Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. 03. 2020, 20:32

Vedou a technikou k svetlejším zajtrajškom. Naozaj ?

Za posledných dvadsať rokov technológie výrazne ovplyvnili náš spôsob života. Ťažko nájsť oblasť života, ktorá ostala nedotknutá rozvojom informačných a komunikačných technológií. Čipy s väčším výkonom ako niekdajšie sálové počítače nájdeme v produktoch, ktoré sú dostupné aj pre bežných ľudí. Takmer každé zariadenie, ktoré využíva elektrickú energiu, obsahuje aspoň jednoduchý procesor. Dostupnosť výpočtového výkonu umožňuje integrovať zložité funkcie v malých a kompaktných zariadeniach. Vždy keď príde na trh nový výrobok, sú ním ľudia uchvátení, pretože im v niečom uľahčí život. Každá minca však má dve strany.

Nemení sa len svet techniky. Každý vynález mení aj nás samotných. Mení sa náš spôsob myslenia a uvažovania, naše vnímanie sveta, riešenie problémov, ktoré pred nás stavia život. Ak pri hodnotení pokroku porovnávame súčasný stav sveta s minulosťou starou jeden – dva roky, potom môžeme vplyv technológií popísať lineárnou rovnicou. Čím viac techniky v našich životoch, tým je náš život jednoduchší, ľahší a šťastnejší a naopak. Keď však začneme súčasnosť porovnávať so vzdialenejšou minulosťou, s tým ako žili naši otcovia a mamy, obraz už nie je vždy taký ružový. Skutočný svet vždy a bol a bude nelineárny. Zoberme si napríklad takú automobilovú dopravu. V posledných rokoch sú populárne rôzne typy navigačných aplikácií v moderných telefónoch. Osobitnú skupinu tvoria aplikácie, ktoré vyhodnocujú dopravnú situáciu v reálnom čase. Na základe informácií od samotných užívateľov dokážu vypočítať optimálnu trasu v danom čase a mieste tak, aby sa vodič dostal čo najrýchlejšie na požadované miesto.

Na prvý pohľad to vyzerá super. Problém je v tom, že tvorcovia aplikácie nedomysleli všetky dôsledky. Čo sa stane, ak aplikácie typu Waze začnú masovo používať milióny ľudí ? Vodiči v snahe dostať sa čím skôr do cieľa začnú využívať trasy, ktoré by normálne zostali nepovšimnuté. Keby to robilo len zopár vodičov, nemuselo by to byť nič strašné. Problém je, že sa to deje v masovom meradle. Niektoré ulice, ktorými pred pár desaťročiami len kde – tu prešlo nejaké auto, sa dnes stávajú významnými dopravnými tepnami. Spýtal sa niekto miestnych obyvateľov, či s tým súhlasia ? Čo s tým, keď potrebujete bezpečne prejsť na druhú stranu ulice, aby ste sa dostali do obchodu alebo na poštu ? Prechod cez cestu sa stáva stresujúcou záležitosťou. Bolo by zaujímavé vedieť, aké percento áut sú v tomto prípade „domáci“ a koľko percent tvoria vodiči, ktorí si len skracujú cestu, keď sa potrebujú dostať do druhej časti mesta. Len pár sto metrov ďalej sa nachádzajú dve štvorprúdovky. V pracovných dňoch tam však často bývajú zápchy. Navyše vodiči strávia nejaký čas čakaním na semaforoch. Čisto z matematického hľadiska preto môže byť výhodnejšie skrátiť si cestu cez rezidenčnú štvrť. To je presne to, čo Waze robí. Tvorcovia Waze neriešia, že vy si nebudete môcť nakúpiť potraviny kvôli tomu, že cesta do obchodu sa stane hazardovaním s vlastným životom a zdravím. Neriešia ani to, že budete musieť dýchať viacej exhalátov. Neriešia ani to, že kvôli väčšiemu stresu vám stúpne hladina adrenalínu a zvýši sa krvný tlak. Majú na zreteli iba záujmy jednej vyvolenej skupiny – vodičov využívajúcich ich program. Výhody jednej skupiny obyvateľstva sú v tomto prípade vyvážené zhoršením kvality života inej skupiny.

