Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. 05. 2020, 10:44

Boh čaká na slávnostné Te Deum Slovensko !

Áno, Slovensko má byť svetlom v tomto svete národov, tak ako to predpovedal sv. Ján Pavol II. a svietiť vo tmách tohto blúdiaceho sveta. Pýtam sa preto, kedy ak nie teraz treba zapnúť "reflektory" a svietiť ?
Boh čaká na slávnostné Te Deum Slovensko !

V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od narodenia 

sv. Jána Pavla II. Pápeža, ktorý navštívil Slovensko počas svojho pontifikátu tri razy.
 V roku 1996 povedal nasledovné slová : "Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte. Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií,“ 
Áno, Slovensko má byť svetlom v tomto svete národov, tak ako to predpovedal sv.Ján Pavol II. a svietiť vo tmách tohto blúdiaceho sveta. Pýtam sa preto, kedy ak nie teraz treba zapnúť "reflektory" a svietiť ? Kedy, ak nie teraz, keď o Slovensku sa vo svete v spojitosti s protikoronavírusovým zápasom hovorí ako o záhade ? Každý kresťan a v Boha veriaci človek však vie, že hovoríme o zázraku a zázraky koná jedine Boh. Svietiť sa však dá jedine svedectvom, bez svedectva o Bohu ostávame len sediaci kdesi v tmavom kúte a poniektorí možno ešte aj v omyle svojej svätosti.
Je naozaj čas zapáliť oheň svojim svedectvom a priniesť tak svetlo mnohým národom tohto sveta. Tomuto však by malo predchádzať úprimné a zo srdca vychádzajúce vyslovenie vďaky Bohu národom a pred celým národom kompetentnými.
Najlepšie situáciu vysvetľujú slová Mons. Petra Brodeka, ktoré uverejnil v týchto dňoch (www.kcho.sk) K jeho slovám naozaj niet čo dodať, len vziať si ich k srdcu a podľa nich konať.

Milí bratia a sestry,

pravdepodobne mnohí prežívame to postupné nadýchnutie sa Božieho života. Nedá mi ako i niektorým z Vás zostať voči tejto skutočnosti ľahostajný či málo všímavý. Veľmi chcem zdôrazniť, že Pán života sa o nás výnimočne stará, veď sme mohli mnohí pomrieť ako inde vo svete. Všetky výpočty a grafy, ktoré sľubovali veľké straty na životoch zrušil. A nás sa táto pohroma takmer nedotkla, vďaka Jeho veľkému milosrdenstvu a Jeho Presvätej Krvi, ktorú za nás vylial On nevinný Baránok.
Všetkých veriacich chcem pozvať k veľkej vďačnosti celej Najsvätejšej Trojici. Nebeskému Otcovi, že zhliadol na Krv svojho milovaného Syna a zachránil nás. Chcem nasledujúce tri nedele sláviť ďakovnú svätú omšu na oslavu Trojjediného Boha za to všetko nádherné, čo pre nás urobil. Považujem to za nutnosť, Boh si praje, aby sme mu zo srdca ďakovali. Osobne by som chcel sláviť Eucharistiu v Bazilike sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku v nedeľu o 11:00. Pozývam Vás k duchovnej účasti a vďačnosti.

( Mons. Peter Brodek ) 

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                          facebook.com

                                                                                                    

Odporúčame

Blog
Uskakujte! Crngá na vás bicykel!

Uskakujte! Crngá na vás bicykel!

To, že na uliciach a chodníkoch a verejných priestranstvách Bratislave panuje už niekoľko rokov anarchia, kde si každý robí čo chce, kde chce a ako chce,nie je tajomstvom.

Blog
Dvakrát na Božej váhe

Dvakrát na Božej váhe

Viete čo je to Felixov syndróm? Keď apoštol Pavol začal hovoriť o spravodlivosti, sebaovládaní a budúcom súde, vladár Félix sa naľakal a povedal: „Nateraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas.“ Inými slovami, nechoď na mňa s tým, čo mi nevyhovuje, čo neznie pozitívne, čo nie je populárne. Takémuto posolstvu sa nebude tlieskať s krígľom piva v ruke a s cigaretou v ústach.

Blog
Poučenie z korony

Poučenie z korony

Krátko po skončení druhej svetovej vojny napísal nemecký filozof Karl Jaspers esej s názvom Otázka viny, v ktorej reflektuje vojnové časy. Boj proti korone bol (a stále je) vojnou proti neviditeľnému nepriateľovi s veľkým počtom obetí. Je pravdepodobné, že s koronou sa budeme musieť naučiť žiť až do doby, kým nebude vynájdená účinná vakcína. No súčasný stav pobáda k reflexii a ohliadnutiu za uplynulými mesiacmi.

Blog
Dobrodružstvo s mlynčekmi...

Dobrodružstvo s mlynčekmi...

"Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. (Ž 8,5 -7)".