Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. júl 2020

Mária, matka Ježišova, v Koráne

Pohľady na Máriu, matku Mesiáša Ježiša, sa líšia naprieč rôznymi vierovyznaniami. V nasledujúcom článku sa Vám pokúsim priblížiť pohľad islámu na jej výnimočnú osobnosť a činy cez výroky Koránu, ktoré sa na ňu vzťahujú. 
Mária, matka Ježišova, v Koráne

1. Mária, chránená Jediným Bohom
V tretej súre Koránu nájdeme príbeh o narodení Márie. Mária sa narodila manželke Imrána (Joachima), Hanne (Anne), ktorá z vďaky Bohu za tento dar zavätila dieťatko Bohu. Keďže v tej dobe slúžili v mešite Bohu iba chlapci, veľmi sa čudovala, že jej Boh daroval práve dievčatko. Jej údiv môžete vycítiť z nasledujúcich veršov:

"Keď ju porodila, povedala: „Pane môj, porodila som dieťatko ženského pohlavia“. A Boh lepšie vie, čo porodila. „Dieťatko mužského pohlavia nie je ako dieťatko ženského pohlavia, a nazvala som ju Marjam. A dávam ju pod Tvoju ochranu i jej potomstvo pred satanom vyvrhnutým“. (3:36, Vznešený Korán)

Zdieľať


2. Mária, Bohom obdarovaná

Mária vyrastala v zdraví a v požehnaní Božom a bola zverená v mešite pod dohľad Zachariáša, otca proroka Jána (Jahja). Korán opisuje ako sa Boh staral v tomto období o Máriu nielen po duchovnej ale i po hmotnej stránke: 

"Jej Pán ju prijal dobrým prijatím a dal jej vyrásť rastom dobrým a zveril ju Zachariášovi. Vždy, keď k nej Zachariáš vošiel do mihrábu, našiel u nej potravu. Povedal: „Mária, odkiaľ to máš?!“ Povedala: „Je to od BohaBoh dáva tomu, komu chce, bez počítania“. (3:37, Vznešený Korán) Zdieľať

3. Mária, Bohom vyvolená spomedzi žien
Jej špeciálne poslanie a výber môžeme najsť opísaný v súre 3: 

"Hľa, anjeli povedali: „Mária! Boh si ťa vyvolil a očistil a vyvolil si ťa spomedzi žien tvorstva“" (3:42, Vznešený Korán) Zdieľať


4. Mária, počestná spravodlivá žena
Odkaz na počestnosť Márie sa nachádza už v úvode zvestovania budúceho narodenia jej syna. 
Veľmi zaujímavé sú jej slová po tom, čo ju anjel Gabriel navštívil. Mária spočiatku netušila, čo za muža/bytosť pred ňou stojí, trochu sa obávala, aby jej ako žene neublížil, a tak ho hneď v úvode vyzvala: 

"Povedala (Mária): „Nech ma Ten, v moci ktorého je milosť, chráni pred tebou. Nepribližuj sa, ak si bohabojný.“" (19:18, Vznešený Korán) Zdieľať

Anjel následne objasňuje, že sa ho nemusí báť, že je duchom, ktorého Boh poslal k Márii, aby jej zvestoval budúce zázračné počatie a narodenie proroka Ježiša: 

"Povedala (Mária): „Pane môj, ako môžem mať dieťa a nedotkol sa ma človek?“ Povedal: „Tak, Boh stvorí, čo chce. Keď rozhodne o nejakej veci, tak jej len povie: „Buď“ a je“" (3:47, Vznešený Korán) Zdieľať
"Povedala (Mária): „Ako by som mohla mať syna a pritom sa ma nedotkol človek a nebola som nepočestná?!“ Povedal (anjel): „Tak povedal Pán tvoj: „Je to pre Mňa ľahké“. A bude tak stvorený, aby sme ho učinili znamením pre ľudí a milosťou od nás. A je to už vec rozhodnutá“." (19:20-21, Vznešený Korán)  Zdieľať

Boh v Koráne taktiež prísne kritizuje slová Židov, ktorí tvrdili, že Mária patrila medzi nepočestné ženy: 

"..a za ich odmietanie viery a za to, že o Márii hovorili obrovskú lož.." (4:156 Vznešený Korán) Zdieľať

5. Mária, matka Mesiáša Ježiša
Mária prijala, donosila a porodila Mesiáša Ježiša, i napriek možným komplikáciám, ktoré jej s takýmto špeciálnym tehotenstvom v ortodoxnej spoločnosti Izraelitov hrozili:

