Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. jún 2020

Najsvätejšia Trojica, jeden Boh

Evanjelium na slávnosť Najsvätejšej Trojice (Jn 3, 16 – 18) ponúka krátky úryvok z nočného rozhovoru Pána Ježiša s Nikodémom.
Najsvätejšia Trojica, jeden Boh

Rozhovor s Nikodémom je prvým zo série mnohých rozhovorov, ktoré uvádza Ján vo svojom evanjeliu: Ježišov dialóg so Samaritánkou (Jn 4), s chromým (Jn 5), so židmi (Jn 6), s uzdraveným slepcom (Jn 9), s Máriou a Martou (Jn 11) atď. 

Nikodém

Skúste si prečítať celý rozhovor Pána Ježiša s Nikodémom v Jn 3, 1 - 21. Nikodém v ňom kladie tri argumenty (2., 4. a 9. verš), na ktoré Kristus trikrát odpovedá, pričom vždy začína slávnostným úvodom: „Veru, veru, hovorím ti...“ Postupne vysvetľuje úlohu Ducha (verše 3-8), Syna človeka (verše 11 – 15) a Boha Otca (verše 16 – 21). Ide teda o rozvíjanie trojičnej náuky, čo je obsahom dnešnej slávnosti. 

Nikodém prichádza za Ježišom, ktorý prišiel na tento svet ako pravé svetlo, ktoré osvecuje ľudstvo.  Zdieľať

Nikodém je zástupcom tých členov židovského národa, ktorí uverili v Krista, aj keď s váhaním a obavami. Je plný otázok a nejasností o identite tohto rabbiho z Nazaretu. Na jednej strane vyznáva, že Ježiš je učiteľ, ktorý prišiel z Boha a ktorý robí znamenia, lebo Boh je s ním (porov. Jn 3, 2). Avšak ešte ho nevyznáva ako Božieho Syna. Tento znalec Zákona a člen skupiny farizejov vidí Ježišove znamenia, ale ešte stále ich vníma ako divy. Potrebuje sa narodiť z vody a z Ducha, čo je odkaz na zrodenie vo sviatosti krstu, tzn. prijatie Ježiša Krista ako Boha. Iba tak nebude zmýšľať pozemsky, ale nebesky (porov. Jn 3, 12). Vystihuje to aj celková atmosféra, ktorú štvrtý evanjelista zvlášť obľubuje. Totiž celý rozhovor sa odohráva v noci, čo je symbolom nepoznania, zahalenia. Nikodém prichádza za Ježišom, ktorý prišiel na tento svet ako pravé svetlo, ktoré osvecuje ľudstvo (Jn 1, 9).  

Boh miluje tento svet

Dnešný úryvok začína zásadným vyjadrením: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna.“ V starozákonnom príbehu o obetovaní Izáka Boh vyzval jeho otca Abraháma: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ a choď do krajiny »Morja«.“  (Gn 22, 2) Ježiš Kristus je označený výrazom „jediný“. Jednorodený vlastne znamená „prvorodený“. 

Evanjelista Ján nám odkazuje, že Boh Otec, ktorý miluje svojho Syna exkluzívnou láskou v tajomstve Najsvätejšej Trojice,  miluje aj tento svet, tzn. miluje nás. Zdieľať

V Starom zákone mal prvorodený syn osobitné miesto v otcovej láske. Rovnako Kristus má privilegované miesto v láske Boha Otca. Evanjelista Ján nám odkazuje, že Boh Otec, ktorý miluje svojho Syna exkluzívnou láskou v tajomstve Najsvätejšej Trojice,  miluje aj tento svet, tzn. miluje nás. Preto neposlal proroka, ako to robieval v Starom zákone. Neposlal na svet niektorého zo svojich poslov – anjelov.  Ak v starozákonnom príbehu z lásky k Abrahámovi ušetril jeho syna Izáka, teraz z lásky k nám neušetril vlastného Syna, ako to výstižne vyjadril apoštol Pavol: „On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých.“ (Rim 8, 22) To všetko preto, že Boh miluje tento svet. Boh nie je ten, kto svet toleruje, vníma, pozná, ale miluje, lebo Boh  je Láska. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Kristus, kňaz naveky

Kristus, kňaz naveky

Evanjeliový úryvok sviatku Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (Mt 26, 36 – 42), ponúka scénu, v ktorej Pán Ježiš sa pred svojím umučením modlí v Getsemanskej záhrade k svojho Otcovi.

Blog
Je čas prenášania hôr vierou! Prečo ju nemáme?

Je čas prenášania hôr vierou! Prečo ju nemáme?

Nedostatok skutočnej viery vytýkal ľuďom už Kristus. Podľa neho by jej stačilo mať len malé zrniečko a mohli by sme pohnúť našim svetom. O čom to vlastne Pán hovoril? No predsa o presvedčení! O stupni oveľa vyššom, než je bežná a štandardná viera, ktorú má väčšina z nás. Pre pochopenie tohto obrovského rozdielu si prečítajte krátky príbeh:

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.