Veda a technika nemajú len pozitívne stránky. To je niečo, načo sa v dnešnej verejnej diskusii často zabúda. Asi najhrôzostrašnejším dôkazom tohto tvrdenia je vývoj zbraňových systémov. Na konci 19. storočia boli strelné zbrane vynálezom guľometu zdokonalené do takej miery, že zabíjanie bolo možné po prvýkrát v dejinách uskutočňovať na priemyselnej úrovni. Pred útočníkom s nožom máte aspoň teoretickú šancu sa ubrániť. Pri zbraniach hromadného ničenia vám fyzická zdatnosť nepomôže a prežitie je viacej otázkou šťastia a náhody. Zdokonalené zbrane boli jednou z príčin, že prvá svetová vojna mala toľko obetí. Došlo k tomu aj preto, že vedecký pokrok predstihol rozvoj morálnych cností. Ľudia ovládli isté prírodné zákony a naučili sa ich využívať, ale vedomím zostali na úrovni doby kamennej. Každý vynález sa dá použiť dvoma spôsobmi, môžete ním páchať dobré aj zlé skutky. Ak dáte pokročilý vynález do ruky človeku, ktorý ho nie je hodný, je len otázkou času, kedy ho zneužije. Počiatočná výhoda, ktorú tento vynález poskytol, sa rozplynie ako hmla pod náporom slnečných lúčov.

I toto sú dôvody, prečo sa staviam odmietavo k iniciatíve Ministerstva spravodlivosti využiť dáta mobilných operátorov na monitorovanie ľudí, ktorí sú v karanténe kvôli podozreniu na koronavírus. Podobne ako je motýľ priťahovaný vôňou nektáru, tak aj každú vládu láka možnosť upevniť si vlastnú moc. Záleží na nás občanoch, či im to umožníme. Teraz je ten správny čas vyjadriť námietky, pretože ešte stále (aspoň formálne) máme demokraciu. Keď raz žezlo moci na Slovensku preberie prvý kráľ, cisár, sultán alebo iný autokrat, už bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Mali by sme si viac vážiť slobodu, ktorú máme a nevzdávať sa jej tak ľahko. Som smutný z toho, že nová vláda si za inšpiráciu berie práve Čínu, ktorá je lídrom v porušovaní ľudských práv. Môžeme sa spoliehať na to, že počty nakazených a zomrelých na koronavírus v krajine, kde vládne cenzúra a tvrdé represie, naozaj zodpovedajú realite ? Akú silnú motiváciu musia mať Tibeťania, keď pri úteku zo svojej domoviny cez horské priesmyky v Himalájach, kde v zime klesá teplota na mínus 40 stupňov, riskujú vlastné zdravie i životy ? Cesta je sťažená riedkym vzduchom kvôli vysokej nadmorskej výške i nepredvídateľným počasím (horolezci by dokázali rozprávať !). Niektorí z pútnikov túto cestu každý rok neprežijú, či už v dôsledku prírodných podmienok alebo pričinením človeka. Niektorým z nich zostane ako večná pripomienka strastiplnej cesty amputovaná časť tela kvôli omrzlinám. O mnohých trpiacich ľuďoch v tejto krajine sa nikdy nedozvieme kvôli cenzúre a diktátorskému režimu, ktorý blokuje každý pokus o nezávislú kontrolu.

Odporúčam každému, koho priťahujú autoritárske režimy, aby si prečítal prorocký román 1984 od Georga Orwella. Tento román bol síce napísaný už v roku 1948 pred viac ako sedemdesiatimi rokmi, ale za ten čas nestratil na aktuálnosti. Orwell ho napísal v čase, keď v Európe rástla moc komunistov, ale myšlienkový odkaz sa dá aplikovať aj na iné typy diktátorských systémov. V tom istom roku, keď Orwell vydal svoj román, v našom spoločnom domove Čechov a Slovákov získala polo – legitímnym spôsobom moc Komunistická strana. Trvalo ďalších štyridsať rokov, kým prišiel úsvit slobody. Každé podobné opatrenie, ako momentálne navrhuje Ministerstvo spravodlivosti, narúša isté tabu, čo je možné a akceptovateľné a čo už nie. Pri svojich úvahách o tomto zákone by sme mali hľadieť aj do vzdialenejšej budúcnosti. Matovičova vláda tu nebude večne. Keď sa podarí tento zákon prijať, každá ďalšia vláda bude musieť prekonať menší odpor verejnosti. Možno už ďalšia vláda nebude brať také ohľady na demokraciu a moderné technológie jej môžu v tom pomôcť. Ani dokonalé legislatívne riešenie nemusí byť zárukou, že sa zákon nezneužije. Pokiaľ bude vôľa zákon obchádzať a kreatívne si ho vykladať, vhodné cestičky sa určite nájdu. Po skúsenostiach s vyšetrovaním vraždy novinára, keď prakticky na dennej báze unikali na verejnosť informácie z vyšetrovacieho spisu, častokrát súkromného charakteru, nemám dôveru v to, že štát dokáže ustrážiť osobné údaje svojich občanov. Každý zákon je len taký dokonalý, ako sú dokonalí ľudia, pre ktorých je určený. Alebo si myslíte, že prijatie nemeckých zákonov v Demokratickej republike Kongo prinesie obyvateľom Afriky nemeckú prosperitu ?

