Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
04. júl 2020

Bl. Pier Giorgio Frassati muž ôsmich blahoslavenstiev

Bl. Pier Giorgio Frassati muž ôsmich blahoslavenstiev

Bl. Pier Giorgio Frassati muž ôsmich blahoslavenstiev

4. júla je spomienka na blahoslaveného Pier Giorgio Frassati, ktorý je nám vzorom ako žiť duchovný život a rasť vo svätosti. Narodil sa 6.aprila 1901 v Turíne a zomrel vo veku 24 rokov dňa 4.júla 1925. Pier Giorgio Frassati bol mladým mužom, ktorý prežil krátky život. Jeho život bol naplnený láskou dá sa povedať bol to neúnavný apoštol kresťanskej lásky. Svoj voľný čas venoval prevažne činnostiam v prospech a pomoci blížnych, biednych a opustených. Bezhranične dôveroval Bohu a jeho plánom, bol pripravený podriadiť sa Božej vôli, aj keď bola ťažká a nepochopiteľná. Jeho priatelia na neho spomínajú ako na pokojného a vyrovnaného človeka, plne dôverujúceho Bohu. Pier Giorgio Frassati miloval turistiku, hory, prírodu.

Známou sa stala jedna fotografia, na ktorej je zachytený na túre. Niekto na ňu napísal: „Verso alto“ v preklade: „Smerom k výšinám“, a dá sa povedať, že takto dokonale vystihol smerovanie života Piera Giorgia. Jeho sestra Luciana Frassati napísala o jeho živote knihu. Pier Giorgio je môj patrón pre môj duchovný život. Je pre mňa veľkým príkladom, bol vášnivým milovníkom Svätého písma a nadšený čitateľ sv. Pavla apoštola. Samozrejme aj v iných oblastiach je vzorom napr. bol horlivým ctiteľom Eucharistie a vedel si vždy zachovať čisté srdce. Relikvie Pier Giorgia boli aj na Slovensku 10. a 11.júla 2016 vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave pri príležitosti Svetových dní mládeže v Krakove. Aký to musel byť krásny duchovný zážitok pre veriacich, mladých ľudí a dominikánsku rodinu na Slovensku. Pier Giorgio svoj život zasvätil Bohu a vstúpil do tretieho radu - (terciarov) rehole dominikánov. Spomeniem aspoň niekoľko bodov z jeho života.

Eucharistia

 „Sýťte sa týmto anjelským Chlebom a nájdete v ňom silu bojovať vo vnútorných zápasoch, v zápasoch proti vášňam a proti všetkým protivenstvám, pretože Ježiš Kristus prisľúbil všetkým, čo sa živia Najsvätejšou Eucharistiou, večný život a milosti potrebne na jeho dosiahnutie. A keď vás tento eucharisticky oheň úplne strávi, potom budete môcť ešte lepšie ďakovať Bohu, ktorý vás povolal k tomu, aby ste sa stali súčasťou tohto zástupu a budete požívať to šťastie, ktoré tí, čo sú šťastní na tomto svete, nikdy nezakúsili, pretože skutočne šťastie nespočíva v požitkoch sveta a v pozemských veciach, ale v pokoji svedomia, ktorý možno dosiahnuť, iba ak sme čistého srdca a mysle.“

Sväté písmo

„Jeho prvoradou duchovnou poživňou bol sv. Pavol. Doma o ňom nikto toho veľa nevedel. Vedelo sa len o nejakej ceste do Damasku, o náhlom obrátení a to bolo všetko. Pier Giorgio napísal: „Myseľ nasiaknutá touto suchopárnou vedou z času na čas nachádza pokoj, občerstvenie a duchovne pookriatie pri čítaní svätého Pavla. Chcel by som, aby si sa pokúsil začítať sa do svätého Pavla: Je úžasný, pri jeho čítaní sa duša povznáša a dostáva podnet nasledovať správnu cestu a vrátiť sa na ňu, ak sme z nej pre hriech zišli.“

Zadovážil si Ramorinov preklad Pavlových listov: Čítal ich v električke alebo na ceste, a keď sa ho niekto spýtal, čo v tej knihe je, odpovedal: „Slova večného života.“ Rodina nevedela takmer nič o jeho skrytej múdrosti. Jeho obľúbeným evanjeliom bolo Matúšovo.“

