Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. máj 2020

Je prijímanie na ruku hnus?

Po dvoch mesiacoch sa nám znova umožnilo slávenie svätej omše za účasti ľudu. Bohu vďaka. Zároveň sa nám po dvoch mesiacoch vrátil jeden vážny problém: prijímanie Eucharistie na ruku.
Je prijímanie na ruku hnus?

V našej pamäti ostane navždy zapísané obdobie, počas ktorého sme sa nemohli spoločne stretávať pri slávení svätej omše. Bolo na tom aj niečo pozitívne, lebo vo všetkom sa dá nájsť aj niečo pozitívne. Pre niekoho to bol mimoriadny pôst, pre iného zasa intenzívne duchovné cvičenia, pre rodiny napríklad aj príležitosť zažiť domácu liturgiu...  Inými slovami: na všetko sa dá pozerať z viacerých uhlov pohľadu a vybrať si, či to budeme vnimať negatívne, alebo v tom objavíme aj nejaké pozitíva. 

V tomto zmysle ma pozitívne oslovilo evanjelium prvej svätej omše za účasti ľudu po dvoch mesiacoch obmedzení. Čítame v ňom, že Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal (...) Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ (Jn 12, 44.49-50) Je zrejmé, že Ježiš tieto slová adresoval svojim odporcom, teda tým, ktorí neprijímali jeho ohlasovanie. 

V Evanjeliu podľa Jána sa od začiatku rieši jeden zásadný problém: na základe čoho Ježiš hlása to, čo hlása. Inými slovami: odkiaľ má na to poverenie, resp. kto a ako dosvedčí, že Ježiš môže hlásať to, čo hlása. Ježiš však viackrát zdôraznil, že nepotrebuje svedectvo človeka, pretože je to Otec, ktorý ho poslal hlásať Slovo. Toto je možno pre nás, kresťanov, samozrejmé, no v Ježišovej dobe mali jeho súčasníci veľkú ťažkosť takto to prijať. Mnohí od Ježiša preto odchádzali. Niektorí zo strachu, že ich vylúčia zo spoločenstva v synagóge, pre iných Ježišove slová neboli zlučiteľné z ich predstavou o Bohu a pôsobení Boha v tomto svete. 

Toto je veľké nebezpečentvo:  naša predstava o Bohu môže spôsobiť, že od Boha v konečnom dôsledku odídeme. 

Druhé je mu podobné: naša predstva o dobre môže spôsobiť, že odmietneme dobro ponúkané autoritou.

A tak sme dnes po dlhšom čase opäť spoločne slávili Eucharistiu a mali sme možnosť prijať Telo Kristovo. Toto pozitívum neprebijú ani hygienické opatrenia, ani žiadna iná malichernosť. Škoda, že sa medzi nami našli takí, ktorí vnímali túto vynikajúcu príležitosť negatívne. 

Dnes som sa po svätej omši (na moje veľké prekvapenie) dozvedel, že prijímanie na ruku je hnus, že hlavný hygienik nemá právo nám niečo nariaďovať, že biskupi by mali viac bojovať za naše práva, že nejaký exorcista niečo povedal, dokonca, že sám Pán Ježiš niečo povedal nejakej omilostenej duši. Nie každý je schopný vnímať pozitívne samotny fakt, že môže prijať Eucharistiu. Radosť z prijatia Krista je u niekoho žiaľ prekrytá zbytočným hnevom zo spôsobu prijímania. 

Nuž, ak máš pocit, že prijímanie na ruku je hnus, umy si ruky, alebo použi pred prijímaním dezinfekciu. Ak ju nemáš vo vrecku či v kabelke, použi pokojne tú, ktorá je v našich kostoloch k dispozícii pre každého. 

