Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. jún 2020

Túžba duše za Bohom

Túžba duše za Bohom

Túžba duše za Bohom

Zamyslenie (Žalm 63,1-12)

Dávid - bol mužom vďaky a chvály, lebo dokázal aj v tých najťažších chvíľach svojho života upierať zrak k Bohu, ktorý bol jeho jedinou nádejou záchrany pred nepriateľom. Vo viacerých žalmoch nájdeme chválu a vďaku.  Ž 28; Ž 30; Ž 66; Ž 71; Ž 107; Ž 117-118; Ž 135; Ž 138, a ďalšie. Je pravdepodobné, že Dávid zložil žalm v ranných hodinách, keď ho chváli slovami: „už od úsvitu...” (v. 2), „o tebe rozjímam hneď za rána..” (v. 7). Tento žalm patrí k literárnemu druhu – vďakyvzdaniu. Je to veľmi krásny žalm vhodný na ranné chvály. „Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody, tak ťa tužím uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu.”  (Ž 63,2-3)

v.2: Prvé slova sú akoby vyznaním viery „Bože, ty si môj Boh”.  Znamená to, že Boh je na prvom mieste, a preto sa žalmista vinie k Bohu už od úsvitu. Celou svojou dušou a telom túži po Bohu, je to krásne vyjadrená túžba. Ďalej žalmista prakticky prirovnáva svoju túžbu za Bohom vyschnutej zemi bez vody. Vieme si predstaviť kvet v kvetináči, ktorý už dlho nebol poliaty. Ak ho nepolejeme, vyschne. Tak je vyschnutá duša, ktorá túži po Bohu. Človek je tak stvorený, že túži po Bohu a ako hovorí sv. Augustín, „nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Bohu.”

v. 4: „Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať.”

Božia milosť je lepšia, než ľudský život, ktorý je poznačený dedičným hriechom, život plný pádov, hriechov, bolesti a prenasledovaní... Dávid to pocítil na vlastnom tele. Aj napriek tomu, že človek je tak slabý a skôr náchylný na zlé, jeho pery budú oslavovať Pána. „Božia milosť“ - pod týmto slovným spojením sa myslí «milosrdenstvo», čo je veľký Boží dar, ktorý môže človek prijať. To je dôvod radovať sa a oslavovať Pána.

v. 5: „Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.”

Tieto slová môžu naozaj vychádzať zo srdca, v ktorom prebýva Boží Duch. Všetky verše sa tiahnu líniou túžby, chvály, veleby a oslavy. Ale v textoch je cítiť aj osobný vzťah s Bohom, dá sa povedať, že celý žalm je preniknutý láskou.

v. 6:Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.”

Ďalšie krásne prirovnanie k hostine. Poznáme skúsenosť, keď sa človek dobre nasýti na hostine,  kde je bohatý výber z každého jedla. Niečo podobné môže zakúsiť duša, keď sa nechá nasýtiť Božou láskou a milosťou. Ide o intenzívny zážitok s Bohom, keď sýti našu dušu svojím slovom a eucharistiou. To je potom dôvodom veľkej radosti, ktorá sa dá vyjadriť chválou.

v. 7a:Na svojom lôžku myslím na teba,“

Každý nový deň je Božím darom ale i dôkazom, že Boh s nami počíta a ešte nás potrebuje. Dáva nám nádej prežiť deň lepšie ako ten včerajší. Zrejme si to Dávid uvedomuje, keď na svojom lôžku myslí na Pána. Nový deň je príležitosťou naplniť ho modlitbou a dobrými skutkami a takýmto spôsobom môžeme Bohu čosi darovať, aby sme celý deň prežili v Božej milosti.

v. 7b: „...o tebe rozjímam hneď za rána.”

 Rozjímať o Bohu hneď za rána je veľmi krásne, keď je naša prvá myšlienka zameraná na Boha. Žalmista má zrejme bohaté skúsenosti a zážitky s Bohom, za ktoré mu chce ďakovať a rozjímať o nich. Napr. čo všetko Boh vykonal v mojom živote, ako ma vedie, vychováva, učí a stará sa. Boh je láska a túži aj po našej láske, aby sme ho milovali a aj svojich blížnych. Boh niekedy môže skúšať našu lásku, tak ako kedysi skúšal služobníka Abraháma, keď mal obetovať vlastného syna Izáka. Boh sa chcel presvedčiť, či Abrahám miluje viac svojho syna ako Boha.

 v. 8: Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

Znovu tu máme skúsenosť, že Boh pomáhal a pripomína to (Ž 22,20). Na pomoc v ťažkej chvíli Dávid nezabúda, a preto verí, že mu ešte Boh pomôže a že bude chránený pod jeho krídlami. Evanjelista Matúš zaznamenal Ježišovu reč: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste! ” (Mt 23,37) Vidíme odlišnú paralelu, keď Dávid chce plesať pod Pánovými krídlami a Židia v Ježišovej dobe odmietnu Ježiša a jeho učenie.

Inzercia

v. 9: Moja duša sa vinie k tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou.

V texte rezonuje úprimná dôvera Dávida «vinúť sa k Bohu» ako dieťa k svojej matke. Je to veľmi milé gesto lásky a dôvery.

vv. 10-11: Tí však, čo chcú môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme; vydaní budú meču napospas, stanu sa korisťou šakalov.” 

Dávid opísal budúcu smrť tých, čo ho chcú zabiť. Nebojí sa a odvážne predpovedá nešťastnú smrť jeho nepriateľov. 

v. 12: Kráľ sa však bude tešiť v Bohu; chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho, lebo budú umlčané ústa klamárov.” 

Kráľ Izraela sa môže v pokoji tešiť v Bohu, lebo nijaké zlo ho neťaží, spolieha sa na Pána a dôveruje mu. Jeho poddaní služobníci sa môžu chváliť, keď v úprimnosti dosvedčujú, prisahajú na kráľa. Klamstvo nemá posledné slovo ale pravda, ktorá zvíťazí nad každým zlom a klamármi a práve ich ústa budú umlčané. Podľa „textu Písma”: «zapchaté budú ústa tých, čo hovoria lži.» (Dt 32,35)

V žalme je vyjadrená nesmierna túžba za Bohom, na ktorého sa žalmista s dôverou obracia. V žalme sa trikrát opakuje slovo „moja duša”. Je to povzbudivé, ak každému človeku bude viac záležať na spáse jeho duše a s dôverou ako Božie dieťa sa bude v ťažkých chvíľach obracať na Pána. Texty žalmu obsahujú príklad k nasledovaniu. Je chvályhodné venovať prvé myšlienky a slová Bohu hneď za rána.

Otázky na zamyslenie

- Je Boh na prvom mieste v mojom živote?

Vzdávam mu chválu a vďaku za všetko dobre, čo mi dal?

- Túžim po Bohu, ďakujem mu a oslavujem ho?

- Aký je môj vzťah s Bohom? Modlievam sa každé ráno?

 

 

 

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
Lenin: krstný otec komunistického teroru

Lenin: krstný otec komunistického teroru

Iľjič vedel,  čo robiť. Len násilie je schopné prebudiť  krajinu. Obyvateľstvo netreba brať do úvahy. Ak zabijeme polovicu (ľútosť nie je namieste – ľudí je veľa), druhá bude povoľnejšia. Encyklopédia ruskej duše.