Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. apríl 2020

Boh medzier

Prekážkou prečo veriť v Boha nie je racionalita, ale niekedy aj obyčajná ľudská predstavivosť či zlá teológia.
Boh medzier

Vari každý človek si v sebe nesie určitý obraz o Bohu. Niekto si predstavuje Boha ako starca, ktorý spokojne vysedáva na svojej nebeskej lavičke. Pre iného je Boh tyran, diktátor, nebeský inkvizítor. A napokon si Boha možno predstaviť ako ignoranta, ktorý uviedol svet do pohybu a potom sa odplazil kdesi preč. Ľudská fantázia však nie je samo o sebe zlá. Na naše vnímanie Boha často vplýva cirkev, spoločnosť alebo výchova. Za falošnými predstavami o Bohu môžeme hľadať aj pochybné teologické prístupy. 

Neurobíš si modlu  

Nedávno zosnulý páter George Coyne, niekdajší riaditeľ Vatikánskeho observatória, v jednej svojej prednáške s názvom When the Sacred Cows of Religion and Science Meet poukazuje na známy príbeh z knihy Exodus, v ktorom sa Mojžiš stretáva s Bohom. Mojžiš sa pýta Boha na jeho meno. On mu odpovedá: „Ja som, ktorý som.“ V starovekých kultúrach meno neznamenalo iba identifikačný pojem, ale poznanie osobnej identity nositeľa mena.  

Coyne ponúka dve možné interpretácie Božieho mena. Prvá odkazuje na Božiu lásku a vernosť bez ohľadu na to, aká bude odpoveď zo strany človeka. Druhá interpretácia dáva dôraz na Božiu tajomnosť a na to, že Božie meno si nemožno zamienať s pomenovaním pre ľudí, zvieratá alebo neživé predmety. Boha nesmieme vtesnať do ľudských hraníc, predstáv alebo urobiť si z neho bôžika či modlu. Táto situácia môže nastať vtedy, ak chápeme Boha napríklad ako rovnicu, ktorú je potrebné vyriešiť a nie ako Osobu, ktorá chce s človekom vstúpiť do intímneho vzťahu. 

Jezuitský kňaz a astronóm George Coyne (1933-2020) bol v rokoch 1978 až 2006 riaditeľom Vatikánskeho observatória (na obrázku) v Castel Gandolfo, Taliansko. (zdroj: https://www.nytimes.com/2020/02/14/science/the-rev-george-c-coyne-dead.html)  

Boh - upchávač medzier v našom poznaní? 

Keď sa Napoleon opýtal matematika a fyzika Laplaca, kde môže nájsť Boha v jeho prácach, markýz Laplace odpovedal známou vetou: „Túto hypotézu som nepotreboval.“ Vedecký pokrok nadobro pochoval mytologických bohov bleskov alebo slnka. Veda natoľko napredovala, že proroci sekularizmu koncom 19. storočia ohlasovali, že Boh ako taký už nebude potrebný a že postačia čisto vedecké vysvetlenia. Niektorí veriaci však z času na čas poukázali na medzery v poznaní a tak si tam neváhali dosadiť Boha.

Vedecký pokrok nadobro pochoval mytologických bohov bleskov alebo slnka. Veda natoľko napredovala, že proroci sekularizmu ohlasovali, že Boh ako taký už nebude potrebný a že postačia čisto vedecké vysvetlenia. Niektorí veriaci však z času na čas poukázali na medzery v poznaní a tak si tam neváhali dosadiť Boha. Zdieľať

Boh sa začal objavovať opäť ako vysvetlenie pre niektoré prírodné javy, napríklad pre zložité systémy v ľudskom tele. (oko alebo bunka) Takto vznikla chybná teológia „boha medzier.“ Kritici tohto prístupu by nám povedali približne toto: „Nuž, je síce pravda, že toho ešte veľa nevieme, to ale neznamená, že neznáme javy máme vysvetľovať Bohom. Veda ako taká postačí, pretože prostredníctvom nej, skôr či neskôr prídeme na neznámu príčinu alebo neznámy zákon, ktorý daný jav spôsobuje. Boh je teda nepotrebný.“  

Ako to teda je ? Vysvetlí uspokojivejšie existenciu sveta Boh alebo postačí veda?