Reštriktívne opatrenia majú svoje miesto pri spravovaní spoločnosti. Vždy ale treba premyslieť, či vedľajšie dôsledky prísneho zákona nespôsobia väčšiu škodu ako to, čomu mal zákon predchádzať. Historické skúsenosti ukazujú, že drakonické tresty nie vždy vedú k požadovanému cieľu. Revolučná francúzska vláda na konci 18. storočia v snahe napraviť škody napáchané monarchistickým režimom a v rámci boja proti aristokracii zaviedla prísne tresty. Tým si však podpílila konár pod sebou a stratila dôveru verejnosti. To bolo príčinou jej pádu a nástupu kontrarevolučnej vlády tzv. bieleho teroru. Každá akcia nevyhnutne vyvolá reakciu. Trest je forma negatívnej motivácie. Existuje však aj motivácia pozitívna. Funguje tak, že ak niekto dodrží pravidlá, dostane odmenu. Prísne tresty spoločnosť rozdeľujú. Naopak ak ľudí pochválite za dobré správanie a dosiahnuté výsledky a nejakou formou im to kompenzujete, získate si ich dôveru. Nech občan sám rozhodne, či chce zdieľať svoje osobné údaje, v akej forme a na aký dlhý čas. Takéto riešenie je v súlade s duchom demokracie, pretože viac ako na centrálnej autorite stavia na osobnej zodpovednosti jednotlivca. Otázka znie, akú spoločnosť chceme vytvoriť na Slovensku ? Chceme budúcnosť, kde občan tejto krajiny bude len číslo v počítači, kde nebude záležať na jeho pocitoch a prežitých útrapách, kde každá podaná ruka bude považovaná len za vypočítavosť a kde sa lojalita k štátu bude merať tým, koľko svojich priateľov udáte úradom ? Alebo chceme svet, kde bude viac miesta pre neformálne vzťahy; svet, kde budeme vedieť, kto sú naši priatelia; svet možno chudobnejší na materiálne statky, avšak kde bude viacej spolupatričnosti ? Záleží len na nás, ktorú cestu si zvolíme.

Odporúčame

Blog
Uhlíkový cyklus - časť 2

Uhlíkový cyklus - časť 2

Započúvali ste sa niekedy do vlastného dychu ? V dnešnom svete plnom rôznych zdrojov hluku to niekedy ani nie je možné. Nie sme schopní vnímať množstvo maličkostí, ktoré nás každodenne obklopujú. Jednoducho ich v každodennom zhone prehliadneme. Dýchanie nie je vlastné len človeku, ale všetkým živočíchom. Dokonca aj rastliny dýchajú. Vedci sú s citlivými prístrojmi schopní tento šepot zachytiť dokonca aj v oblastiach tradične považovaných za nevhodné pre život. Ako je napríklad stred Antarktického kontinentu vzdialený tisíce kilometrov od obývaných oblastí.

Blog
Útek do a z Anglicka

Útek do a z Anglicka

Ako verný čitateľ a predplatiteľ Postoja som sa dozvedal o nebezpečenstve, ktoré mi hrozí od otvorených schengenských hraníc, globalizácie a liberalizmu.

Blog
Oslávme nedeľu súrodeneckých vzťahov

Oslávme nedeľu súrodeneckých vzťahov

Evanjeliový úryvok Piatej pôstnej nedele (Jn 11, 1 - 45) ponúka príbeh vzkriesenia Lazára. V túto nedeľu sa na Slovensku zvyknú zahaľovať v našich kostoloch kríže Ide o symbolické pozvanie, aby sme nikdy nestratili z nášho duchovného života pohľad na ukrižovaného Krista. V tejto situácii môžeme zahaliť kríže v našich domácnostiach.