Padlý a podlý kňaz

Mal by som sa poďakovať k stovkám gratulácií k Jozefovi, ale radšej napíšem, prečo som túto noc nevedel spať. Od včerajška viac noviny SME neotvorím, ani na internete. Od čias svokry nám vo štvrtok chodí program televízie so štvrtkovým SME, včera to bolo posledný krát. Niektoré ich články, ale najmä stránky akéhosi „teológa“  akejsi cirkvi, boli sú a budú stále sprostejšie a provokujúcejšie.

Nebojovali sme 40 rokov v tajnej katolíckej cirkvi proti ateistickému komunizmu, aby nás poučovali ateisti, ľudia bez znalosti histórie, ktorých cieľ je iba útočiť proti katolíkom. Ani komunisti si takéto závery nedovolili. Z pamfletu, proti ktorému je pod úroveň argumentovať, som sa dozvedel, že Tiso bol padlý a podlý kňaz (trikrát sa to v článku spomína) a katolícka cirkev má povinnosť menovite ho odsúdiť. Autor by mal ponúknuť svoje námety cirkvi, do ktorej patrí. Nemá sa čo miešať do katolíkov, ktorých nenávidí. Nech si „ekumenizuje“  s liberálmi, tam nájde partnerov, ktorí majú štyri roky prázdnin. Proti hlúpym článkom sa nedá múdro odpovedať. Proti chrapúnskym článkom, treba aspoň pripomenúť ich chrapúnstvo.

  • Slovenský štát bol takzvaný, vojnovému Slováčikovi stačili k spokojnosti plné obchody.
  • Tisov režim bol  jedným zo strojcov vojny v strednej Európe.
  • Tiso mal psychopatickú nenávisť voči Židom, nebol dávno kňazom, ani kresťanom, ani cítiacim človekom, ale Hitlerovým sluhom.
  • Ľudácka legenda o vždy dobrom kňazovi... dnes obhajuje pedofilných kňazov, ktorí sú rovnako nedotknuteľní ... a dobrí..., prečo by si dievčatká nemohli sadnúť do ich rozkroku.
  • Magické chápanie postavenia kňaza stojaceho mimo zákonnosti... je najväčšou prekážkou nie k odsúdeniu antisemitizmu slovenského štátu, ktoré katolícka cirkev podľa vzoru politiky Vatikánu urobila, ale k odsúdeniu padlého kňaza Tisa.
  • Pádom Tisa sa zrútil klerikálny mýtus..., ukázala sa jeho dekadentná a sadistická podstata, nemilosrdnosť, s akou posielal na smrť deti, a pýcha, s akou vyhlasoval vojny najväčším krajinám sveta.
  • Tiso je hanbou kresťanov a všetkým láskavým kňazom,...  prepojil rasové násilie, náboženskú neznášanlivosť voči evanjelikom a megalomanské vojenské sny s teológiou Syna Človeka.
  • Tiso zneuctil Nazaretského učenie a obete vojny..., klerikálnym formalizmom sa vysmieval katolíckej liturgii a z ľudáckeho kresťanstva urobil rasovú teológiu vedúcu k zavlečeniu Slovenska do vojny.
  • Čím skôr nájde RKC presnú, nevyhýbavú formuláciu na jeho odsúdenie,... ak dokáže povedať v kostoloch svojim veriacim, že menovite Tiso nie je obeť ale odsúdený masový vrah, ľudácka legenda o polosvätom kňazovi navždy padne.

Bez tejto "úvahy" by sme umreli sprostí. Ignorovanie desiatok kníh profesionálnych historikov prekonalo aj komunistické hodnotenie tohto obdobia. Niekto beztrestne katolíkom napľul medzi oči a očakáva, že padnú na kolená a poďakujú sa za to.

Katolícka hierarchia, aspoň jej hovorcovia a publicisti, by sa mali tiež vyjadriť.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo