Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
25. marec 2020

Nie som ja Tvoja Matka? Všetko bude dobré!

Tieto slová „všetko bude dobré“ pochádzajú od bl. Juliany z Norwichu, mystičky, ktorá tieto slová prijala v extáze od Ježiša. Sú to slová nadprirodzenej nádeje, ktorá musí byť silnejšia než všetko ostatné. Bl. Juliana povedala: „Naučila som sa od Božej milosti, že musím zostať pevná vo viere, a mám pevne a dokonale veriť, že všetko sa dobre skončí.“ V Mexiku v roku 1544 vypukla hrozná epidémia, ktorú priniesli do Nového sveta pravdepodobne Španieli a miestni Aztékovia boli voči nej úplne bezmocní. Panna Mária povedala v Guadalupe o vrchu Tepeyac: "Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie."
Nie som ja Tvoja Matka? Všetko bude dobré!

Dnešným sviatkom slávime tajomstvo Vtelenia Božieho Syna a sú v ňom zhrnuté všetky ostatné tajomstvá, ktoré slávime v iné sviatky. „A Slovo sa telom stalo“ (Jn 1, 14). V druhom čítaní sme počuli slová listu Hebrejom: „Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože“ (Hebr 10, 7). Tieto slová sa vzťahujú na Ježiša, ktorý vchádza do tohto sveta ako človek. Toto prvé tajomstvo Ježiša Krista je "najskrytejšie, najvyššie a najmenej známe" (Grignion). V tomto tajomstve vykonal všetky nasledujúce tajomstvá svojho života, keď sa pre ne rozhodol. A nakoniec, je korunou Božieho milosrdenstva, štedrosti i slávy. A Panna Mária, Matka Božia, má v prežívaní tajomstva Krista ústrednú úlohu. Ona je Matkou Boha a Matkou nás. Cez ňu nám Boh dáva všetko svoje bohatstvo. Jej mimoriadna prozreteľnostná úloha sa ukazuje nielen v tajomstve Vtelenia, ale aj v tajomstve Vykúpenia, najmä v tajomstve utrpenia. Stáva sa znamením nádeje v utrpení. Pán Ježiš nám ju dáva za Matku práve na kríži, uprostred svojho utrpenia: "Hľa, tvoja Matka" (Jn 19, 27). Je Matkou v temnote, je svetlom, ktoré svieti vo tme. Prežila temnoty Ježišovej hodiny s Ježišom, aby s Ježišom svietila tým, čo sú ponorení do tmy hriechu, pochybností, nevery, skúšok, utrpenia, zmätku a nepokoja. Je veľa národov, ktoré objavili v Panne Márii svoju Patrónku. My na Slovensku sme objavili túto prozreteľnostnú úlohu Panny Márie úctou k Sedembolestnej. Otcovia biskupi nás vyzvali od začiatku epidémie, aby sme odriekali každý deň modlitbu k Sedembolestnej Matke. Pri našej televíznej púti v Mexiku som si uvedomil, Panna Mária Sedembolestná, ktorá je v centre našej kultúrnej a historickej identity, je pre nás čímsi podobným ako Guadalupe pre Mexičanov.

