Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. jún 2020

Zamyslenie o bratskom napomenutí

Zamyslenie o bratskom napomenutí

Zamyslenie o bratskom napomenutí (Mt 18,15-18)

Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazane v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazane v nebi.

Ako príklad napomenutia zo Svätého písma nachádzame v Druhej knihe Samuelovej v dvanástej kapitole. Pán poslal k Dávidovi Nátana aby ho napomenul na jeho spáchaný hriech. Dávid dal zabiť mečom Hetejca Uriáša a jeho manželku si vzal za ženu. Nátan napomenul Dávida medzi štyrmi očami v pokoji, bez kriku, použil vhodne slova keď rozprával na úvod krátku historku o dvoch mužoch jeden bohatý a druhy chudobný. Bohatý mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný zas nemal nič, len malú ovečku. Dávid povedal Nátanovi: Zhrešil som proti Pánovi! U Dávida je pekne to, že v pokore uznal svoj hriech. Potrebujeme sa učiť napomínať s láskou svojich blížnych. Často sa dopúšťame chyb pri napomínaní a Ježiš nás učí aby sme napomínali medzi štyrmi očami v pokoji a bratskej láske.

Chyby, ktorých sa často dopúšťame:

- pristupujeme v postoji nadradenosti,

- nepočúvame, len rozprávame,

- chyba nám potrebný pokoj,

- volíme nevhodný tón reči,

- používame nevhodne slova.

Pristupujeme v postoji nadradenosti

Toto je najčastejšia chyba najmä ak napomína ten, čo ma nejakú autoritu: rodičia, učitelia, vychovávatelia a ľudia, ktorí majú nejakú väčšiu zodpovednosť nad ostatnými. Ježiš mal tu najväčšiu autoritu na zemi bol Boží syn a predsa sa nijako nepovyšoval nad druhými ale bol pokorný a ponížený. Je nám veľkým príkladom poníženosti a lásky k blížnemu. Napomínajme druhých v postoji priateľskom lebo mám pred sebou človeka, ktorého mam rád. Bratské napomenutie sa ma uskutočniť v atmosfére lásky. 

Nepočúvame, len rozprávame

Toto je komunikačná chyba. Potrebujeme sa naučiť počúvať druhého, nech hovorí on a ja počúvam. Často to robíme naopak: Ja hovorím a ty počúvaj! Toto nie je správna komunikácia a skôr to vedie ku konfliktu. Tiež je dôležité neskákať do reči druhého a nechajme druhému priestor aby hovoril.

Chyba nám potrebný pokoj

Inzercia

Ak chceme druhého napomenúť najprv je dôležite upokojiť sa až potom keď som v pokoji môžem druhého napomenúť v atmosfére lásky a priateľstva. Mnoho ľudí to robí opačne: v nepokoji a v hneve idú druhého napomenúť tam kde je veľa ľudí. Pred ostatnými aby ho mohli ponížiť a zahanbiť a povedať o druhom človeku všetko zle a často aj nepravdivé reči. To je nekresťanské a toto nás Ježiš neučí v evanjeliu. Napomínajme tak ako nás k tomu Ježiš vyzýva choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.

Volíme nevhodný tón reči

Nevieme konštruktívne komunikovať a preto sa často čudujeme, že mame problémy vo vzťahoch, kričíme jeden na druhého, vyslovujeme obviňujúce a urážajúce slova v hneve a roznášame všade nepokoj. Potrebujeme sa učiť konštruktívne napomínať druhých. Nestačí mať iba pravdu ale dôležite je ako tu pravdu poviem druhému. Uvediem príklad: Vedúci podniku príde za Jankom a povie mu: Janko vážim si tvoju prácu v kancelárii a chcem ťa poprosiť keby si ten smetný kôš šiel vysýpať. Aj napriek tomu, že ten smetný kôš už tri dní bol plný vedúci Janka napomenul, bez zvýšeného hlasu a hnevu lebo je jeho dobrý priateľ a preto ho napomenul v atmosfére lásky. Na tomto príklade vidíme, že sa to naozaj dá.:)

Používame nevhodne slova

Ešte predtým ako pôjdem druhého napomenúť je vhodne si pripraviť konštruktívne slova. Aj tu potrebujeme sa najprv upokojiť a v pokoji si pripraviť konštruktívne napomenutie pretože mojim cieľom je druhého napomenúť v atmosfére lásky. Moje slova by nemali druhého zraniť, odsudzovať, ponižovať ani urážať. Nikdy nepoužívajme obviňujúce slova: Ty si ma nahneval..., kvôli tebe som sa rozčúlil... Je veľmi užitočné a dobre sa naučiť Ja výroky, napríklad:

Hnevá ma, že po tebe upratujem kanceláriu, ktorú máš ty na starosti. Oberá ma to o čas, ktorý viem využiť efektívnejšie. Čo by si navrhoval, ako by sme to mohli vyriešiť?“

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že Ja výroky mi veľmi pomáhajú v mojej komunikácii lebo na druhého neútočím ale zostavám naďalej jeho priateľom.

Otázky na zamyslenie

- Ako ty napomínaš druhých? Napomínaš v pokoji a bratskej láske?

- V akých situáciách cítiš potrebu prizvania iného človeka?  

- Modlíš sa za človeka, ktorého ideš napomenúť?

 

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
Ako idú liberáli povaliť vládu a chcú to hodiť na kresťanov.

Ako idú liberáli povaliť vládu a chcú to hodiť na kresťanov.

Všetci sme chceli, aby sa vláda zmenila. Voľby dokázali, že zmenu sme chceli a reálne aj uskutočnili. Ale nie všetci chceli zmenu takúto. Liberáli sa do parlamentu nedostali so svojou stranou, ktorá bola tak uletená, že za 6 mesiacov sa stala z lídra zmeny lídrom nechceného. A preto si vymysleli plán, ako túto vládu povaliť. A hodiť to chcú na kresťanov.