Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. máj 2020

Je dieťa nárokovateľná položka života?

Čo sa to dnes deje v spoločnosti? Kde sú hranice ľudskej túžby? Na jednej strane život malého bezbranného človeka zabíjame a na tej druhej ho umelo vytvárame?
Je dieťa nárokovateľná položka života?

Neplodnosť je dnes rozšírená po celom svete.  V rozvinutých krajinách je prevalencia u manželských párov okolo 13-14% [1], na Slovensku ňou trpí každý šiesty pár. Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) sa za neplodný považuje pár, ktorý pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku nedospel k tehotenstvu počas jedného roka. Príčiny môžu byť rôzne u mužov i žien, napr. porucha ovulácie, deformácia spermií, faktory životného štýlu a i. Manželské páry, túžiace po dieťati, prežívajú neplodnosť ako veľmi ťažkú ranu, hľadajú zmysel svojho manželstva, zažívajú pocit viny a bezmocnosti. Je to veľké utrpenie, patriace medzi najvážnejšie skúšky ich vzťahu. Rozvinutosť a pokrok vedy im však podáva pomocnú ruku v podobe tzv. asistovanej reprodukcie (AR). Ale je správne ju prijať?
Medzi metódy AR patrí: in vitro fertilizácia (IVF) - k oplodneniu dochádza mimo ľudského tela. Na takéto oplodnenie sa môžu využívať pohlavné bunky manželov alebo iných darcov a vzniknuté embryo sa vloží do tela ženy manželského páru alebo dieťa vynosí tzv. náhradná matka. Ďalšou metódou je intracytoplazmatická injektáž spermií do tela matky. V súčasnosti patrí medzi najčastejšie metódy IVF-ET (in vitro fertilizácia s následným transferom vzniknutého embrya do tela matky), ktorá je zložená z viacerých postupov ako stimulácia vaječníkov, odber vajíčok, odber spermií, následný vznik embryí v laboratóriu, selekcia, vloženie výherného embrya/embryí do maternice matky a sledovanie vývoja plodu.[2]

Uvedomujeme si, aké možnosti sa touto technológiou vzniku človeka otvorili? Pri vzniku života nemusí byť prítomný ani muž, ani žena, matkou sa stávajú 60-ročné ženy, možnosť rodičovstva sa otvára ľuďom, ktorí sa prirodzene nemohli stať rodičmi ako napr. osamelé ženy, či homosexuálne páry. A je na mieste aj otázka, či vôbec existuje právo na dieťa.[3]
Manželov pri svojom rozhodnutí pre AR ženie obrovská túžba po dieťati, ktorá nerešpektuje fakt, že dieťa nie je produkt, na ktorý má človek nárok. Často nevidia, alebo nechcú vidieť, komplexný obraz celého procesu a s ním súvisiace morálne, etické a zdravotné problémy, a tak sa chcem pozrieť na niektoré z nich.

Na začiatku musíme vychádzať z vedecky podloženej pravdy, že ľudský život začína pri zrode zygoty, ktorá vzniká spojením mužskej a ženskej pohlavnej bunky a neskôr, postupným delením a diferencovaním buniek, prechádza rôznymi vývojovými obdobiami a jedným z nich je štádium embryonálneho vývoja. O pravdivosti tohto poznania existuje mnoho štúdií, preto nebudem zachádzať do detailov.[4] Pri technike IVF-ET sú často vytvorené mnohé embryá, čiže mnohé ľudské životy. Pomocou preimplantačnej diagnostiky sa zisťuje, ktoré z nich sú vyhovujúce a tie nevyhovujúce sú zničené. Do tela ženy sa nedostanú všetky embryá naraz. Niekedy je to jedno, dve ale aj viac. Tie zvyšné môžu ísť na výskumné účely alebo si ich dajú rodičia zamraziť pre prípadné využitie v budúcnosti.[5] Koľko ľudských životov zanikne, aby vznikol jeden? A ako sa cíti a čo prežíva matka, ktorá má „jedno dieťa zo skúmavky“, ale ešte 8 zmrazených? 
Skromne sa poukazuje na možné negatívne vplyvy, psychické i fyzické, na ženu, ktorá podstúpi IVF-ET. Vysoké dávky hormónov, potrebných na ovariálnu stimuláciu, môžu spôsobiť ovariálny hyperstimulačný syndróm, ktorý má prejavy ako bolesť brucha, nevoľnosť, sťažené dýchanie a i.. Pri vážnejšom stave môže dôjsť k hromadeniu tekutín vo vnútornom prostredí, poruche permeability ciev a následne zrážania krvi. Tieto poruchy môžu viesť k trombóze, pľúcnej embólii až infarktu. Po vložení embryí do tela matky môžu nastať ďalšie komplikácie ako viacpočetná gravidita alebo mimomaternicová gravidita, častejšie ako pri prirodzenom otehotnení, rovnako ako aj riziko spontánneho potratu je vyššie, čím, okrem iného, môže vznikať určitá trauma z neúspechu a žena sa dostáva do psychických ťažkostí. Ďalším nie žiaducim účinkom je zvýšené riziko karcinómu reprodukčných orgánov.[6]

