Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. apríl 2020

Slovo sa stalo telom a modliac sa zomrelo

Hoci sa evanjelisti rozchádzajú v obsahu Ježišových posledných slov na kríži, predsa všetci zhodne uvádzajú, že Ježiš sa na kríži modlil a takto sa pripravoval na smrť. Zo svojej smrti urobil úkon modlitby, ba dalo by sa povedať akt adorácie. Priblížme si, ako nad touto skutočnosťou uvažuje vo svoje knihe Cesta veľkonočným tajomstvom neskorší pápež Benedikt XVI.
Slovo sa stalo telom a modliac sa zomrelo

Podľa Matúša a Marka Ježiš zvolal mocným hlasom: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"  Obaja evanjelisti sa zhodujú v tom, že tieto slova nepochopili tí, čo stáli pod krížom, mysleli si, že Ježiš volá Eliáša. Toto Ježišove volanie však bola modlitba veľkého mesiánskeho žalmu bolestí a nádejí Izraela, ktorý sa končí víziou chudobných, ktorí budú nasýtení, a návratom všetkých k Bohu. Tento 21. žalm tak bol pre prvých kresťanov nielen vyjadrením Ježišovej vykupiteľskej smrti na kríži, ale aj tajomstva Eucharistie, ktoré pochádza z kríža. Pravé nasýtenie všetkých ľudí pochádza k Kristovho kríža. Ježišovo smrteľné volanie, ktoré mnohí považovali za márne volanie Eliáša, sa pre kresťanov stáva najhlbším vysvetlením Ježišovej smrti. Ježiš modliac sa tento žalm právom vztiahoj jeho obsah na seba. Vyznel ako jeho vlastné slová, jeho vlastná modlitba, ktorá tu dosiahla svoj plný zmysel.

Lukáš uvádza iné Ježišove slová, nie je to Žalm 22, ale iný veľký žalm o utrpení, konkétne Žalm 31 a Ježiš v jeho evanjeliu tak volá: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Jánovo evanjelium pracuje tiež so Žalmom 22, ale vyberá si iný jeho verš a dáva ho do súvisu so Žalmom 69, teda Ježiš v tomto texte hovorí slová: "Žíznim" ... "Je dokonané."  Všetky tieto Ježišove slová na kríži sú modlitbou žalmov. 

Všetci evanjelisti majú spoločné presvedčenie, že práve Žalm 22 je osobitne spojený s Ježišovým utrpením, tak s jeho objektívnou skutočnosťou, ako aj s tým, že Ježiš ho osobne prijal. Tiež sa zhodujú v tom, že Ježišove slová vyjadrujú jeho bezvýhradnú poslušnosť Otcovej vôli. Všetky Ježišove posledné slová na kríži boli jeho priamym volaním k bytiu, ktoré bolo Ježišovou najhlbšou podstatou. Aj samotná Ježišove smrť na kríži teda bola aktom modlitby, modlitby slov Písma, Slovo sa stalo telom a trpelo a zomrelo za nás na kríži. 

Slová, ktoré Ježiš vyriekol na kríži nemožno oddeliž od slov, ktoré vyriekol pri poslednej večeri, pretože sa s nimi viažu a vzájomne sa dopĺňajú. Posledná večera bola udalosťou, kde Ježiš dáva svoje telo a krv, svoje pozemské bytie, seba samého. Bola to udalosť, ktoru Ježiš premieňa svoju smrť na akt lásky. Smrť, ktorá je svojou povahou koniec, zničenie každého vzťahu, Ježiš premieňa na akt spoločenstva so sebou samým. V tomto je spása: láska víťazí nad smrťou. Bez aktu nekonečnej lásky by bola Ježišova smrť prázdna, bez zmyslu; a večera bez konkrétneho uskutočnenia smrti, ktorej bola predúčasťou, by bola bezobsažným gestom. Večera a kríž sú jedným a neoddeliteľným pôvodom Eucharistie.

Byť človekom znamená prirodzene smerovať k smrti. Žiť v tomto svete znamená raz zomrieť. Ježiš sa stal človekom, teda kráčal v ústrety smrti. V Ježišovi, ktorý sa nachádza v plnom spoločenstve s Otcom je absolútna samota nemysliteľná. No práve toto jeho spojenie je príčinou, prečo Ježiša ľudia nechápali a ostal tak osamotený uprostred verejného života. Jeho odsúdenie na smrť je konečným dôsledkom tohto nepochopenia. 

Ježišova modlitba, dialóg s Otcom, to bol pevný bod Ježišovho pozemského bytia. Jeho posledné slová na kríži sú toho vyjadrením. Sú to slová nádeje, že za prahom smrti nutne znova povstáva večná láska. 

Ovocím Ježišovej smrti je to, že sme súčaťou tohto dialógu. Ak sa modlíme spolu s Ježišom, modlíme sa v samotnom Bohu. Naše bytie tak nadobúda svoju plnosť. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

Inzercia

Odporúčame

Blog
O umývaní nôh

O umývaní nôh

Tohtoročná Veľká noc je pre nás výborná príležitosť znova si uvedomiť a prežiť jej najhlbšiu podstatu. Sme pozvaní (v úcte a rešpekte voči autoritám i voči sebe navzájom) sláviť ju ako Ježiš, teda doma s rodinou. Týchto pár myšlienok pochádza z knihy Cesta veľkonočným tajomstvom od kardinála Jozefa Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI.

Blog
Bol zákaz verejných omší skutočne nevyhnutný?

Bol zákaz verejných omší skutočne nevyhnutný?

Len máloktorý veriaci sa pri pohľade na plné supermarkety nepozastavil nad tým ako je možné, že si môžeme ísť do obchodu nakúpiť cigarety, či alkohol, môžeme si ísť vymeniť gumy na aute, či opraviť bicykel, no nemôžeme ísť do kostola na omšu. Niektorí z nás to prijali ako smutný fakt, iní sa takto nastavených pravidiel zastávajú. No sú aj takí, ktorí s tým nesúhlasia.