Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. máj 2020

Božia odpúšťajúca láska

Božia odpúšťajúca láska

 

Božia odpúšťajúca láska

Aj tento obraz som nakreslil a ponukám niekoľko myšlienok o Božej láske. Celu ilustráciu nájdete na www.ulozto.sk kde sú všetky ilustrácie. Ježišovo srdce bolo prebodnuté na kríži (Jn 19,34) z lásky k nám. Ježišova otvorená rana nás uzdravuje a cez ňu mame prístup k Ježišovmu najsvätejšiemu srdcu. V Ježišovom srdci je Božie dieťa, ktoré v pokore uznáva svoju hriešnosť, krehkosť, biedu a nedokonalosť. Je to dieťa, ktoré dôveruje Božej láske a milosrdenstvu a ktoré túži po odpustení svojich hriechov. Na obraze vidíme ako dieťa objíma Ježiša ľavou rukou a pravou rukou objíma Ježišovo srdce, ktoré je plne lásky. Tieto dve ruky symbolizujú pevnú dôveru dieťaťa v Božie milosrdenstvo.

Objatie je znakom dôvery, pokory a lásky. Znamená to, že sa nemáme Ježiša báť ale s dôverou sa vrhnúť do jeho naručia a objať ho ako svojho priateľa.

Objatie Ježiša symbolizuje túžbu po Bohu podľa slov žalmistu:

„Lebo ja, Pane, túžim za tebou, ty, Pane, si moja nadej od mojej mladosti“ (Ž 71,5).

 

Inzercia

Ľavá ruka symbolizuje našu vieru a práva ruka, ktorá objíma Božské srdce symbolizuje našu lásku k Ježišovi. V našom duchovnom živote budeme neustále pokúšaní Zlým duchom, ktorý chce hriechom ničiť naše priateľstvo s Ježišom. Apoštol Peter nás upozorňuje pred Zlým: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také iste utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete“ (1Pt 5,8-9).

 

Dieťa sa nepozerá priamo Ježišovi do tvare ale ma otočenú hlavu do pravá to preto lebo cíti bolesť a ľútosť nad hriechmi. Ježišov vyraz tvare je milosrdný, pokojný a chápajúci. Ježiš  sprítomňuje svojho milujúceho Otca, ktorý s láskou objal márnotratného syna (Lk 15,11-32).

Na obraze mame dieťa ktoré prezentuje každého z nás. Ježiš svojim učeníkom dáva dieťa za príklad poníženosti: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: Kto prijme jedno z takýchto deti v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa,  nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal“ (Mk 9,36).

Ježišove oči sú zatvorene to symbolizuje to, že ma súcit s našimi slabosťami a nadväzuje to na slova autora Listu Hebrejom: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 4,15).

Ježišovo telo na kríži je symbolicky zobrazene podľa slov Pána Ježiša adresovane Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život “ (Jn 3,13-15). Mojžišov medený had bol predobrazom ukrižovaného Krista (Nm 21,8). Preto Ježišovo telo na kríži nemá zobrazene ľudské ruky ani nohy a je podobne medenému hadovi.

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
Ján Pavol II. - tri výročia a reálne Slovensko

Ján Pavol II. - tri výročia a reálne Slovensko

Jedna z najvýznamnejších osobností Cirkvi i svetovej politiky konca 20. storočia - Ján Pavol II., má v týchto dňoch tri okrúhle výročia: 100 rokov od narodenia, 15 rokov od smrti, a 30 rokov od 22. apríla 1990, keď ako prvý pápež v dejinách navštívil Slovensko. Niektorí podnes pripomínajú jeho slová o osobitnej úlohe Slovenska v Európe, ale takmer nikto sa nezamýšľa nad tým, v čom tá úloha spočíva, a ako ju plníme. Je pre nás Ján Pavol II. viac svätcom na uctievanie, alebo prorokom na praktické nasledovanie?

Blog
Skúsme to vecne

Skúsme to vecne

Navrhujem, aby sme v našej cirkvi ukončili prax verejného urážania a osočovania sa a začali komunikovať vecne.