Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. 05. 2020, 22:49

Exorcista ministrom zdravotníctva?

Po prečítaní zopár mienkotvorných článkov v pokrokových médiách som sa zľakol, že nový minister zdravotníctva chce chemoterapiu nahradiť exorcizmom a zdravotné poisťovne dať zoštátniť Vatikánu (aj keď nie je katolíkom, ale baptistom). Redaktori vo svojich komentároch sa s pocitom intelektuálnej nadradenosti vysmievali stredovekému tmárovi a s pocitom moderných demokratov sa pohoršovali ako môže veriaci človek sedieť na ministerstve. Poďme si tieto dve veci detailnejšie rozobrať.
Exorcista ministrom zdravotníctva?

Redaktori (a ľudia všeobecne), ktorí sa vysmievajú z kresťanskej viery, sú v skutočnosti obmedzení a nevzdelaní. Stačí sa pozrieť na dve oblasti ich nevzdelanosti: prírodné vedy a história. Vzdelanie bežného človeka, dajme tomu gymnazistu, je v oblasti prírodných vied pomerne slušné od fyziky, cez chémiu a biológiu a možno aj matematiku. Čo ale takému človeku takmer úplne chýba je poznanie prírodovedeckej metodológie. To zahrňuje nielen pozorovania a pokusy, ktoré sú známe. Zahrňuje aj oblasť pôsobenia vedy, teda na aké otázky je veda schopná odpovedať a na aké už nie je a s akými nástrojmi a akými predpokladmi pracuje, napríklad dogma (!) o všeobecnej platnosti prírodného zákona. Z tejto neznalosti potom logicky usúdi, že veda je racionálna a viera nie a dáva ich dokonca do kontrastu. Opýtať sa, či je samotný ateizmus rozumný mu ani nenapadne, lebo mylne po vzore súdruhov stotožňuje vedu s ateizmom. Ako príklad rozporu vedy a viery vytiahne Galileiho, Bruna, Darwina. Galileiho, ktorý sa mýlil (jeho dôkazy neboli správne) a Bruna, ktorého kauza nijako nesúvisela s vedou pre krátkosť vynecháme, ale na Darwinovi si ukážeme pravý opak. Darwinova teória by bola len peknou hypotézou, keby s objavom genetiky neprišiel katolícky mních Gregor Mendel (toho asi matne poznať budú, keďže Mendelova univerzita sa nachádza 130 km od bratislavskej kaviarne). Darwinom navrhovaný mechanizmus by proste nefungoval – ním navrhované priemerovanie vlastností by neviedlo k variabilite (detaily pre krátkosť vynechám). Ale ani to by nestačilo. Evolúciu bolo potrebné aj dokázať, že skutočne prebehla. A to je zásluha katolíckeho biskupa, zakladateľa paleontológie, geológie a kryštalografie Nikolasa Stena, po ktorom je pomenované prírodovedecké múzeum vo vyspelom Dánsku. Keby to pyšnému redaktoríkovi nestačilo, môžete mu spomenúť ako boli ateisti a materialisti vyvedení z miery, že ich hmota nie je v čase dozadu večná, keď katolícky kňaz Lemaitre vypočítal z Einsteinových rovníc všeobecnej teórie relativity rozpínanie vesmíru a my tu máme zrazu počiatok fyzikálneho sveta (obidvaja na fotke). Aj z neho si robili srandu a výraz Big Bang bol pôvodne myslený ironicky. Dnes sa už nesmeje nikto (okrem spomínaných redaktoríkov). Druhou oblasťou ich nevzdelanosti je história, kde cirkev hlavne v stredoveku potierala vedu ako mohla a na antických vzdelancov naviazali až humanistickí a osvieteneckí učenci a antika sa nám zachovala len vďaka islamským učencom. Pokrokový pisálek asi v živote nepočul o teórii impetu, ktorá vznikla v temnom stredoveku na základe polemiky s úplne chybnou a naivnou fyzikou antického Aristotela. Newton sám hovoril, že stál na pleciach obrov. Jeho zákon zotrvačnosti (ktorý je ideovým základom celej mechaniky), nie je nič iné, len spresnená teória stredovekých tmárov. Príkladov by bolo na celé knihy, od dejín logiky kde je stredovek hodnotený ako jeden z vrcholov (a obdobie novoveku jedno z údolí), cez kvantovú fyziku a jej dopady na materialistické poňatie sveta (hlavne determinizmus) a keď sme pri ministrovi zdravotníctva tak až po bežný mienkotvorný mýtus o tom, že vraj stredovek zakazoval  pitvy, čo je historický nezmysel. Takže ak sa pokrokový redaktor vysmieva z veriaceho človeka, tak v skutočnosti len ukazuje svoju nevzdelanosť. Nechajme ich v tom, ale my si to naštudujme, aby sme vedeli argumentovať - odporúčam začať knihou „Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu“, Thomas E. Woods.