Mám pocit, že ani manželia túžiaci po svojom vlastnom dieťati, ani spoločnosť, si neuvedomujú zdravotné a morálne nedostatky metód AR. Neprirodzenosť počatia na sklíčku by mala byť pre nás výzvou na zamyslenie. Dieťa nemá byť výsledok laboratórneho, technologického postupu. Veriaci ľudia, ale myslím, že aj neveriaci, môžu vo svojej neplodnosti nájsť zmysel, len ho treba hľadať a netúžiť po vlastnej výrobe človeka, ktorou sa ničí ľudská dôstojnosť. Napr. Katolícka cirkev povzbudzuje neplodné páry slovami: „Manželia, ktorým Boh nedoprial mať deti, môžu i napriek tomu viesť zmysluplný manželský život z hľadiska ľudského i kresťanského. Ich manželstvo môže vynikať plodnosťou lásky, pohostinnosti a obetavosti“.[7] „Manželia, ktorí po vyčerpaní oprávnených prostriedkov lekárskej vedy naďalej trpia neplodnosťou, majú sa spojiť s Pánovým krížom, prameňom každej duchovnej plodnosti. Môžu prejaviť svoju veľkodušnosť tým, že adoptujú opustené deti alebo budú vykonávať náročné služby v prospech blížneho.“[8]

---

[1] https://www.solen.cz/pdfs/int/2007/09/09.pdf

[2] https://milujemzivot.sk/project/4-umele-oplodnenie/

[3] http://www.forumzivota.sk/wp-content/uploads/2015/12/SFZ_2017_02_web.pdf

Inzercia

[4] http://bdfund.org/wp-content/uploads/2016/05/Condic-Sources-Embryology.pdf

[5] https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/instrukcia-dignitatis-personae

[6] https://www.adc.sk/databazy/produkty/spc/rekovelle-12-mikrogramov-0-36-ml-544939.html

[7] http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Neplodnos%9D%20a%20v%FDznam%20man%9Eelsk%E9ho%20%9Eivota&pstring=1654

[8] http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Neplodnos%9D%20a%20v%FDznam%20man%9Eelsk%E9ho%20%9Eivota&pstring=1654

Zdroj obrázkov:
https://akootehotniet.com/otehotnenie/umele-oplodnenie-ivf/  
https://milujemzivot.sk/project/4-umele-oplodnenie/  

Pracujem ako farmaceutka. Mám rada život, ľudí, radosť, umenie a prírodu.

Odporúčame

Blog
Test pre kresťana počas pandémie Covid-19

Test pre kresťana počas pandémie Covid-19

V mediálnom priestore na nás vyskakujú rôzne témy a nabádajú nás aby sme sa otestovali. Poznáte slovenské jaskyne? Otestujte sa. Ste introvert alebo extrovert? Otestujte sa. Ste vhodným partnerom do manželstva? Otestujte sa. Zdá sa, že podobnú otázku nám kresťanom nechtiac kladie súčasná situácia, do ktorej nás vtiahla celosvetová pandémia korona vírusu. Aký je Váš vzťah k Bohu? Otestujte sa.

Blog
Bieda liberálnej (ne)viery

Bieda liberálnej (ne)viery

V minulom článku som priniesol analýzu a kritiku tradicionalizmu, hlavne jej extrémnych podôb, ktoré napádajú základný kameň katolicizmu - pápežstvo a nesprávne vysvetľujú princíp Tradície. Umiernení tradicionalisti a tradiční katolíci však majú vo veľkej miere pravdu vo svojej obžalobe extrémneho liberalizmu a modernizmu, ktoré vo svojej podstate podkopávajú základy kresťanstva a katolíckej vierouky. Modernistická interpretácia kresťanstva má v konečnom dôsledku ešte zhubnejšie dôsledky ako jej opačný extrém - tradicionalizmus. Hoci modernizmus aj tradicionalizmus sa často predstavujú ako reprezentanti pravej viery, vo svojej podstate ide o dvojčatá duchovne a intelektuálne vyprahnutej doby.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.