Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
31. máj 2020

Zamyslenie o Duchu Svätom

Zamyslenie o Duchu Svätom

Zamyslenie o Duchu Svätom (Jn 20,19-23)

„Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Pokoj vám!

Ježiš povedal svojim učeníkom: Pokoj vám!“ Keď čítame pozorne Ježišovu rozlúčkovú reč Ježiš učeníkom pokoj zanecháva a dáva (Jn 14,27). Ježišov pokoj je dar Ducha Svätého. O tento pokoj by sme mali prosiť Ježiša každý deň, aby nám daroval pokoj do nášho srdca, aby sme v pokoji prežívali naše vzťahy a náš duchovný život.

V závere rozlúčkovej reči Ježiš povedal: „Toto som Vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj“ (Jn 16,33). V tomto úryvku nejde o pozdrav ale o Ježišov pokoj, ktorý dáva svojim učeníkom ako dar. Učeníci majú žiť v Ježišovom pokoji a je to výzva aj pre nás. V tomto uponáhľanom a nepokojnom svete sme povolaní žiť v pokoji. Nie v strachu, obavách, neistote, nedôvere. Je potrebne Ježišovi dôverovať a celkom sa mu odovzdať a žiť vo vnútornom pokoji Ducha Svätého. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Mame v srdci úprimnú radosť, že Pán vstal z mŕtvych a daroval nám pokoj?

Prijmite Ducha Svätého

Ježiš dáva učeníkom dar Ducha Svätého, aby v ich srdciach bola Božia láska a pokoj. Ježiš učeníkom prisľúbil Ducha Svätého (Jn 14,16-17; 16,7) a teraz im ho dáva so slovami: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Týmito slovami Ježiš dal apoštolom moc odpúšťať hriechy. A tuto moc majú v Cirkvi biskupi a kňazi vo sviatosti zmierenia.

Ježiš v rozlúčkovej reči povedal: „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám“ (Jn 14,16-17). Duch Svätý „Tešiteľ“ (grec.parákletos) ma viac významov: obranca, zástanca, pomocník, obhajca. Tešiteľ, Duch Svätý, naučí ich všetko a pripomenie im všetko, čo im Ježiš povedal (Jn 14,26).

Duch Svätý zostúpil na apoštolov

V prvom čítaní Skutkov apoštolov čítame ako Duch Svätý zostúpil na apoštolov (Sk 2,1-11) a oni boli naplnení jeho silou, mocou, odvahou aj radosťou. Apoštoli mali odvahu a začali ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom. Vo svete je nedostatok lásky a pokoja. Nechajme sa naplniť Duchom Svätým a keď budeme zapálení jeho ohňom, mocou a silou potom dokážeme aj my ohlasovať Kristovo evanjelium všade kam pôjdeme.

 

Serafim Sarovsky, pravoslávny ruský svätec z 18.storočia, rád hovorieval, že hlavným cieľom kresťanského života je  „získať Ducha Svätého“. Duch Svätý je, samozrejme, Boží dar, a nie tovar, ktorý si môžeme zohnať či zadovážiť vlastnými silami. Ducha Svätého sme už prijali v krste, no ak s nim nebudeme spolupracovať, nič dobre v živote nedosiahneme. Pravé preto je neustále „získavanie“ Ducha Svätého naším celoživotným poslaním a najvyšším cieľom.[1]

Prosme Ducha Svätého aby vstúpil do nášho života

Dnes mame slávnosť Ducha Svätého otvorme mu svoje srdce aby mohol v našom živote pôsobiť. Apoštol Pavol v Liste Galaťanom spomína ovocie Ducha Svätého: „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,  miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5,22-23).  

Spolu s Cyrilom Jeruzalemským môžeme zhrnúť pôsobenie Ducha Svätého v srdciach veriacich takto: „Pristupuje k nám ticho a mierne, cítime jeho sladkosť a vôňu. Prichádza ako pravý ochranca; prichádza predsa zachrániť a uzdraviť, poučiť a napomenúť, povzbudiť a potešiť, dať duši svetlo – najprv duši toho, kto ho prijíma a potom jeho pôsobením aj iným dušiam.“[2]

Prosme Ducha Svätého, Ducha lásky a pokoja aby nám daroval pokoj v srdci aby nás naplnil radosťou a túžbou po Ježišovi aby sme žili životom Božích deti.

Inzercia

Prosme Ducha Svätého aby vstúpil do nášho života, do našej rodiny, do nášho spoločenstva, do našich vzťahov.

Ježiš chce s nami naďalej zostať, veľmi nás miluje a chce byť prítomný v našom živote preto nám dáva Ducha Svätého, Tešiteľa aby sme neostali smutní a opustení. Prosme Ducha Svätého aby sme svojim kresťanským životom všade vydávali svedectvo o Kristovi. Aby sme boli svedkami pokoja a lásky tam kde žijeme.

Otázky na zamyslenie

- Aký je môj vzťah k Duchu Svätému? Otváram svoje srdce Duchu Svätému aby pôsobil

  v mojom živote?

- mam rád Ducha Svätého a prosím ho v modlitbe aby mi pomáhal porozumieť Božiemu

  slovu, ktoré čítavam?

- prosím Pána Ježiša v modlitbe aby naplnil moje srdce pokojom?

- Mám rád ľudí ako svojich priateľov a odpúšťam ľuďom, ktorí ma zranili?

 

 

 

 

[1]  Časopis Slovo medzi nami. December 2019, s.47

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
Nemaj deti a zachrániš životné prostredie?

Nemaj deti a zachrániš životné prostredie?

„Nemaj deti a zachrániš životné prostredie.“ Asi takto možno opísať uvažovanie nemalej časti z tých, ktorí sa rozhodli dobrovoľne nemať deti, teda potlačiť v sebe reprodukčný imperatív. Dúfajú, že takýmto obmedzením počtu ľudí napomôžu životnému prostrediu. Je však dosť možné, že sa mýlia a životnému prostrediu môžu dokonca skôr uškodiť.