Druhá časť mienkotvornej kritiky sa týka veriaceho človeka vo vrcholnej politike. Dnešní progresívci na rozdiel od ich predchodcov už nezakazujú veriacim chodiť na vysoké školy a nepýtajú sa ich priamo, či sú vysporiadaní s náboženskou otázkou. Čo im ale zostalo, je zatvorenie veriacich do karantény kostolov a svojich domovov dávno pred koronou. Nech si veria v čo chcú, ale svoju vieru nech nepresadzujú verejne a už vôbec nie do politiky. Ako argument vyťahujú nezávislosť štátu od náboženstva, od cirkvi. Nevšimli si v preambule ústavy ani cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, ani rozvoj duchovnej kultúry. Oddelenie cirkvi od štátu okrem iného znamená: na zákony a vládu nebude dohliadať nejaké politbyro konferencie biskupov (podobné politbyro v Istanbulskom dohovore im nevadilo) a ani nebudeme podriadení Vatikánu ako kedysi ZSSR. Ale neznamená to, že sa veriaci ľudia nebudú vrámci demokracie podieľať na vládnutí (voliť a byť volení) . Áno, keby chcel minister kultúry zrušiť vedecky overenú chemoterapiu a nahradiť ju exorcizmom, tak OK, spozorniem aj ja, aj väčšina ďalších veriacich lekárov a vedcov. Toho sa, ale pokrokári báť nemusia. No keď sa bavíme o presadzovaní morálnych hodnôt  ako ochrana rodiny a života, tam si už pokrokári musia zvyknúť na pluralitu názorov, kam patrí aj kresťanský pohľad na svet. Nemusia súhlasiť, ale musia rešpektovať demokratický výsledok (napríklad 6,96% zhuleného šamana, kempujúceho pod parlamentným pultom). Musia brať do úvahy človeka s iným pohľadom na svet, ako je ateistický, materialistický a progresivistický. Človeka, ktorý verí v trojjediného Boha, kde zosmiešňovaný Duch Svätý je jednou z troch osôb. To je základom celej kresťanskej viery. Musia brať do úvahy niekoho, kto napríklad považuje jogu, potrat a sodomiu za zlo. Proste taký človek tu existuje, má právo voliť, má právo byť zvolený, má právo byť ministrom a presadzovať svoje názory, hodnoty a pohľad na svet. Akýkoľvek iný postoj je prudko nedemokratický.

Áno milí progresívci, redaktorkovia a facebookoví zdieľači z kontextu vystrihnutého videa. Sme tu už 2000 rokov a nenecháme sa umlčať, nenecháme sa zavrieť do politicky korektnej ideologickej karantény. Kľudne sa nám vysmievajte, my sa za vás budeme modliť. Budeme vyprosovať práve pre vás dar Ducha Svätého (hlavne múdrosť). Presne toho Ducha Svätého, z ktorého sa vy vysmievate. My ho budeme onedlho oslavovať počas svätodušnej nedele a svätodušného pondelka – spolu s vyspelým západným svetom (Rakúsko a Nemecko) kde je svätodušný pondelok štátnym sviatkom (a kde sú každú nedeľu zatvorené obchody). Svätý Duch, motivujúci mníchov raného stredoveku k prepisovaniu antickej literatúry, učencov vrcholného stredoveku k skúmaniu logických zákonov a zakladaniu univerzít, učencov novoveku k skúmaniu pohybu planét, aj dnes motivuje učencov k skúmaniu a reflexii moderných fyzikálnych teórií, okrem iného vo Vatikánskom observatóriu, špičkovom astronomickom pracovisku v Taliansku a USA.  

Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende!

Odporúčame

Blog
Cesta vzkriesenia – 14 zastavení

Cesta vzkriesenia – 14 zastavení

Počas posledných dvoch týždňov sme zažili reálny kríž vírusovej epidémie. Posledné dva dni sme ten kríž premeditovali. Ale kríž nie je koniec a rovnako naše domáce väzenie nie je koniec. Po kríži totiž nastáva zmŕtvychvstanie. Skúsme si rovnako premeditovať 14 zastavení Cesty vzkriesenia. Poďme sa teraz spolu v modlitbe pozrieť, čo môže nasledovať ďalej v našom živote.

Blog
Je suis Kaleb

Je suis Kaleb

Svet sa trošku spomalil. A zrazu sa v mojich dňoch rozľahlo príjemné ticho nového druhu. Celé kvádre a tony ticha, ktorých sa neviem nabažiť. Áno, dobrovoľne to priznávam, užívam si z tejto čudnej karantény, čo to len ide, snažím sa čo najplnšie využiť každý ďalší z týchto stíšených dní. Lebo neviem, dokedy môžu trvať a či také výživné ticho ešte niekedy začujem...

Blog
Nebuďte mlčiaci!

Nebuďte mlčiaci!

Keď v roku 2013 sv. otec František v exhortácií Evangelii gaudium (Radosť evanjelia) a taktiež v nasledujúcom roku upozorňoval na ekonomické systémy, ktoré vôbec nie sú zamerané na odstraňovanie chudoby, medzi hlavných kritikov pápežových slov patril ekonóm James Glassman.