Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
04. júl 2020

Evolúcia pred Darwinom, kresťania a Genezis

Ako kresťania pred Darwinom chápali knihu Genezis?
Evolúcia pred Darwinom, kresťania a Genezis

Evolučná teória anglického prírodovedca Charlesa Darwina (1809-1882) zásadným spôsobom zmenila ľudské vnímanie sveta. Neurobila revolúciu na iba poli biológie, ale mala dopad aj na filozofické a teologické myslenie. Veriaci sa už na Boha nepozerali ako na Niekoho, kto priamo tvorí biologickú štruktúru živých organizmov, ale ako na Niekoho, ktorého stvoriteľská moc sa prejavuje cez prirodzený výber - zdanlivo slepý a bezúčelný mechanizmus. Po Darwinovi už medzi človekom a zvieraťom nebola tak jasne vymedzená hranica, pomyselná hierarchia prírody, v ktorom človek okupuje popredné miesto sa zdala byť natrvalo narušená.

Darwinova evolučná teória mala dôsledky aj pre interpretáciu Biblie. Ak sa príroda vyvinula prostredníctvom evolúcie v priebehu niekoľkých miliónov, ba miliárd rokov, ako ide tento fakt dokopy s prvou kapitolou knihy Genezis, ktorá hovorí, že Boh stvoril svet, prírodu a aj človeka za šesť dní? Niektorí kresťania sa tvárou v tvár tejto výzve priklonili k strikne doslovnému biblickému výkladu. 

Kresťanstvo však v tomto smere nie je jednotné. Napríklad Katolícka Cirkev síce uznáva fakt evolúcie, no svojim veriacim dáva voľnú ruku v tom, či prijmu alebo odmietnu evolúciu. V konečnom dôsledku, akceptovanie evolúcie nehrá žiadnu úlohu v otázke spásy toho, ktorého jednotlivca. Rozhodujúca je láska k Bohu a k blížnemu, no na strane druhej, nemala by nás veriacich zaujímať pravda aj o materiálnom svete? 

Prakticky všetci kresťania sú kreacionisti. Kreacionisti v tom zmysle, že veria v to, že Boh stvoril vesmír, prírodu a ľudí. Kresťanská viera hovorí, že všemohúci Boh stvoril svet z ničoho - ex nihilio a nepotreboval k tomu žiadnu vopred pripravenú hmotu. Výraz kreacionista alebo kreacionizmus má však aj druhý význam. Tieto termíny sa začali používať v súvislosti s pomerne početnou skupinou kresťanov (zvlášť to platí pre americké prostredie), ktorí veria, že Boh stvoril svet za niekoľko tisíc rokov. Táto interpretácia jednoznačne odporuje tomu, čo učí moderná veda. Mnohí sa teda pýtajú kto má pravdu: Biblia alebo evolúcia? Táto otázka je však postavená na falošnej dileme. 

Darwin nebol prvý, kto pozoroval, že v prírode prebieha evolúcia. Evolučné myšlienky nájdeme už u rímskeho básnika a filozofa Lukrécia (99-56 pred Kristom), ktorý v diele De rerum natura (O prírode) opisuje vývoj rastlín, z ktorých neskôr sa vyvinuli zvieratá. S možnosťou evolúcie počítal dokonca svätý Augustín (354-430), ktorého môžeme považovať za predchodcu tzv. teistickej evolúcie, evolúcie, ktorú riadil Boh. V západnej civilizácii sa však naplno presadil aristotelizmus s presvedčením o uzavretosti hierarchie bytia, v ktorom boli jednotlivé druhy stabilne na svojom mieste. Pre možnosť vývoja tak v tomto koncepte nezostávalo veľa miesta.    

Predmetom nášho článku však nie je rozoberať evolučnú ideu z filozofickej alebo vedeckej perspektívy, ale skôr výklad Biblie v kresťanských kruhoch pred Darwinom. Je na mieste opýtať sa: Bola pre nich Biblia vedeckým textom? Boli všetci kresťania kreacionisti v zmysle viery, že Zem je stará približne šesťtísic rokov? Verili starovekí a stredovekí kresťania, v to že Boh stvoril svet za doslovných šesť dní? Zdá, že nie úplne všetci.