Guadalupská Panna Mária na tilme svätého Juana Diega v Mexiku je zobrazená práve v čase, keď nosí pod srdcom vtelené Slovo. Dá sa povedať, že je tam zobrazené práve tajomstvo Vtelenia a spolu s ňou prichádza do Mexika celé tajomstvo Krista a jeho spásy. V Mexiku o niekoľko rokov neskôr po Zjavení, v roku 1544 vypukne hrozná epidémia, ktorú priniesli do Nového sveta pravdepodobne Španieli a miestni Aztékovia boli voči nej úplne bezmocní. Jednou z obetí tejto choroby bol aj Diegov strýko Juan Bernardino. V Mexiku bola ešte ďalšia hrozná epidémia v rokoch 1736-1737. Bola to epidémia smrteľného týfusu. Len v hlavnom meste zomrelo 70 000 ľudí. V okolitých mestách to bolo dohromady až 200 000 obetí. Po novéne ku Guadalupskej Panne Márii na vrchu Tepeyac 27. apríla 1737 mesto slávnostne sľúbilo vernosť Panne Márii Guadalupskej. Arcibiskup Mexika ju nato vyhlásil za patrónku Mexika a pápež to potvrdil. Epidémia čoskoro odznela. A mohli by sme hovoriť o tejto prítomnosti Panny Márie v rôznych ďalších udalostiach nielen v Mexiku, ale aj u nás na Slovensku či v iných krajinách. Potrebujeme v tomto čase objaviť túto prozreteľnostnú úlohu Panny Márie. V Mexiku Panna Mária potvrdzuje túto svoju Prozreteľnostnú úlohu. Diegovi sa predstavila týmito slovami: „Ja som Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, skrze ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme. Je mojím želaním, aby Mi tu postavili Boží dom, kde chcem preukázať a venovať ľuďom celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu. Ja som poctená byť vašou súcitnou Matkou (Madre compasiva), tvojou Matkou a Matkou všetkých ľudí, ktorí žijú v tejto zemi, a taktiež všetkých ostatných najrozličnejších rodov ľudí, všetkých tých, čo Ma ľúbia, čo ku Mne volajú, čo mi dôverujú. Tu chcem vskutku vypočuť váš plač a váš smútok, zmierniť a liečiť vaše rozličné utrpenia, vašu núdzu a vaše bolesti.“ Diegov strýko Juan Bernardino ochorel prvýkrát už počas zjavení v roku 1531. Ustarostenému Diegovi, ktorý bežal vtedy po kňaza, lebo sa chcel pripraviť na smrť, Panna Mária vtedy povedala tieto pamätné slová, ktoré sú akoby rozvinutím Ježišových slov na kríži: „Počúvaj, môj najmenší syn, vlož si do srdca, že to, čo ťa vystrašilo, čo ťa postihlo, nie je nič. Nech sa tým nerozrušuje tvoja tvár, tvoje srdce. Neboj sa tejto choroby alebo inej choroby ani niečoho ostrého alebo škodlivého. Vari tu nie som ja, ktorá má tú česť byť tvojou matkou? Vari nie si v mojom tieni a pod mojou ochranou? Vari nie som zdrojom tvojej radosti? Vari nie si v záhybe môjho plášťa, v mojom náručí? Potrebuješ niečo viac? Nech ťa nič netrápi a nerozrušuje. Nezarmucuj sa pre chorobu svojho strýka, pretože na ňu nezomrie. Môžeš si byť istý, že je už uzdravený.” Keď napokon o niekoľko rokov neskôr Juan Bernardino ochorie počas spomínanej epidémie a zomiera, uvidí Pannu Máriu vo sne, ktorá ho uistí, že prišiel čas zomrieť, ale nemá sa báť, pretože ona ho obháji pri prechode smrti a pozdvihne ho do svojho nebeského paláca, pretože jej bol celý život zasvätený a ju vzýval.

Potrebujeme aj v tomto čase neistoty, úzkostí a obáv, čase utrpenia mnohých a mnohých obetí epidémie, ktorá zachvátila svet, počuť tieto slová uistenia o Božej prítomnosti. Izaiáš hovorí o Achazovi: “Nebudem žiadať znamenie!” Nechce znamenie, lebo sa nechce stretnúť s Bohom. Neignorujme znamenia Božej prítomnosti a nádeje. Marx povedal, že náboženstvo je ópiom ľudstva. V skutočnosti ópiom ľudstva sú ľudské vášne, ktoré uspávajú jeho pozornosť na dôležité veci. Kresťanstvo je skôr budíček: Prebuďte sa! Boh je Emanuel, Boh s nami aj v týchto časoch.

Potrebujeme všetci vo viere uzrieť prozreteľnostný materinský pohľad Panny Márie. V tomto pohľade, ktorý Mexičania nazývajú „la mirada“, potrebujeme objaviť istotu o Božej Prozreteľnosti, ktorá vidí každého z nás, vidí nás vystrašených, vidí trpiacich, vidí lekárov, zdravotníkov, vojakov, policajtov zápasiacich proti epidémii, vidí zomierajúcich, vidí tých, ktorí sú existenciálne ohrození kvôli ekonomickým dopadom, a je s nami so svojím Vykúpením a spásou. Je znamením nádeje, že všetko bude dobré. To nie sú lacné a povrchné slová. Tieto slová „všetko bude dobré“ pochádzajú od bl. Juliany z Norwichu, mystičky, ktorá tieto slová prijala v extáze od Ježiša. Sú to slová nadprirodzenej nádeje, ktorá musí byť silnejšia než všetko ostatné. Bl. Juliana povedala: „Naučila som sa od Božej milosti, že musím zostať pevná vo viere, a mám pevne a dokonale veriť, že všetko sa dobre skončí.

