Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. júl 2020

Katolíci, na slovíčko: 10 odpovedí na 10 pálčivých otázok o katolíckej viere

Keď ste praktizujúcim veriacim a keď veríte po katolícky verte, že skôr či neskôr prídu od známych viaceré otázky týkajúce sa toho, čomu vlastne veríte. Tento blog si nekladie za cieľ dávať erudované odpovede, ale skôr stručné a laické odpovede na celkom oprávnené a rozumné otázky ohľadom Boha, Cirkvi a morálky. Klasické Q&A.
Katolíci, na slovíčko: 10 odpovedí na 10 pálčivých otázok o katolíckej viere

1) Prečo veríte v Boha? 
Každý veriaci má vlastnú cestu k Bohu a vlastné dôvody, prečo v neho verí. Viera v Boha je aj hlboko osobná záležitosť. No Boh nie je subjektívny, je objektívnou realitou, osobou. Keď navštívime galériu a pozrieme sa na obrazy, tieto diela nám niečo napovedia o jeho tvorcovi, hoci ho priamo nevidíme ani nepoznáme. Podobne to platí o vzťahu sveta, vesmíru a Boha. Chceš sa presvedčiť, že Boh existuje? Pozri sa lepšie naokolo. Ja verím preto, lebo vidím Boží podpis v prírode a v hlase svedomia.

2) Ak Boh existuje, prečo pripúšťa zlo a utrpenie?
Boh dal každému človeku slobodnú vôľu, aby si mohol slobodne vybrať medzi dobrom a zlom. Veľká časť našich bolestí je spôsobená tým, že si chceme svoj život riadiť sami, bez Boha. Existujú však utrpenia, ktoré si človek sám nezavinil (choroba, tragédia). Biblia dáva na to odpoveď: „Vieme, že tým, čo milujú Boha všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28) 
Prvotným Božím zámerom s človekom je, aby dosiahol spásu, nebo, večné šťastie a aj naše utrpenia a bolesti môžu byť účinným prostriedkom k tomu, aby sme spásu dosiahli. Nie je však jasné, prečo Boh dopúšťa rozličné utrpenia, ako sú napr. katastrofy alebo hladomory. Boh neprišiel utrpenie vysvetliť, ale prežívať ho spolu s človekom.

3) Prečo potrebujete k svojej viere v Boha aj Cirkev? Nestačí mať vzťah iba s Bohom?
Vzťah s Bohom vždy nejakým spôsobom súvisí aj so vzťahom k ľuďom. Viera má osobný, ale aj spoločenský rozmer. Aj preto Boh založil Cirkev, je to Boží ľud. Navyše, Boh nežije ako samotár, ale v spoločenstve troch osôb. A aj v tomto smere sme podobní Bohu - sme spoločenské bytosti. 

4) Ako môžete veriť, že v tom malom kúsku oblátky je samotný Ježiš Kristus? 
Katolícka viera v Kristovu reálnu prítomnosť v malom chlebíku sa opiera o slová, ktoré predniesol sám Ježiš apoštolom pri Poslednej večeri: „Vezmite a jedzte. Toto je moje telo.“ Tajomstvo Eucharistie je ťažko preskúmateľné ľudským rozumom. No ak všemohúci Boh, vládca vesmíru v osobe Krista prijal obmedzenú ľudskú prirodzenosť, prečo by sa nemohol skryť do malej hostie? Navyše to, že sa Ježiš nachádza v Eucharistii nie je iba záležitosťou viery. Carlo Acutis (1991-2006) v priebehu svojho krátkeho života zdokumentoval desiatky eucharistických zázrakov, ktoré sa odohrali po celom svete. Acutis v roku 2006 zomrel na leukémiu, tento rok v októbri bude blahorečený.

5) Má zmysel ešte veriť v diabla, keď tu máme vek vedy? 
Veda nemá odpovede na všetko, zvlášť ohľadom toho, čo sa týka existencie duchovného sveta. Katolíci veria, že zlo, ktoré vo svete existuje má svoj pôvod v duchovnej, neviditeľnej bytosti, v diablovi. Diabol bol pôvodne stvorený Bohom ako dobrý anjel, no aj on dostal slobodu a použil ju na vzburu voči Bohu. Viera v diabla nie je poverou ani prežitkom. Je aktuálna aj dnes, aj v dobe keď sa z jeho existencie mnohí vysmievajú. Pekne to vyjadril kresťanský autor C.S.Lewis: „V otázke existencie diablov sa  ľudia dopúšťajú dvoch zásadných omylov. Buď v nich neveria, alebo, naopak, až príliš sa o nich zaujímajú.“

6) Čo máte proti homosexuálom?  
Nič. Ľudia s homosexuálnou orientáciou sú naši priatelia, niektorí homosexuáli sú praktizujúci katolíci. Zaslúžia si úctu a rešpekt. Problém skôr vidíme v požiadavkách aktivistov bojujúcich za práva homosexuálov na registrované partnerstvá ba dokonca manželstvá alebo adopcie detí pre tieto páry. Veríme, že Boh ustanovil manželstvo a rodinu výlučne pre muža a ženu. Nevyplýva to iba z našej viery, ale aj z prirodzenosti zväzku muža a ženy, ktoré je zamerané na vzájomné dopĺňanie sa a zhmotnenie ich lásky v podobe detí. 

