Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. júl 2020

Chvála Božieho milosrdenstva

Chvála Božieho milosrdenstva

Chvála Božieho milosrdenstva

Zamyslenie (Žalm 103)

Žalmy sú krásnou modlitbou toho, čo človek prežíva v danej situácii, sú to chvály, pieseň, chválospev, niekedy prosba o pomoc, dobrorečenie a to všetko nás povzbudzuje vo viere.

vv.1-2: „Dobroreč, duša moja, Pánovi a cele moje vnútro jeho menu svätému.“ Žalmista dobrorečí v tomto žalme päťkrát (vv.1.2.20.21.22). Je to krásny príklad otvoreného srdca, toho kto sa modli a dobrorečí Bohu. Žalmista s vierou otvára svoje vnútro a tak sa modli k Bohu. Ďalej žalmista vymenuje Božie dobrodenia na ktoré netreba zabúdať. V modlitbe si pripomína, čo všetko pre neho urobil dobrotivý Boh.

vv.3-4: Boh vždy odpúšťa svojmu ľudu (Sir 2,13; Iz 55,7; Mich 7,18) a svojim milosrdenstvom lieči aj uzdravuje (Ex 15,26); „vykupuje tvoj život“ (1Krn 17,21-22; Iz 44,24) „zo záhuby“ (Tob 13,2). Boh je milosrdný voči pokorným hriešnikom, ktorí ľutujú svoje hriechy. Boh ich venči milosrdenstvom a milosťou.

vv.5-6: „on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.“ Tento verš nadväzuje na slova proroka Izaiáša: „Tí však, čo dúfajú v Pána, dostavajú novu silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú“ (Iz 40,31). „Pán koná spravodlivo“ –  Boh „je spravodlivý a miluje spravodlivosť“ (Ž 11,7); „a prisudzuje právo všetkým utláčaným“ –  Pán sa zástava „práva siroty a utláčaného“ (Ž 10,18); a v Novom zákone Pán Ježiš v synagóge prečítal slova proroka Izaiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4,18-19; Iz 61,1-2).

vv.7-8: „Mojžišovi zjavil svoje cesty a synom Izraela svoje skutky. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne“ – Tieto slova sú aj (Ex 34,6), kde ich hovorí sám Pán (Ž 145,8).

vv.9-12: „Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí“ – Žalmista vie dobre o čom píše, lebo na vlastnej koži zažil previnenie voči Bohu, ktorý ho miluje, prejavuje mu milosrdenstvo a odpustenie. Vo svojom živote zakúsil Božiu lásku a preto ju pekne v žalme opisuje.

vv.13-16: „Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach“ – Boh je náš milujúci Otec veľmi pekne je Božia láska opísaná v podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15,11-32). „Tráva a poľný kvet“ – Ľudský život sa podoba tráve a poľnému kvetu, ktorý rýchlo zvädne a nebude po ňom ani stopy (Iz 40,6). 

vv.17-20: „Zmluva a prikázania“ – Boh uzatváral zmluvu s Izraelom. Zmluva s Noe (Gn 9,8-17); zmluva s Abramom (Gn 15,18) a týmto prejavoval svoje nekonečne milosrdenstvo.

Inzercia

„Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli“ – žalmista pozýva anjelov ku chvále Božieho milosrdenstva.

vv.21-22: „Zástupy a služobníci“ – pravdepodobne izraelsky ľud a Pánovi služobníci, ktorí slúžia Bohu kňazi, leviti, proroci. Všetci, čo plnia Božiu vôľu. „Všetky jeho diela“ – žalmista pozýva chváliť Pána všetko tvorstvo na zemi a na nebi, cely vesmír.

Otázky na zamyslenie

- Otváram svoje srdce Bohu pri každej modlitbe?

- Chválim Božie milosrdenstvo a ďakujem Bohu za odpustenie?

- Spomínam si na Božie dobrodenia, ktoré mi Boh urobil v mojom živote?

- Ktoré verše ťa oslovili v žalme?

 

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
Hodnotový Kollár a SMER za Kuffu?

Hodnotový Kollár a SMER za Kuffu?

Kauza Kollárovej diplomovky ohrozila jednotu „protikorupčnej“ vládnej koalície. Zviditeľnila pochybnú morálnu úroveň niektorých jej členov aj biedu slovenského školstva, ktoré sa napriek mnohým kvalitným učiteľom zdá byť podobne choré ako Justícia. „Autentickí“ kresťania, ktorí v mene hodnotovej politiky útočili na KDH a pomohli polygamnému Kollárovi do kresla šéfa parlamentu mlčia. V aktuálne najčítanejšom blogu na Postoji poslanec za SMER Podmanický kritizuje médiá, a chváli kňaza Kuffu, ktorý Kollára tiež podporil.

Blog
Svedectvo kňaza chorého na COVID19

Svedectvo kňaza chorého na COVID19

Krátko pred mojím 20. výročím kňazstva (1. júla) som dostal správu o tom, že môj drahý duchovný otec a priateľ, karmelitánsky kňaz, teológ, zakladateľ metódy „teológie svätých“, o. F.-M. Léthel (ktorý v týchto dňoch slávil 45. výročie kňazstva) ochorel na COVID 19 a bol hospitalizovaný v nemocnici Gemelli. Počas celej koronakrízy mi posielal svoje hlboké duchovné texty o tejto náročnej skúške pre Cirkev. Napokon sám ochorel. Po jeho prepustení z nemocnice sme si vymenili správy prostredníctvom emailu. Je v poriadku a úplne uzdravený. Dal mi povolenie podeliť sa s jeho textami. Rozhodol som sa preto pripraviť preklad jeho svedectva, ktoré vyšlo na portáli zenit.org. Postupne by som sa chcel podeliť aj s ďalšími jeho textami, ktoré napísal počas pandémie a o ktorých hovorí aj v tomto svedectve. Nech Vám tieto texty prinesú povzbudenie vo viere v týchto pohnutých časoch!