Láska k Bohu a k ľuďom

Pier Giorgio povedal: „Bez ohňa Kristovej lásky, ktorá postupne musí zničiť náš egoizmus, aby sme tak boli citlivými na bolesti druhých, nebudeme kresťanmi a už vôbec nie katolíkmi.“

Pápež František v Posolstve 31. svetovému dňu mládeže 2016 o ňom povedal: „Pier Giorgio bol mladý muž, ktorý pochopil, čo to znamená mať milosrdné srdce, citlivé voči tým najbiednejším. A dával im oveľa viac ako len materiálne veci; dával im seba samého.“ Mnohí veľmi dobre poznali spôsoby, akými vykonával skutky kresťanskej lásky. Ešte počas Pier Giorgiovho života ich vo svojom denníku zachytil Angiolo Gambaro: „Myslím, že v súčasnosti je niečo výnimočne stretnúť taký vzor čnosti, aký nám vo svojej osobe ponuka Pier Giorgio. Chodí potichu a tajne, bez ovácií, a dáva chudobnému chlieb a svoje srdce, sirote láskavé pohladenie, starcovi svoj žiarivý úsmev, chorému balzam svojej láskyplnej pomoci.“

Bol členom viacerých konferencii svätého Vincenta a často sa ocitol zoči-voči háklivým a ťažkým situáciám: rozdeleným rodinám, nemanželským deťom, ľuďom s nie najčistejším trestným registrom. Nepohoršoval sa. Nosil v sebe Kristovo napomenutie: „Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň.“ Tato výzva bola v ňom tak hlboko zakorenená, že kvôli nej opustil iste formy dobročinnosti, ktoré by boli podmienene „dobrým správaním“ adresátov.  

„...Carlo, - píše svojmu priateľovi Bellingerimu – ak to chceš vedieť, tak mam také myšlienky, že niektoré konferencie sv. Vincenta by som najradšej zrušil. Ak sú v nich ľudia, ktorí žijú v iných časoch a sú plní kresťanskej horlivosti, no nevedia pritom upozorniť príbuzných na domnele správanie ich dcér a snažiť sa ďalej konať dobre dielo, ale radšej sa obratia chrbtom k celej rodine, potom je lepšie, ak taká konferencia ani nebude. Nie preto, že by tí ľudia konali so zlým úmyslom, ale preto, že taká konferencia nie je vhodná do modernej doby.“ 

Nosil v sebe i lásku k chorým, pri ktorých jedného dňa dostal obrnu. Tam, kde objavil svoje najvyššie ľudské poslanie, našiel aj zavŕšenie svojej pozemskej púte.

Pier Giorgio bol láskavý

Inzercia

Dominikán Fr.Carlos Alfonso Azpiroz Costa o Pier Giorgiovi napísal: „Tí, ktorí poznali Pier Giorgia zblízka a nevedeli rozpoznať pravý zdroj jeho radosti, aj keď vedeli, čo robí, neboli to schopní naozaj pochopiť. Aby sme to my pochopili, stačí jednoducho v hymne na lásku zameniť slovo „láska“ menom nášho drahého priateľa Pier Giorgia Frassatiho... Nájdeme tak jeho skutočnú podobizeň, jeho pravú tvar: mladú, žiariacu, sviežu, radostnú. Pier Giorgio bol trpezlivý, úslužný, nebol závistlivý, nebol pyšný, nevychvaľoval sa, nekonal podlo, nehľadal svoj vlastný záujem, nehneval sa, nemyslel na zle, netešil sa z nepravosti, ale radoval sa z pravdy. Všetko znášal, všetko veril, všetko dúfal, všetko vydržal.“

Otázky na zamyslenie

- Pier Giorgio svoj čas venoval chudobným. Ako využívaš svoj voľný čas? Myslíš aj na tých, ktorí

  potrebujú nejakú pomoc?

- Pier Giorgio rád čítaval Pavlove listy. Ktorá je tvoja obľúbená kniha zo Svätého písma?

- Apoštol Pavol nás povzbudzuje: „Nech nik nehľadí iba na svoje vlastne záujmy, ale aj na

   záujmy iných“ (Flp2,4). Máš záujem o ľudí v tvojom okolí?

- Hľadáš vlastne záujmy alebo záujmy Ježiša Krista?

 

Použitá literatúra:

FRASSATI, L.: Pier Giorgio Frassati Dni jeho života. Vydavateľstvo Dominikáni Zvolen 2009

Pier Giorgio Frassati  Novéna a litánie

Posolstvo Svätého Otca Františka k 31. svetovému dňu mládeže 2016

 

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame