Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. apríl 2020

Cesta vzkriesenia – 14 zastavení

Počas posledných dvoch týždňov sme zažili reálny kríž vírusovej epidémie. Posledné dva dni sme ten kríž premeditovali. Ale kríž nie je koniec a rovnako naše domáce väzenie nie je koniec. Po kríži totiž nastáva zmŕtvychvstanie. Skúsme si rovnako premeditovať 14 zastavení Cesty vzkriesenia. Poďme sa teraz spolu v modlitbe pozrieť, čo môže nasledovať ďalej v našom živote.
Cesta vzkriesenia – 14 zastavení

Nejedná sa o žiadnu oficiálnu modlitbu Cirkvi. Je to len moja s(ú)kromná veľkonočná reflexia na aktuálne udalosti, analógia k modlitbe Krížovej cesty. Myšlienka na ňu vznikla paradoxne počas modlitby bolestného ruženca na veľký piatok a dozrievala až do sobotnej vigílie. Nie je tam žiadna hlboká teológia, ale keď to niekomu pomôže v jeho duchovnom živote v Kristovi, budem rád.

I.Ježiš vstal z mŕtvych

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Ježiš vstal z mŕtvych. Smrť je porazená, zvíťazil život. Temnota je porazená, zvíťazilo svetlo. Všetka bolesť a utrpenie v tom svetle zrazu dostali svoj význam. Vo všetkých štyroch evanjeliách je dobrý koniec – prázdny hrob. Veď je to predsa Evanjelium, čiže dobrá zvesť. Aj naše terajšie utrpenie a bolesť môže dostať vo veľkonočnom svetle svoj zmysel. Môže z nás urobiť lepších ľudí. Dobrá zvesť nám dáva nádej, pokoj a radosť. Nielen povrchnú radosť, akú mávame pri športových výhrach, či dobrej zábave, ale hlbokú vnútornú radosť. Možno aj naše srdce už dávno umrelo pod ťarchou rôznych životných situácií alebo naším vlastným pričinením. Pozvime zmŕtvychvstalého Krista do svojho srdca práve dnes, aby ho znova vzkriesil k životu, k pokoju a k radosti.    

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

II.Ženy stretávajú anjela pri prázdnom hrobe

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Ženy šli navštíviť Ježišov hrob. Museli byť smutné, veď Ježiša milovali, boli s ním dokonca pod krížom keď umieral. Zrazu ich pri hrobe vystraší anjel? „Nebojte sa“ hovorí im. „Ježiš, ktorého hľadáte tu nie je, vstal z mŕtvych, ako to sám povedal“. Aj nám k nám sa prihovára anjel: „Nebojte sa“.  Nehľadajme teda Kristov hrob, On už v ňom dávno nie je. Hľadajme živého Krista. Opusťme hrob svojej pýchy, mrzutosti, zatrpknutosti, domýšľavosti, beznádeje a strachu plného nedôvery. Dôverujme Zmŕtvychvstalému, veď práve On nám pomôže vzkriesiť aj naše srdce.      

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

III.Peter s druhým učeníkom pri prázdnom hrobe

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Akonáhle sa Peter Šimon s druhým učeníkom dozvedeli od žien správu o prázdnom hrobe, bez meškania tam bežali a uvideli presne to isté. Ale nechápali. Peter s učeníkom samozrejme počuli ako im Ježiš kedysi vravel o svojom zmŕtvychvstaní, ale nerozumeli tomu, boli z toho zmätení. My sme o tom tiež veľakrát počuli a počúvame to počas veľkonočného obdobia každý rok, no napriek tomu sme z toho z rôznych dôvodov zmätení.  Buď sme si nikdy poriadne neuvedomili, čo to zmŕtvychvstanie pre náš život znamená, aký má zmysel, alebo si plní beznádeje v našej aktuálnej situácii už ani nechceme pripustiť, že to celé vôbec nejaký zmysel má. Skúsme dnes v tichosti poprosiť Zmŕtvychvstalého Krista o jeho svetlo, aby sme dokázali trošku hlbšie pochopiť zmysel zmŕtvychvstania v kontexte nášho vlastného života, nášho vlastného kríža.