Inzercia

7) Dostanú sa samovrahovia do neba?
To vie iba Boh. Pri tejto téme je potrebné rozlišovať medzi samovraždou ako činom a samovrahom ako osobou. Samovražda je vážne previnenie proti piatu prikázaniu Nezabiješ. Ľudský život je Boží dar, človek je iba správcom tohto daru a teda nemá právo si siahnuť na život. Na druhej strane, nemôžeme dopredu odsúdiť ani samovraha. Často nepoznáme okolnosti ani motívy jeho činu. Psychika samovraha je takmer určite natoľko zatemnená, že existuje vážna pochybnosť o tom, či si vôbec uvedomuje to, čo vlastne robí. Jedine Boh dokáže presne posúdiť pohnútky a svedomie samovraha. My túto schopnosť nemáme. Cirkev nás však povzbudzuje, aby sme nestrácali nádej na spásu ľudí, ktorí si vzali život.

8) Čo je zlé na antikoncepcii?
Zasaďme túto otázku do širšieho kontextu katolíckeho chápania sexuality. Sexualita je vzácny Boží dar a Boh dal ľuďom návod, aby tento dar správne využívali. Najkrajším vyjadrením ľudskej sexuality je sebadarujúca manželská láska, ktorá sa ako som spomínal vyššie môže zhmotniť v podobe plodenia detí. Čokoľvek čo si ide vlastnou cestou, mimo Božieho návodu nazýva katolícka morálka hriechom. Medzi to môžeme zaradiť napríklad predmanželský sex, masturbáciu alebo spomínanú antikoncepciu. Už samotný názov antikoncepcia naznačuje, že ide o praktiky a techniky, ktoré zabraňujú plodeniu. Je ale rozdiel, keď manželia zodpovedne plánujú svoje potomstvo a keď je sex účelovo zbavený možnosti plodenia pre sex samotný. Ešte problematickejšia je dnes rozšírená tzv. antikoncepčná mentalita, ktorá podsúva mienku, že deti sú skôr príťažou ako požehnaním, sex je skôr iba potešením ako vyjadrením lásky a ponúka zdeformovanú slobodu bez limitov a zodpovednosti.

9) Mala by sa Cirkev vyjadrovať k politike?
Zvláštny paradox, ktorý môžeme vidieť aj v slovenskom prostredí je tento: Ak sa Cirkev nevyjadrí k určitej téme, jej kritici sa ozvú, že prečo sa neozýva. A ak sa ozve, kritici zvyknú pripomenúť, že Slovensko je predsa štát, ktorý sa podľa ústavy neviaže na žiadne náboženstvo. Tak ako to teda je? Poprvé, notorickým kritikom Cirkvi sa nikdy nezavďačíte. A podruhé, je povinnosťou Cirkvi vyjadrovať sa k politike a hlavne vtedy, ak sa v spoločnosti odohrávajú rôzne nespravodlivosti a útoky voči životu. Niektorí katolícki laici dokonca do politiky vstupujú a majú účasť na politickej moci. Veriaci by tak nemali svoju vieru prejavovať iba v súkromí, majú byť soľou zeme.   

10) Prečo modlitba za chorého niekoho zázračne uzdraví a niekoho nie? 
Je potrebné mať na pamäti, že akákoľvek modlitba by nemala byť presadzovaním vlastných túžob, ale v prvom rade hľadaním Božej vôle. Boh vidí ľudský život v ďaleko širšej perspektíve ako vidíme my: najväčším dobrom pre človeka je jeho spása. A choroba môže slúžiť ako prostriedok pre dosiahnutie tohto cieľa. V tomto prípade by sme mali modliť skôr: Pane, ak ty chceš uzdrav toho a toho človeka.  

Titulný obrázok
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church

Inzercia

Zaujímam sa o kresťanskú vieru vo vzťahu k spoločnosti, rozumu a vede. „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“ (Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva) Kontakt: bloger.kc@gmail.com

Inzercia

Odporúčame

Blog
Láska k životu

Láska k životu

Tento blog píšem z dovolenky z malebného Liptova. Je tu fakt nádherne, a vďaka tomu, čo som si prežil posledné roky, mám pocit, že sa viem viac nadchnúť pre krásu a prírodu. Proste naučil som sa byť sám so sebou a som vďačný, keď môžem spomaliť. Snažím sa tu veľmi nemyslieť na všetky tie veci, ktoré treba doma riešiť a vybavovať a tiež sa pokúšam menej tráviť čas na sociálnych sieťach, aby ma nič nerozptyľovalo od zažívania skutočného oddychu v prírode. Napriek tomu sa mi podarilo zachytiť výrok o tom, že nás „čaká ťažký týždeň“.