Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. júl 2020

Oslava milosrdného Pána

Oslava milosrdného Pána

Oslava milosrdného Pána

Zamyslenie (Žalm 117)

Je to najkratší žalm v celom žaltári a ma iba dva verše. Žalm pravdepodobne vznikol ako spev sprevádzajúci bohoslužbu. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru (Rim 15,8-11).

v.1: „Aleluja“ – Je liturgické zvolanie «Chváľte Boha» toto zaznieva aj v iných žalmoch (Ž 111,1; Ž 112,1; Ž 113,1 a ďalšie).  „Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia.“ V Žalmoch často zaznieva chvála Pánovi: „Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú“(Ž 22,27). Žalmista vzdáva chválu Bohu pri rôznych príležitostiach: Pane... „z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu“ (Ž 8,3),  „Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne“ (Ž 139,14),  Dávid chváli Pána, že ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov „Vzývať budem Pána, lebo jemu patri chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi“ (Ž 18,4). Je toľko veci v našom živote za čo treba ďakovať a chváliť Boha (napr. za dar života, zdravie, Božie milosrdenstvo a odpustenie a pod.).

v.2: „lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.“ V Knihe žalmov, sa často opakuje slovo milosrdenstvo. Boh je milosrdný odpúšťa hriešnikom, ma súcit a lásku k svojmu ľudu. „Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný” (Ex 34, 6). „Pravda Pánova“ – Boh sa verejne zjavil vo svätých Písmach a všetko, čo proroci predpovedali, že príde Mesiáš sa v Novom zákone splnilo. Pánovo slovo je pravdivé (Ž 119,142) a trvá naveky.

Otázky na zamyslenie

Inzercia

- Chválim Boha za všetko dobre, čo mi dal?

- Ďakujem Bohu za jeho milosrdenstvo a odpustenie,

  ktoré mi dáva vo sviatosti zmierenia?

- Pánovo slovo je pravdivé. Verím Božiemu slovu, ktoré čítam?

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
Premrhaná príležitosť

Premrhaná príležitosť

Dnes po 100 dňoch tejto vlády je už viac ako isté, že konzervatívne sily premrhali príležitosť, ktorú získali v tohtoročných voľbách. Je pravda, že väčšinu dní venovala vláda SR pandémii COVID-19, ktorú zvládla, ale tých pár dní čo sa venovala ostatným veciam stačilo na to, aby všetko premárnila.