Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. jún 2020

Apoštolská postupnosť a nepriame biblické dôkazy svedčiace o nej

t
Apoštolská postupnosť a nepriame biblické dôkazy svedčiace o nej

 Čo je to apoštolská postupnosť ? 

Apoštolská postupnosť (AP) hovorí o tom, že 12 Ježišových apoštolov v prvých kresťanských cirkvách ustanovili pre každú cirkev prvých biskupov a títo prví ustanovení biskupi potom ustanovili daľších biskupov - svojich nasledovníkov. Takýmto sposobom to pokračovalo až do súčasnosti. Cirkev, ktorá dokáže preukázať AP, može dokázať svoj apoštolský pôvod. Existujú len dve cirkvi ktoré dokážu preukázať AP. Patrí medzi ne RKC a pravoslávna cirkev. Protestantské cirkvi AP preukázať nedokážu, a preto za jediný zdroj, ktorý može preukázať, že daná protestantská cirkev hlása Božie učenie považujú Písmo - Sola Scriptura. 

Apoštolská postupnosť alebo Sola Scriptura ?

Skúsme si však predstaviť nasledujúcu situáciu. Človek 21 storočia sa na základe prečítania Biblie rozhodne stať kresťanom. Po krátkom štúdiu kresťanstva však zistí, že na svete existujú tisícky rôznych kresťanských cirkví. Ktorá cirkev z nich je teda tá pravá? Vzhľadom na rozdielnosť učenia každej jednej cirkvi nemôžu byť všetky pravé. Protestanti budú tvrdiť, aby si dotyčný prečítal Bibliu a na základe nej sa potom rozhodol, ktorá cirkev dodržiava biblické príkazy a táto cirkev, ktorá je najbližšie k dodržiavaniu biblických príkazov je tá pravá. Problém je však ten, že takýto sposob Biblia neschvaľuje. Ked si pozorne prečítame Bibliu, zistíme že sa v nej nenachádza ani zmienka o tom, že by si každý jeden veriaci mohol čítať Písmo a vykľadať si ho podľa seba. Takýto spôsob je teda minimálne nebiblický, ale ako si dalej ukážeme, aj protibiblický a protihistorický.  

Ak si teda jednotlivec nemože sám vykladať Písmo, kto tak može spraviť ? Biblia nám hovorí, že sú to cirkevní predstavení, ktorí majú ľudí vyučovať a vykladať im Písmo (porov. 1Pt 5:2, Sk 20:28, 1 Tim 4:11). Dokázali sme si teda, že jednotlivec ked chce vyskúmať tú pravú Božiu cirkev, nemože tak spraviť na základe princípu Sola Scriptura, tým že si prečíta Bibliu a na základe nej rozhodne, ktorá cirkev dodržiava Božie učenie, pretože takýto sposob je nielen nebiblický ale i protibiblický. Nemože ísť ani za cirkevnými predstavenými roznych protestantských cirkví. Ked teda jednotlivec pomocou Sola Scriptura nemože vypátrať, ktorá cirkev je tá pravá, akým sposobom má vypátrat tú pravú cirkev? Može si preštudovať historiu a zistiť, ktorá cirkev tu bola už od čias apoštolov. Počet vhodných cirkví sa síce týmto rapídne zmenší, no stále tu existujú okrem rímskokatolíckej cirkvi aj iné cirkvi, ktoré existovali v prvom storočí, medzi nimi napríklad aj gnostické cirkvi. A práve v tomto prípade bude mať nevyhnutnú úlohu AP. Gnostické cirkvi síce existovali už v prvom storočí, no nedokážu preukázať AP a preto nemožu patriť medzi vyvolenú Cirkev. Cirkev, ktorá existovala od čias apoštolov a vie preukázať svoju AP je jedine Rímska cirkev (resp. RKC)  a pravoslávna cirkev. 

Niektorí protestanti však možu namietať, že ak si jednotlivec nemože sám vykladať Písmo, možu tak spraviť protestantskí cirkevní predstavení, respektíve pastory protestantských cirkví. Oni by teoreticky na základe hore uvedených biblických veršov mohli mať právo na výklad Biblie. Problém však spočíva v tom, že neexistuje jedna protestantská cirkev, ale existuje ich hned niekoľko tisíc, každá s iným teologickým učením a každý pastor každej protestantskej cirkvi bude dotyčného presviedčať že práve ich protestantská cirkev je tá pravá. Daný jednotlivec sa preto nemá ako rozhodnúť do akej protestantskej cirkvi vstúpiť, pretože pastori každej protestantskej cirkvi budú dotyčného jednotlivca na základe citácii z Písma presviedčať o tom, že práve ich cirkev je tá správna Božia cirkev do ktorej treba vstúpiť a dotyčný jednotlivec im nebude mocť nijako odporovať, pretože dotyčný jednotlivec si nemože sám vykladať Písmo a nemože odporovať príkazom cirkevných predstavených. Navyše medzi protestantskými cirkvami sa nachádza i veľa sektárskych cirkví, s úplne protikresťanským učením, ktoré majú tiež svojich cirkevných predstavených (pastorov). Vzhľadom k tomu, že Biblia nepovoluje samovolný výklad Písma jednotlivca, jednotlivec by potom mohol skončiť aj v sektárskej cirkvi, do ktorej by ho na základe Sola Scriptura presvedčil pastor danej sektárskej cirkvi, a dotyčný jednotlivec by sa nemohol nijako brániť, a nemohol by pastorovi ani protiargumentovať, pretože Biblia nedovoluje jednotlivcom vykladať Písmo a protirečiť cirkevným predstaveným. Aj tu teda platí, že z toho množstva protestantských cirkví, veľa z nich má svojich pastorov, a každá jedna z nich sa bude snažiť jednotlivca zlákať na svoju stranu a bude mi citovať Písmo a "dokazovať" na základe neho svoju "pravdu".  Takýto sposob teda pre jednotlivca nemože znamenať vhodný sposob ako si nájsť tú správnu Božiu cirkev. Ved keby takto rozmýšlali ranní kresťania, mnoho z nich by skončilo v gnostických a iných sektárskych cirkvách. Poučme sa z historie. 

Historia : 

Ranná cirkev sa odvolávala na AP ako na určitú skúšku hodnovernosti tej či onej náuky - či je hodnoverná alebo kacírska. To bolo obzvlášť v stretoch medzi rannou cirkvou a gnostickými sektami naprosto nezbytné. Všetci sa totiž odvolávali na Sola Scriptura a bolo preto potrebné mať k dispozícii ešte iné meradlo.

 

Záver :

Biblia i historia potvrdzujú nevyhnutnú potrebu AP. Vzhľadom k tomu, že Biblia neschvaluje samovýklad Písma mimo cirkevných predstavených, nemožeme na základe Sola Scriptura my sami ako jednotlivci vyskúmať pravú Božiu cirkev. Nemožu tak spraviť ani protestantskí pastori, pretože týmto sposobom by mnohí kresťania skončili v pochybných cirkvách, a podobne by skončili aj ranní kresťania v gnostických sektách, kebyže sa týmto sposobom majú riadiť. Jediný sposob je teda hladať odpoved v historii - pozerať sa na historiu danej cirkvi a skúmať dobu jej vzniku a či daná cirkev vie dokázať svoju AP. Biblia síce o AP priamo nehovorí, no nepriamo ju vzhľadom hore uvedené fakty potvrdzuje.

Inzercia

Odporúčame