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

IV.Podplatení strážnici

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Keď sa židia dozvedeli o zmŕtvychvstaní, podplatili strážcov a tí šírili falošné správy o tele ukradnutom Ježišovými učeníkmi. Aj my často uveríme falošných správam o kňazoch, o Cirkvi, dokonca o našich blízkych a nehľadáme pravdu. No pravda o zmŕtvychvstaní Ježiša sa predsa zachovala až dodnes. Pravda sa totiž nedá podplatiť a časom vždy vyjde najavo. Prijmime dnes nanovo pravdu o Ježišovom zmŕtvychvstaní a všetkých jeho dôsledkoch pre náš život. Táto pravda nás oslobodí a dá nám novú nádej aj v dnešných časoch. Veď nakoniec práve Ježiš sám seba nazval Pravdou (Som Cesta, Pravda a Život).

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

V.Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne a ďalším ženám

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Ženy v dávnych časoch nemali veľkú spoločenskú hodnotu. Napriek tomu sa Ježiš zjavuje ako prvý práve ženám. Zjavuje sa slabým, malým a pokorným. Zjavuje sa zraneným a bezmocným, zjavuje sa tým, ktorí ho milujú a dôverujú mu, presne ako Mária Magdaléna a ďalšie Jemu blízke ženy. Aj v mojom srdci sa chce dnes zjaviť zmŕtvychvstalý Kristus. Aj ja som zranený, slabý a bezmocný v dnešnej situácii. Nájdem v týchto veľkonočných dňoch v sebe aspoň štipku dôvery v Neho? Ak áno, On určite nebude meškať so svojou odpoveďou.    

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

VI.Ježiš stretáva emauzských učeníkov

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Emauzskí učeníci zdieľajú s Ježišom svoju frustráciu z práve prežitých udalostí, ale nevedia, že to je Ježiš. Napriek tomu pociťujú potrebu s neznámym spolupútnikom zostať. Až keď pri večeri láme chlieb, vtedy ho spoznávajú, ale on im vzápätí zmizne. „Či nám nehorelo srdce keď sa s nami cestou rozprával?“  Aj s nami sa zmŕtvychvstalý Ježiš rozpráva. My mu v modlitbách odovzdávame naše frustrácie a trápenia a on nám odpovedá vnútorným pokojom. Zostáva s nami aj keď sa zvečerieva. Otvorme mu práve v týchto časoch ešte úprimnejšie svoje srdcia aby, nám zahoreli skutočnou láskou k Nemu, ku svojmu blížnemu a aj k sebe samému.

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

VII.Ježiš sa prvýkrát zjavuje učeníkom ešte bez Tomáša

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Vystrašení a zmätení apoštoli sú zavretí v hornej sieni večeradla, keď ich prekvapí zmŕtvychvstalý Ježiš. Bez zaklopania sa objaví priamo medzi nimi a pozdraví ich: „Pokoj Vám“. Apoštoli si najprv mysleli, že je to nejaký duch, ale on ich presvedčil opaku. Ukázal im svoje rany na rukách a nohách. Už nekrvácali, boli uzdravené. A apoštoli mu uverili a radovali sa z jeho prítomnosti. Aj my máme svoje rany vo svojom srdci. Dajme ich dnes zmŕtvychvstalému Ježišovi, aby ich uzdravil. Odovzdajme Mu svoju úzkosť a strach z budúcnosti a vtedy nečakane vstúpi aj do nášho srdca s pozdravom „Pokoj Vám“.    

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

VIII.Ježiš dáva apoštolom moc odpúšťať hriechy

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

„Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte budú zadržané.“ Celý zmysel príbehu umučenia a zmŕtvychvstania Krista je práve o vykúpení človeka z hriechu. Náš hriech je zmytý a my môžeme začínať odznova. Je nám vrátená naša ľudská dôstojnosť, nech sme urobili čokoľvek zlého. Ježiš dáva apoštolom moc odpúšťať hriechy. Apoštoli ju odovzdávali počas kresťanských dejín ďalej všetkým kňazom a tak aj naša generácia môže byť účastná na tomto obrovskom dare. Dnes, počas epidémie, je táto možnosť veľmi obmedzená. O to viac si práve teraz môžeme uvedomiť potrebu toho odpustenia aspoň vyjadrením úprimnej ľútosti. Urobme si počas karantény inventúru v našom vnútri, aby sme pri najbližšej príležitosti boli pripravení celú ťarchu svojich vín odovzdať zmŕtvychvstalému Kristovi vo sviatosti zmierenia prostredníctvom dnešných kňazov, nástupcov apoštolov.