Vplyvný ranokresťanský učenec Origines (zomrel v roku 254) v apologetickom spise s názvom Proti Celsovi, oponoval predstave, že opis a čas stvorenia v Biblii treba chápať doslovne. Origenes objahoval symbolickejšiu interpretáciu knihy Genezis. V podobnom duchu sa vyjadruje aj spomínaný svätý Augustín v diele Doslovný význam knihy Genezis: „S týmito faktami som učinil rozbory výrokov knihy Genezis mnohými spôsobmi a na základe mojich najlepších schopností som ich neskôr aj prezentoval.“ 

Podľa Augustína sa prvá kniha Biblie dá interpretovať rôznym spôsobom. V tom istom diele známy kresťanský mysliteľ dodáva ako chápať Bibliu: „V evanjeliách nečítame, že by Kristus povedal: Ja vám dám svojho ducha a ten vás poučí o pohybe Slnka alebo Mesiaca. Kristus chcel z nás urobiť kresťanov, nie matematikov.“ 

Inzercia

O intepretácii knihy Genezis uvažovali aj ďalší ranokresťanskí autori ako napríklad Irenej, Justín Mučeník alebo Bazil Veľký. Napríklad svätý Cyprián píše: „Prvých sedem dní v Genezis chápem ako sedemtisíc rokov.“ Svätý Tomáš Akvinský nevidel medzi vierou a vedou rozpor, navrhuje, aby sme v Biblii videli pomocníka k spáse, a nie k niečomu inému. George de Pauli, autor knihy Hovory o evoluci uvádza, že „kresťanskí vodcovia v období od počiatku Cirkvi až do reformácie podľa všetkého nepovažovali Bibliu za vedecký text. Problém nastal až v ranom novoveku, kedy sa veriaci prírodovedci pokúsili integrovať príbeh knihy Genezis do hlavného prúdu aristotelovej vedy.“

Zakladateľ metodistického prúdu a teológ John Wesley v 18. storočí považoval za správne vykladať knihu Genezis v duchu doby, v ktorej bola napísaná. Dodáva, že Písmo tu nie je od toho, aby „uspokojilo našu zvedavosť, ale aby nás viedlo k Bohu.“ Darwinov súčasník a profesor teológie na Princentone B.B. Warfield bol nielen oddaným konzervatívnym kalvínom, ale aj vyznávačom evolúcie. Historik Mark Noll na jeho adresu píše: „Warfield, ktorý bol obhajcom tradičnej teológie a neomylnosti Písma, bol aj zároveň evolucionistom.“

Katolícky kňaz dáva radu: 
George Coyne, katolícky kňaz a bývalý riaditeľ Vatikánskeho observatória upriamuje pozornosť na to, že „biblické texty vznikli dávno pred vznikom modernej vedy, preto v Písme nemôžeme hľadať vedu. Biblia je poskladaná z mýtov, poézie, histórie, ale neučí vedecké pravdy.“ 

Zdroje
Pauli, George: Hovory o evoluci. 2013
Monforte, Josemaria: Úvod do Písma svätého. 2013
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Coyne
https://www.catholic.com/tract/creation-and-genesis
https://biologos.org/common-questions/how-was-the-genesis-account-of-creation-interpreted-before-darwin

 

Titulný obrázok 
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo

 

Inzercia

Zaujímam sa o kresťanskú vieru vo vzťahu k spoločnosti, rozumu a vede. „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“ (Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva) Kontakt: bloger.kc@gmail.com

Inzercia

Odporúčame

Blog
7 prúdov BL a uzdravenie žalúdka

7 prúdov BL a uzdravenie žalúdka

Oľga vtedy stála medzi lavicami v chráme a v srdci mala veľkú túžbu a očakávanie. Totiž od jesene 2016 cítila obrovské bolesti v žalúdku, jesť mohla len s veľkými ťažkosťami, brala silné lieky a bola permanentnou návštevníčkou ambulancie gastroenterológa. Tie bolesti sa stávali neznesiteľnými. Spredu zaznela výzva, aby ľudia kládli ruky na tých, čo stoja pri nich a modlili sa za ich uzdravenie.