  »milosť« atď.) voči vyvolenému ľudu a voči človekovi vôbec je Božia vlastnosť, ktorá sa v žalmoch najčastejšie ospevuje: všetky jeho spásne činy sú prejavom Božieho milosrdenstva, lebo „je večne” (porov. litániový žalm 136). Vo viacerých žalmoch sa často spomína Božie milosrdenstvo a vernosť (Ž 25,10; 36,6; 57,11; 85,11; 89,2).

vv.6-7:  „Zachráň svojich najmilších” – môže to nadväzovať na Ježišove slova: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe ”(Jn 12, 32). Ježiš svojou smrťou na kríži zachránil svojich najmilších aby boli vyslobodení z otroctva hriechu. V žalmoch často zaznievajú slova o záchrane (Ž 60,7; 69,2.19; 106,47).

vv.8-12:  „Sichem a Sukkot” – boli zastávky na ceste praotca Jakuba ako sa uvádza v Knihe Genezis (Gn 33,17-19). Rozdeliť Sichem - znamená odobrať ho iným mocnostiam, ktorým patrili v čase kompozície Žalmu. Miesto Sichem malo svoju dôležitosť pri vstupe do zasľúbenej zeme (pod vedením Jozueho. porov. Joz 8,30-35). Najmä po páde Sev. kráľovstva mala táto zmienka silný emocionálny rozmer.  Lebo toto územie patrilo pod Severné kráľovstvo a po jeho páde v r. 722 Asýrčania dosadili na toto územie cudzie obyvateľstvo a vznikli tak Samaritáni. Žalm teraz chce povedať, že toto územie bude raz rozdelené - akoby časť z neho bude opäť prinavrátená Judsku. Boh je Pánom celej svätej zeme a jemu patria všetky národy.

vv.13-14: „Ty nám pomôž dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí” – žalmista s dôverou prosí Boha o pomoc, lebo ľudská pomoc nestačí. Treba pripomenúť, že Boh je záchrancom tých, ktorí mu dôverujú a na neho sa spoliehajú. „S Bohom budeme udatní, on našich nepriateľov pošliape” – Tieto slova nevychádzajú z pomstivej duše žalmistu ani sa nechce pomstiť sám osobne ale svoju dôveru a nadej vkladá do Božích rúk aby ho Boh, ktorý je mocný a silný zachránil z rúk nepriateľov.

Inzercia

Otázky na zamyslenie

- chválim Pána v rannej modlitbe? Otváram mu svoje srdce?

- Dôverujem Božiemu milosrdenstvu?

- Vkladám svoju dôveru a nadej do Božích rúk?

- Verím, že ma dobrotivý Boh môže zachrániť z rúk nepriateľov?

 

 

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
Láska k životu

Láska k životu

Tento blog píšem z dovolenky z malebného Liptova. Je tu fakt nádherne, a vďaka tomu, čo som si prežil posledné roky, mám pocit, že sa viem viac nadchnúť pre krásu a prírodu. Proste naučil som sa byť sám so sebou a som vďačný, keď môžem spomaliť. Snažím sa tu veľmi nemyslieť na všetky tie veci, ktoré treba doma riešiť a vybavovať a tiež sa pokúšam menej tráviť čas na sociálnych sieťach, aby ma nič nerozptyľovalo od zažívania skutočného oddychu v prírode. Napriek tomu sa mi podarilo zachytiť výrok o tom, že nás „čaká ťažký týždeň“.