Inzercia

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

IX.Ježiš sa druhýkrát zjavuje učeníkom a stretáva sa s Tomášom

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Tomáš neveriacky pozerá na apoštolov: Ako to že videli zmŕtvychvstalého Ježiša a napriek tomu sedia doma ustráchaní a za zatvorenými dverami? Čo nejdú vonku a neohlasujú radostnú zvesť všetkým dookola? Ich slová nekorešpondovali s ich skutkami a možno aj preto im Tomáš neuveril. Apoštoli neboli pre Tomáša autentickí. No konečne aj Tomáš stretáva Ježiša. Ježiš sa mu nielen zjaví, ale aj splňuje jeho podmienky: Tomáš má možnosť vložiť prst do jeho rany a vložiť ruku do jeho boku. My túto možnosť nemáme. Musíme sa spoľahnúť na svedectvo iných. Je to svedectvo iných (rodičov, kňazov, ľudí v kostole, v práci...) pre nás autentické? Sú ľudia hlásajúci nám evanjelium plní strachu a beznádeje, alebo ľudia plní vnútorného pokoja a hlbokej vnútornej radosti zo života? Sú to prísni ľudia plní príkazov a zákazov, alebo sú to ľudia milosrdenstva a láskavého pohľadu? A aký som ja, keď to hlásam iným ľuďom? Som pre nich autentický a dôveryhodný? Odovzdajme to dnes Zmŕtvychvstalému v tejto modlitbe a poprosme ho, aby sme boli pre ľudí uveriteľní.

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

X.Ježiš sa tretíkrát zjavuje učeníkom pri Tiberiadskom jazere

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Opakovanie už známej situácie: Peter znova vyšiel na more a znova nechytil nič. A keď sa im zjavil Ježiš, zázračný rybolov sa zopakoval. Ježiš po prvom rybolove povolal Petra aby sa stal rybárom ľudí. Peter napriek tomu loví ryby. Zmŕtvychvstalý Kristus veľmi dobre poznal Petrove vnútro a mal s ním trpezlivosť a nakoniec sa Peter veľmi úspešným rybárom ľudí predsa len stane. Aj s nami má Zmŕtvychvstalý Kristus veľkú trpezlivosť. Pozná naše slabosti, naše obavy, ale pozná aj našu túžbu byť jeho nasledovníkom. Chceli by sme Krista nasledovať tam, kam nás volá, ale zatiaľ na to nie sme pripravení. Potrebujeme ešte dozrieť, prežiť svoju vlastnú neistotu, svoje vlastné zlyhania, svoj vlastný strach, aby sme Ho nakoniec nasledovali tam, kam nás volá.       

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

XI.Ježiš sa trikrát pýta Petra, či ho miluje

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Peter veľmi dobre pozná svoju slabosť. Putoval s Ježišom a videl veľa jeho zázrakov, svätosväte prisahal svoju vernosť (a dokonca vraj na rozdiel od iných), no napriek tomu Ježiša až trikrát zaprel. Ježiš mu to nevyčítal. Poznal aj Petrovu lásku k nemu aj Petrovu slabosť. Pozná aj našu lásku k nemu. Vie ako po ňom túžime. Ale pozná aj našu slabosť a vie ako často ho zapierame v rôznych situáciách. Aj dnes sa nás pýta, či ho milujeme aj keď to dobre vie. Ale pýta sa nás to znova a znova preto, aby sme si to uvedomili. Skúsme to práve dnes a dajme mu trikrát svoje áno. Ježiš nás miluje takých akí sme aj s našimi slabosťami a zlyhaniami. Milujme ho aj my čo najviac, ako to v dnešnej situácii dokážeme.

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

XII.Ježiš sa zjavuje učeníkom na vrchu a posiela ich do sveta

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si ná,m dal večný život.