Majme túto mariánsku dušu! Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, inšpirátor mariánskej úcty sv. Jána Pavla II., ktorý túto mariánsku spiritualitu zhrnul v slovách Totus tuus, vysvetľuje: „Títo nesú kríže s väčšou ľahkosťou, zásluhami i slávou, a to, čo by tisíckrát zastavilo alebo zvalilo iných, týchto nezastaví ani raz, ba poháňa ich to dopredu.” A dodáva: „Cestou Márie sa kráča sladšie a pokojnejšie. Treba na nej zdolať veľa bojov a prekonať veľa ťažkostí, ale táto dobrotivá Matka a Pani je tak blízko a tak prítomná pri svojich verných služobníkoch, aby im svietila v ich temnotách a v ich pochybnostiach, aby ich upevnila v ich strachoch, aby ich podržala v ich bojoch a v ich ťažkostiach, že táto panenská cesta na nájdenie Ježiša Krista je v skutočnosti cestou ruží a medu.“ „Duša sa v nej utieka k Márii vo všetkých svojich potrebách tela i ducha s veľkou jednoduchosťou, dôverou a náklonnosťou. Svoju dobrú Matku prosí o pomoc vždy, všade a vo všetkom: vo svojich pochybnostiach, aby ju osvietila; vo svojich poblúdeniach, aby ju znovu správne usmernila; vo svojich pokušeniach, aby ju podoprela; vo svojich slabostiach, aby ju posilnila; vo svojich pádoch, aby ju opäť zdvihla; vo svojich malomyseľnostiach, aby ju povzbudila; vo svojich úzkostiach, aby jej ich odňala; vo svojich krížoch, námahách a strastiach života, aby ju potešila.”

Inzercia

Som rímskokatolíckym kňazom už 20 rokov, teraz ako farár v Bratislave-Petržalke vo farnosti Svätej rodiny, nehodný syn svätého Filipa Nériho. Slúžim aj na rôznych ďalších úrovniach života bratislavskej arcidiecézy. Som doktorom filozofie (PhD. na Pápežskej Univerzite Svätého Kríža v Ríme za prácu o gréckom géniovi patristiky Dionýzovi Areopagitovi). Očarila ma "teológia svätých", ktorá mi dáva spoznať krásnu tvár katolíckej Cirkvi. Prednášam metafyziku a filozofiu poznania na katedre filozofie RKCMBF UK v Bratislave. Pohybujem sa aj v rozličných médiách, teraz hlavne v TV Lux, najmä v reláciách vKontexte a Fundamenty. Túžim sa vyhnúť svetáctvu a zároveň pokušeniu vyzývať bojovne svet. Som skalopevne presvedčený, že Kristus najlepšie rozumie človeku.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Máme zatvorené kostoly, ale sme živé chrámy

Máme zatvorené kostoly, ale sme živé chrámy

"Keby si poznala Boží dar (Jn 4, 10)". Prežívame bolesť z toho, že nemáte prístup k Eucharistii, ku kostolu. Ale dnes vám chcem s Ježišom povedať: keby ste poznali Boží dar! Táto doba nás pozýva upriamiť našu pozornosť na dar, ktorého sú si mnohí menej vedomí, dar Božej prítomnosti, ktorá je trvalá, je v nás, je to dar krstu, krstnej milosti, posväcujúcej milosti, dar prítomnosti Trojice v pokrstenom. V čase zatvorených kostolov môžme odhaliť, že sami sme Božími chrámami. V tomto čase mnohí opakujú, že si uvedomujú, akým darom je eucharistická prítomnosť, svätá omša, sväté prijímanie. Tento čas nás však pozýva objaviť aj iný dar Božej prítomnosti, ktorú dar Eucharistie a iných sviatostí má zachovávať, zveľaďovať a obnovovať. Chcel by som Vám ponúknuť niekoľko impulzov k uvažovaniu nad dôležitými pravdami našej viery o prítomnosti Boha v nás.

Blog
Sviečková manifestácia – boj za hodnoty, ktorý je aktuálny aj dnes.

Sviečková manifestácia – boj za hodnoty, ktorý je aktuálny aj dnes.

Dnes je to 32 rokov, odkedy sa komunizmu postavila kresťanská armáda. Tisíce kresťanov vošli na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave, vyzbrojení proti tyranskému komunistickému režimu. Ich zbraňou boli sviečky, ružence a modlitba. V tichu a pokoji. Policajti vyrukovali proti tejto pokojnej armáde s obuškami, psami a vodnými delami. Bili ich, kopali, rozháňali autami a vodnými delami, no pokojná armáda sa nedala vyprovokovať a pokračovala vo svojej forme boja – v modlitbe. Vyše 10.000 ľudí. Komunisti vtedy vedeli, že prichádza pád ich režimu. Použijem analógiu z môjho obľúbeného knižného diela od J.R.R. Tolkiena – Pán prsteňov. Komunizmus, alebo v tejto analógií Sauron, tyran východného bloku, bol porazený. Ale zlo – prsteň, prežil. Sauronov duch, duch marxizmu, prežil s ním. Na západe. V podobe liberálneho progresivizmu a neomarxizmu.