Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. máj 2020

Zamyslenie o pozitívnom myslení

Zamyslenie o pozitívnom myslení

Zamyslenie o pozitívnom myslení 

Zmeny v našom živote môžu nastať nie vďaka filozofii pozitívneho myslenia ale vďaka pôsobeniu Ducha Svätého, keď sa mu otvárame a prosíme aby usmerňoval naše myšlienky. Jedine Duch Svätý môže uzdraviť našu myseľ a s jeho pomocou sa môžeme naučiť pozitívne myslieť. Nestačí sa spoliehať iba na samotnú filozofiu pozitívneho myslenia ale potrebujeme k tomu Sväté písmo, ktoré ma veľa pozitívnych myšlienok, povzbudenia, poučenia, múdrosti a chvály. Napríklad Žalmy, Pavlove listy, magnifikat, Ježišova rozlúčková reč, veľkňazská modlitba, blahoslavenstva a iné.

Netvrdím, že v Biblii sú iba samé dobre myšlienky mame tam aj nepríjemne udalosti napr. ako kráľ Herodes dal povraždiť nevinne deti v Betleheme alebo mučenícka smrť Jana Krstiteľa aj v Starom zákone nájdeme rôzne udalosti napr. Božie tresty a pod. Je to tak aj v ľudskom živote mame dobre aj zle stránky. Zamerajme sa na tie dobre stránky Biblie, ktoré nás môžu obohatiť, potešiť a povzbudiť.

Keď prídu nejaké negatívne myšlienky hneď si spomeňte na Ježišove slova alebo na vaše obľúbené žalmy a hneď budete pozitívne naladený. Vo svojich myšlienkach nedávajte miesto zlému Duchu, ktorý sa vás snaží za každú cenu iba znepokojiť.

Učiť sa komunikovať

Nevieme konštruktívne komunikovať a preto sa často čudujeme, že mame problémy vo vzťahoch, kričíme jeden na druhého, vyslovujeme obviňujúce a urážajúce slova v hneve a roznášame všade nepokoj. Potrebujeme sa učiť konštruktívne komunikovať. Ako na to? Keď prídu nejaké problémy prvé, čo treba urobiť je zachovať si pokoj v srdci a v pokoji si pripraviť konštruktívnu reakciu a až potom idem komunikovať s ľuďmi. Mnoho ľudí to robí opačne: v nepokoji a v hneve riešia problémy a výsledkom takého prístupu je: znechutenie, negatívne myslenie, hnev, strach, nedôvera a nepokoj. Toto je súčasný reálny obraz našich dní. Takto prežívame naše vzťahy v rodine, v spoločenstve, na pracovisku, v škole jednoducho všade.

Musíme si povedať pravdu, že zle komunikujeme s druhými. Komunikáciu môže každý sám u seba zmeniť. Apoštol Pavol v Liste Efezanom píše: „Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja“ (Ef 4,2-3).

Psychoterapeut Len Kofler vo svojej knihe Ako budovať pozitívne vzťahy píše: „Dobra komunikácia vychádza vždy z postoja lásky. Boh, ktorý je láska, nám dal dar jazyka, aby sme mohli navzájom zdieľať autentickú lásku, ktorá je centrom nášho bytia s druhými. Zámerom mojej komunikácie vo všetkom, čo hovorím, je povzbudiť druhu osobu a nie ho/ju ponížiť. Ak je mojou motiváciou láska k druhej osobe, naša komunikácia bude s vysokou pravdepodobnosťou konštruktívna. Budem nachádzať správne slova a správny tón hlasu, pretože to všetko vychádza z najhlbšieho centra lásky.“[1]

Negatívne myšlienky prinášajú nepokoj

Ukazuje sa ako pravdivé, že je veľa pokrstených a malo kresťanov. Prečo je tomu tak? Lebo nežijeme ako kresťania podľa Ducha Svätého, nemáme v srdci pokoj a lásku k blížnemu. Negatívnymi myšlienkami otvárame bránu Zlému duchu pretože každá negatívna myšlienka nám prináša znechutenie a nepokoj. Negatívne zmýšľajúcemu človeku chyba láska. A naopak pozitívne zmýšľajúci človek praje druhému dobro a nechce druhému robiť zle.  Je pravdou, že ak negatívne myslite, tak aj negatívne konáte. Len si spomeňte na niektoré situácie keď ste boli negatívne naladení.