Ježiš posiela učeníkov do sveta hlásať dobrú zvesť. Robí z nich misionárov Božieho slova. Ale neboli to len apoštoli koho posiela a nie sú to len dnešní kňazi a misionári. Posiela do sveta každého jedného z nás, aby sme ohlasovali evanjelium vlastným životom, vlastným príkladom. Nezatvárajme sa v kostoloch a v stretkách. Ukazujme zmŕtvychvstalého Krista vlastným životom. Teraz síce nemôžeme kvôli vírusu až tak chodiť po svete, ale to nevadí. Buďme zatiaľ misionári modlitbou. Modlime sa za iných, aby svojim životom hlásali po svete zmŕtvychvstalého Krista. Sv. Terézia z Lisieux je patrónkou misií a misionárov napriek tomu, že strávila celý život zavretá vo svojej kláštornej izbičke – bol to krátky, ale veľmi plodný život. Aj my sme dnes zavretí v našej izbe. Buďme podobne ako ona misionári  - v našich modlitbách.

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

XIII.Nanebovystúpenie Ježišovo

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Ježiš mizne apoštolom spred očí, ale necháva im prísľub jeho večnej prítomnosti: „Budem tu s Vami až do skončenia sveta“. Ani my ho dnes fyzicky nevidíme, dokonca ho väčšina z nás teraz ani nemôže fyzicky prijať vo forme eucharistie. No napriek tomu je stále s nami. Je v najväčších hĺbkach nášho srdca a čaká tam na nás. Skúsme sa v dnešných časoch v tichosti ponoriť do hĺbok svojho srdca. Nájdeme tam veľa zranení, bolestí, zatrpknutosti a ďalších rôznych nánosov minulosti. Ale určite tam nájdeme aj Jeho. On tam už na nás čaká, aby to všetko uzdravil. 

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

XIV.Zoslanie Ducha Svätého

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo svojím zmŕtvychvstaním si nám dal večný život.

Učeníci chodili s Ježišom, videli jeho zázraky, zjavil sa im niekoľkokrát po zmŕtvychvstaní. Ale ani to nestačilo. Sami od seba nedokázali nič prevratné (pokiaľ vôbec niečo). Ich veľmi plodná činnosť začala až keď dostali Ducha Svätého. Náš duchovný život nie je zďaleka len o nás, o našom výkone, o našich zásluhách a našom snažení. Áno, musíme aj my priložiť ruku k dielu, ale sami by sme ďaleko nedošli. Aj my potrebujeme Svätého Ducha, ktorý v nás zapáli oheň svojej lásky. O nič menšie, ani väčšie v kresťanstve nejde. Sami nezmôžeme nič. Bez Svätého Ducha to bude len suché náboženstvo, vyprázdnené rituály a k tomu nezmyselné príkazy a zákazy navyše. Prosme aj my v modlitbe Svätého Ducha o všetkých jeho sedem darov, toľko potrebných práve dnes.

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

 

Odporúčame

Blog
Bezomšová kríza ako šanca

Bezomšová kríza ako šanca

Vláda a následne aj biskupi nám zrušili verejné slávenie svätých omší. Veľa ľudí aj kňazov to zasiahlo. Na túto tému boli a sú rôzne diskusie aj pohoršujúce príspevky: ako nám vôbec môže vláda zakázať omše, ako to, že biskupi poslušne a ticho súhlasia, a podobne. Poďme sa na to ale pozrieť z trošku inej stránky. Každá kríza je šanca pre niečo nové...

Blog
Bieda katolicizmu a nielen slovenského - pokračovanie diskusie

Bieda katolicizmu a nielen slovenského - pokračovanie diskusie

Následky rastúceho komunistického protikatolíckeho útlaku. Vývoj po 2.vatikánskom koncile, pozitíva aj negatíva zmien. Vplyvy na vývoj v čase slobody a postupný odchod od tradícií a hodnôt. Verbálne a neverbálne ovplyvňovanie postojov a zrieďovanie vzťahu k tradičným hodnotám. Zobudí svet koronavírus, alebo sa dožijeme ďalších prekvapení?

Blog
Tri Veľkonočné pozastavenia.

Tri Veľkonočné pozastavenia.

Môže sa stať, že tá zvláštna veľká noc bez spoločenstva, do ktorej práve vstupujeme môže byť v našom osobnom vzťahu s Bohom kľúčovou, jedinečnou a v konečnom dôsledku možno požehnanejšou, ako by sme si boli ochotní pripustiť.