Inzercia

"Hľa, keď anjeli povedali: „Mária, Boh ti odkazuje radostnú zvesť o slove od Neho, jeho meno bude Mesiáš Ísa (Ježiš) syn Márie, bude mať vysoké postavenie v živote najnižšom i v živote poslednom a bude medzi priblíženými (k Jedinému Bohu)“" (3:45, Vznešený Korán)  Zdieľať


6. Mária, jediná žena spomínaná v Koráne svojim menom a žena, ktorej bola venovaná súra Koránu

Mária je jedinou ženou, ktorej Boh venoval názov celej jednej súry Koránu - 19 súru: Marjam (Mária). V tejto súre môžeme nájsť odkaz na rodokmeň, z ktorého Mária a jej rodina pochádzala:  

"Ty, sestra Árona! Tvoj otec nebol človekom zlým a tvoja matka nebola nepočestná.“ (19:28, Vznešený Korán)  Zdieľať

Korán v tomto verši popisuje rod, z ktorého Mária pochádza. Nestotožňuje Máriu, matku Ježišovu s Máriou, sestrou Árona, ale hovorí o tom, že Mária pochádza z rodu Áronovho (teda z rodu prorockého; prorok Áron bol bratom proroka Mojžiša). V arabčine sa v tomto verši používa slovné spojenie, ktoré znamená: "z rodu Áronovho" - na to si treba dávať pozor, pretože z doslovného prekladu vznikajú rôzne nedorozumenia z dôvodu neporozumeniu textu. 

7. Mária, Bohu oddaná a vždy Bohu poslušná
Boh v Koráne oceňuje Máriu ako Bohu oddanú a poslušnú. Jej konanie hodnotí veľmi pozitívne a poukazuje naň ako jeden z príkladov pre ostatných ľudí: 

"A Máriu, dcéru Imrána, ktorá ochránila svoju poctivosť, a tak sme do jej lona vdýchli z nášho ducha. Za pravdivé pokladala slová Pána svojho a Jeho knihy a patrila medzi poslušných." (66:12, Vznešený Korán) Zdieľať

Meno Marjam (Mária) znamená v arabčine: pobožná, slúžiaca Bohu. 

8. Mária, žena, ktorú si váži každý veriaci muslim
Ako môžete vidieť, muslimovia si na základe Koránu vážia osobnosť Márie, matky Ježišovej, ako jednej z najvýznamnejších muslimiek histórie ľudstva. Muslimovia nezobrazujú príkladných ľudí oddaných Bohu v umení, a teda ani Máriu (napríklad: sochy, kresby, maľby), nie z dôvodu toho, žeby si ich nevážili, ale z dôvodu toho, že Jediný Boh takéto konanie zakazuje (preventívne, kvôli možnosti modloslužby) a taktiež preto, že nevieme ako skutočne títo príkladní ľudia vyzerali (aby sme ich nespotvorili alebo nezobrazili nesprávne).

Muhammad, posol Boží, sa o Márii vyjadril nasledovne: 

"Mnoho mužov dosiahlo najvyššiu úroveň viery. Zo žien: Maryam, dcéra Imránová a  Aasija, manželka Faraóna, dosiahli najvyššiu úroveň viery."  Zdieľať

Pre muslimskú ženu, je Mária príkladom počestnej ženy, ktorú je správne nasledovať v činoch, a taktiež v upravenosti zovňajška. 
Mária, matka Ježišova, môže byť pre nás všetkých príkladom osobnosti, vhodnej k vedeniu medzináboženského dialógu medzi kresťanmi a muslimami, a taktiež významným príkladom morálnej čistoty, oddanosti a poslušnosti Jedinému Bohu pre veriacich mužov a ženy všetkých dôb. 

Inzercia

Som Slovenka, ktorá konvertovala pred pár rokmi k islámu kvôli jeho priamočiarej teológii. Týmto blogom sa vám pokúsim priblížiť život a vieru islámu, náboženstva, ktoré patrí medzi striktne monoteistické vierovyznania. V prípade akýchkoľvek konštruktívnych otázok ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom Facebooku. Diskusie k príspevkom pozastavujem z dôvodu hatespeach. Za pochopenie vopred ďakujem.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Koronavírus a situácia muslimov vo svete a na Slovensku

Koronavírus a situácia muslimov vo svete a na Slovensku

Koronavírus zasiahol do životov muslimov rovnako ako do životov ľudí iných vierovyznaní. Nákazy, bezpečnostné opatrenia, zákaz združovania sa a mnoho iného. V nasledujúcom článku sa dozviete: - ktoré muslimské krajiny vykazujú najväčší počet nakazených; - prijaté opatrenia a fatwy na zamedzenie šírenia vírusu vrámci islamských právnych škôl; - aká je situácia muslimov na Slovensku v súvislosti s nákazou.