Inzercia

Oxfordský matematik John Lennox v svojej reakcii (publikácia Boh a Stephen Hawking) na knihu Stephena Hawkinga Veľký plán píše, že „Boh je vysvetlením vesmíru, ale nie takým istým druhom vysvetlenia, aké poskytuje fyzika.“ Ďalej uvádza analógiu s prúdovým motorom a jeho vynálezcom, Frankom Whittlom. Vysvetlí pôvod motora fyzikálny zákon alebo Frank Whittle? Analogicky sa môžeme opýtať - vysvetlí pôvod vesmíru fyzikálny zákon alebo Stvoriteľ? Okrem toho, že zákon ako taký nemôže nič vytvoriť, Lennox pokračuje, že nastolená otázka nás vedie pred klasickú falošnú dilemu - Boh alebo veda: „Obidve vysvetlenia sa navzájom dopĺňajú. A tak isto je to s vysvetleniami vesmíru: pokiaľ ide o vysvetlenie, Boh nie je v konflikte ani nesúperí s fyzikálnymi zákonmi. Boh je v skutočnosti základom pre všetky vysvetlenia v tom zmysle, že on je prvou príčinou toho, že vôbec tu je svet, ktorý môžu fyzikálne zákony opisovať.“ 

Obidve vysvetlenia - vedecké aj náboženské sa navzájom dopĺňajú.  Zdieľať

Veda dáva odpoveď na otázku ako prúdový motor funguje/ako vesmír funguje. Poskytuje odpoveď na otázku prečo vzhľadom na funkciu motora/vesmíru: „Prečo sa skladá z takých a takých komponentov.“ Ale s odpoveďou na otázku prečo (vzhľadom na zámer) prúdový motor existuje/resp. prečo existuje vesmír nám veda nepomôže. Tou odpoveďou je Frank Whittle/Boh.  

Záver

Boh kresťanstva nie je bohom medzier. Povedané prenesene, Boh nie je koliesko v stroji, ale bytie, ktoré celý stroj stvorilo a udržuje ho v prevádzke. Aj keby sme jedného dňa celý stroj vedecky vysvetlili, neznamená to, že Boh je nepotrebný. Existujú totiž dve úrovne vysvetlenia a to vedecké (skúmajúce materiálne príčiny) a teologické, filozofické (skúmajúce zámer). Boh medzier tak predstavuje jednu z mnohých falošných predstáv o Bohu.  

Istá anekdota hovorí o biológovi z 22. storočia, ktorý sa pred Pánom Bohom vychvaľuje: „Bože, už ťa nepotrebujeme, pretože už toľko toho vieme, že dokážeme z prachu zeme urobiť človeka ako si to dokázal ty.“ Boh mu na to hovorí: „Vážne? Tak mi to ukáž.“ Biológ sa zohne, aby nabral prach, keď ho zrazu preruší Boh: „Moment. Asi si ma správne nepochopil. Musíš si vziať svoj prach a zo svojej zeme!“ 

Titulný obrázok 
https://www.difa3iat.com/7234.html

 

Inzercia

Zaujímam sa o kresťanskú vieru vo vzťahu k spoločnosti, rozumu a vede. „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“ (Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva) Kontakt: bloger.kc@gmail.com

Inzercia

Odporúčame

Blog
Duch Svätý sa nedá umlčať

Duch Svätý sa nedá umlčať

„Iveta, je to už tretí pokus. Musíš sa k tomu postaviť inak, lebo dopadneš ako dvakrát predtým. Ide o duchovný boj. Je napísané: Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (Ef 6:11-12) Pozývaj ľudí, modli sa. Ver a bojuj,“ vedel som, že na tretí krát to bude ešte ťažšie ako predtým. „Nikdy sa nevzdaj. Nerobíme to na svoju slávu, ale preto, aby čo najviac duší zažilo, ako veľmi ich Boh miluje.“