Či azda nemal Ježiš úctu voči svojmu Najsvätejšiemu Telu, keď ho podal apoštolom ležiacim okolo stola, ktorí si ho následne sami podávali z ruky do ruky? Zdieľať

Ak máš pocit, že prijímanie na ruku je menej dôstojné, teda spôsob prijímania vnímaš ako dôležitejší než prijímanie samotné, skús sa o tom v modlitbe porozprávať priamo s Ježišom. On predsa pri poslednej večeri lámal chlieb a podával ho svojim učeníkom ... áno, do rúk. V evanjeliu skutočne nečítame, že by im svoje Telo podával priamo na jazyk a už vôbec, že by pri tom kľačali. Oni podľa bežného bontónu tej doby ležali okolo stola (fuj, aké nedôstojné, hanba...) a Eucharistiu si podávali z ruky do ruky. Takto to urobil Ježiš. Ak máš pocit, že to urobil zle, tak si to s Ním vydiskutuj v osobnej modlitbe. 

Ak máš pocit, že hlavný hygienik, politici, členovia krízového štábu... ktokoľvek...  je nepriateľ Cirkvi, skús sa pozerať na svet inými očami a hľadať v ľudoch dobro. Možno zistíš, že všetci konáme a hovoríme s tými najlepšími úmyslami. 

Inzercia

Ak máš pocit, že biskupi a kňazi, ktorí vnímajú súčasnú situáciu nielen vierou, ale aj rozumom, znevažujú Eucharistiu, skús prijať, že aj v ich konaní je dobrý úmysel. Je v nich úprimná túžba v prvom rade sprostredkovať Božiemu ľud Ježišovo Telo. A v tejto mimoriadnej situácii dočasne takou formou, ktorá sa neprieči ani zdravému rozumu, ani útce voči Eucharistii. 

Ak máš pocit, že nejaký exorcista je väčšia autorita ako biskup, skús si spomenúť, že hierarchickými základmi Cirkvi sú apoštoli a ich nástupcovia, teda naši otcovia biskupi. Ak by existoval nejaký nesúlad medzi nejakým exorcistom a nástupcom apoštolov, pre našu spácu je dôležité počúvať vždy biskupa. Každý exorcista dosvedčí, že poslušnosť voči biskupovi je absolútny základ jeho služby. A tiež to, že diabol je klamár a veriť jeho slovám je na škodu. 

Ak v nejakom súkromnom zjavení nejakej omilostenej duši zaznie čokoľvek vznešené a hlboké, je to vždy určené pre tú konkrétnu dušu, pre jej konkrétnu situáciu, pre jej osobnú spásu. To je podstata súkromných zjavení, ich obsah je určný ich adresátom, nie nám ostatným. To, čo chcel Ježiš povedať nám všetkým, to máme v Božom slove. O spôsobe prijímania Eucharistie na jazyk či na ruku, stojac či kľačiac Ježiš nehovorí nič.

Pred prijatím Eucharistie skúmaj svoje srdce. Ak v ňom prechovávaš neúctu a neposlušnosť voči autorite, odmietanie jej dobre mienených rád a usmernení, potom zrejme nie si vnútorne disponovaný/á prijať Krista v Eucharistii. Prosím, neospravedlňuj si takýto postoj pocitom úcty voči Ježišovmu Telu, môže to byť klamlivé a falošné. Radšej sa zmier vo svojom vnutri so svojim bratom, ktorý prijal na seba bremeno zodpovednosti, a prijmi jeho slová, aby si následne bol schopný/á prijať do svojho srdca samého Ježiša. 

Pýcha a neposlušnosť sú od diabla. 

Boh dáva svoju milosť pokorným. 

Ide o večný život, nie o pozemské malichernosti. 

Ježišu tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa Tvojho Srdca. 

Odporúčame

Blog
Slovo sa stalo telom a modliac sa zomrelo

Slovo sa stalo telom a modliac sa zomrelo

Hoci sa evanjelisti rozchádzajú v obsahu Ježišových posledných slov na kríži, predsa všetci zhodne uvádzajú, že Ježiš sa na kríži modlil a takto sa pripravoval na smrť. Zo svojej smrti urobil úkon modlitby, ba dalo by sa povedať akt adorácie. Priblížme si, ako nad touto skutočnosťou uvažuje vo svoje knihe Cesta veľkonočným tajomstvom neskorší pápež Benedikt XVI.