Marcus Aurelius povedal: „Náš život je taký, akým ho robia naše myšlienky.“A naozaj naše myšlienky ovplyvňujú náš život. Od dnešného dňa sa vydajme na cestu pozitívneho myslenia aby sme duchovne zmýšľali a takto prežívali Božiu prítomnosť v našom živote. Keď príde negatívna myšlienka nedávajte jej súhlas a hneď hľadajte niečo pozitívne môžu to byť povzbudivé citáty alebo vaše obľúbené verše z Biblie. Dôležité je nezaoberať sa negatívnymi myšlienkami a vedieť si povedať: Nie! S touto myšlienkou nesúhlasím. S dôverou sa obráťme na Ducha Svätého aby osvietil našu myseľ a zapálil naše srdce ohňom svojej lásky.

Julián Melgosa a Michelson Borges vo svojej knihe Sila nádeje píšu: „Ak sa chcete vyhnúť nevhodným myšlienkam, váš životný štýl by mal stať na morálnych princípoch a hodnotách, ako sú poctivosť, zodpovednosť, spravodlivosť, rešpekt voči iným, čestnosť a úprimnosť. Je potrebne stále viac rozvíjať správne hodnoty a zásadový život. Tí, čo sa riadia týmito princípmi, budú prirodzene a spontánne pestovať optimistické a ušľachtilé myšlienky, čo prinesie priaznivé výsledky.“[2]

Pán Ježiš povedal: „Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7, 14- 23).

Inzercia

Apoštol Pavol v Liste Filipanom nás povzbudzuje: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ (Flp 2,5).

Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Všetkých hriešnych myšlienok sa duša zbavuje vtedy, keď číta Sväté písmo.“[3] Prajem Vám veľa pozitívnych myšlienok, ktoré môžete čerpať z Božieho slova :)

Otázky na zamyslenie

- prosím v modlitbe Ducha Svätého aby uzdravil moju myseľ a zbavil zlých myšlienok?

- snažím sa s druhými dobre a konštruktívne komunikovať?

- čítavam pravidelne Božie slovo?

 

 

[1]  KOFLER, L.: Ako budovať pozitívne vzťahy. Oslobodenie našej prítomnosti od vplyvu minulosti. Vydavateľstvo

   Spoločnosť Božieho slova Nitra, 2017, s.65

[2]  MELGOSA, J. BORGES, M.: Sila nádeje. Ako zvíťaziť nad depresiou, úzkosťou, stresom a pocitom viny.

   Vydavateľstvo Advent –Orion Vrútky, 2018, s.13

[3]  TRSTENSKÝ, F.: Porozprávaj mi o Biblii. Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 2019, s.12

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
Arcibiskup a liberálny teológ o koncile, pápežovi a voľnej nedeli

Arcibiskup a liberálny teológ o koncile, pápežovi a voľnej nedeli

Zatvorené kostoly a podávanie prijímania na ruku pre korona-pandémiu spustilo ostrú kritiku niektorých konzervatívnych katolíkov voči biskupom. Viacerí redukujú posolstvo Jána Pavla II. len na boj proti potratom a lásku k Slovensku, a iné jeho časti ignorujú. Arcibiskup Vasiľ mal podnetnú diskusiu s liberálnym teológom Prostredníkom o pápežovi a koncile. Liberálny teológ Havran straší, že kresťania chcú zo Slovenska spraviť farskú republiku. Arcibiskup Bezák naznačil, že kresťania by mali rezignovať na politické presadzovanie voľnej nedele.

Blog
Štátna GENDER expertka Pietruchová sa nevyzná. Minister ju vyškolil

Štátna GENDER expertka Pietruchová sa nevyzná. Minister ju vyškolil

Riaditeľka Odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce opustila v stredu svoj úrad so slovami… O.PIETRUCHOVÁ: „Minister Krajniak nás nútil akceptovať pripomienky KBS, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka.“ ... Milan KRAJNIAK: „Ja vychádzam z platných zákonov a Ústavy SR a nie z ideologických predstáv kohokoľvek. Ja som akceptoval moje pripomienky, žiadne iné. Keď som sa dozvedel, aký materiál bol vypracovaný v medzirezortnom pripomienkovom konaní poza môj chrbát, dal som pokyn na zmenu.“