Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. júl 2020

Dôvera v nebezpečenstve Žalm 27

Dôvera v nebezpečenstve Žalm 27

Dôvera v nebezpečenstve Žalm 27

Zamyslenie

vv.1-2: „Pán je moje svetlo a moja spása” – Boh je svetlom (Ž 118,27) pekne je to vyjadrené v Žalme 36: „Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo” (Ž 36,10). V žalmoch sa často spomína slovo spása. Boh je moja spása, môj záchranca (Ž 18,47) žalmista dôveruje Bohu, že ho zachráni v nebezpečenstve keď bude jeho život ohrozený. „Pán je ochranca môjho života” – aj slovo ochranca alebo záchranca sa častejšie opakuje v žalmoch (Ž 18,3; 31,3) a v knihách Starého zákona. Žalmista spomína zločincov, ktorí chcú na neho útočiť. Nachádza sa v ťažkej situácii a jeho život je ohrozený. V tretom verši pekne hovorí, že „zotrvám v dôvere”. Žalmista aj napriek tomu, že sa približujú k nemu zločinci dôveruje Bohu, že ho ochráni.

vv.3-4: V tejto dôvere ostáva a jeho srdce sa nezľakne. Je to krásna dôvera v Boha uprostred skúšky, nebezpečenstva a ohrození života.„O jedno prosím Pána a za tým tužím, aby som mohol bývať v dome Pánovom” – je to krásna túžba srdca po Bohu, bývať v dome Pánovom navždy po všetky dní svojho života. To môže byť aj pre nás povzbudenie aby sme aj my tužili po Bohu a po jeho chráme kde je živo prítomný v eucharistii.

vv.5-6: „A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu” – žalmista spomína na Boží stánok, kde bola uložená archa zmluvy tam sa cíti bezpečne v Božej blízkosti. Ďalej spomína skalu, ktorou je vrch Sion 

(Ž 40,3; 61,3; Iz 30,29). Prorok Joel píše, že na vrchu Sion je záchrana: „A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho vola Pán” (Joel 3,5).

vv.7-8: „V srdci mi znejú tvoje slova: Hľadajte moju tvar! Pane, ja hľadám tvoju tvar” – Boh nám ukázal svoju tvar v Ježišovi Kristovi je to tvar plna lásky a milosrdenstva. Môžeme si spomenúť na obraz Božieho milosrdenstva. Žalmista vyjadruje svoj úprimný vzťah k Bohu hľadaním jeho tváre.

vv.9-10: „Neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka” – je to prosba aby Pán svoju tvár neodklonil v hneve, aby zostal s nim a neopustil ho. „Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme” – Pán neopúšťa tých, ktorí ho milujú a sú mu verní. Tu je vhodne spomenúť slova proroka Izaiáša: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba“ (Iz 49,15).

vv.11-12: „Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mam mnoho nepriateľov” –  nepriatelia sú označení ako kriví svedkovia, ktorí sú dychtiví po násilí. Modliaci sa s dôverou obracia na Pána aby ho nevydával do rúk jeho utláčateľov. 

vv.13-14: „Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich” – je to krásny verš lebo ukazuje úprimnú vieru a dôveru v Boha. Krajina žijúcich je náš pozemsky život. Žalmista sa s vierou modli aby vo svojom živote videl Pánove dobrodenia, ktoré mu Boh neustále preukazuje a chce svoj život prežívať s Bohom. „Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána“ – Záverečný verš je tiež veľmi pekný sú to povzbudivé myšlienky pre jeho dušu. Žalmista si uvedomuje svoju slabosť, krehkosť a že sa potrebuje držať Pána pevnou dôverou.

Inzercia

Otázky na zamyslenie

- Dôverujem Bohu v skúškach, utrpení a keď prídu ťažkosti?

- Verím, že ma dobrotivý Pán nikdy neopusti?

- Tužím po Bohu a po jeho chráme kde je živo prítomný v eucharistii?

- Hľadám Pánovu tvar úprimnou vierou, túžbou a láskou?

  V srdci nech mi znejú tieto slova: „Pane, ja hľadám tvoju tvár“ (Ž 27,8).

- Držím sa Pána pevnou dôverou?

 

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame