Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. júl 2020

Pán je môj pastier

Pán je môj pastier

Pán je môj pastier

Zamyslenie (Žalm 23)

v.1: „Pán je môj pastier“ V Starom zákone je Boh dobrým pastierom, ktorý sa stará o Izrael a v Novom zákone je Pán Ježiš dobrým pastierom (Mt 18,12-14; Lk 15,4-7; Jn 10,2-4.11-18). Pastier vie, čo potrebujem pre svoj život (Lk 12, 22-31) a čo je pre mňa dobre. Je so mnou, aj keď kráčam tmavým údolím v neistote, v nepokoji, smútku.

v.2: „pasie ma na zelených pašienkach.“ V duchovnom význame pašienky môže byť pokrm Božieho slova, eucharistia a sviatosť zmierenia. „Vodí ma k tichým vodám.“ Pramene vôd, v Palestíne veľmi vzácne, sú tu obrazom mesiášskych darov (Jn 4,13; 7,37).

V Novom zákone Ježiš ponuka Samaritánke živú vodu, ktorá je symbolizuje posväcujúcu milosť, dar Ducha Svätého. A Ježiš povedal: „Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky“ (Jn 4,14).

v.3: „dušu mi osviežuje.“ Boh mi dušu osviežuje svojou milosťou, Božím slovom, láskou, pokojom a milosrdenstvom. „Vodí ma po správnych chodníkoch.“ Pastier vždy ukazuje správnu cestu na ktorej nezblúdime. Môže to byť cesta blahoslavenstiev (Mt 5,1-12) inokedy cesta pokánia aby sme sa vrátili k Bohu (Lk 15,11-32).

v.4: „I keby som mal isť tmavou dolinou.“ Žalmista vyjadruje úprimnú dôveru v Boha, nebude sa báť zlého, lebo Boh je s nim. „Prút a palica“: dobrý Pastier je starostlivý o svoje stádo a keď vidí ovečky, ktoré sú pomalé a lenivé použije prútik, aby ich zahnal k ostatným ovciam. Aj v našom duchovnom živote sa môže občas prejaviť lenivosť alebo sa od Pastiera vzdiaľujeme hriechom a blúdime inými cestami. Vtedy Pastier použije palicu a prút a žalmista pekne povie: „Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.“

v.5: „Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.“ Pastier sa s láskou skláňa, prestiera stôl a kladie pokrm pre všetkých. Ak sme pod ochranou dobrého Pastiera nemusíme sa báť svojich protivníkov. Sväté písmo uvádza poznámku: Podľa zvyku orientálnej pohostinnosti (92,11; 133,2; Kaz 9,8; Am 6,6; Lk 7,46). V Novom zákone obrazy ustupujú skutočnosti, veď „prestretý stôl“ nemôže byť nič iné ako sviatosť Eucharistie, v ktorej veriaca duša nájde osvieženie, silu a istotu pred nepriateľom na ďalšej ceste;  „olej“ je obrazom siedmich darov Ducha Svätého, ktorými je každý kresťan označený za Kristovho bojovníka.

v.6: „Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.“ Dobrý pastier je dobrotivý, od samého začiatku sa sprava milo a tým, čo ho nasledujú dáva milosť. Bývať v dome Pánovom je túžba po Bohu, žiť v jeho milosti tu na zemi a potom aj vo večnosti.

Otázky na zamyslenie

Inzercia

- Je Pán Ježiš mojim jediným pastierom? Alebo mam aj iných pastierov?

- Dôverujem dobrému Pastierovi, že sa o mňa stará?

- Sýtim sa pokrmom Božieho slova a eucharistie?

- Kráčam po správnych chodníkoch po ceste evanjelia?

- Dovolím aby Pán osviežoval moju dušu svojou milosťou,

  láskou, milosrdenstvom a pokojom?

 

 

 

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame