Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. 03. 2020, 13:55

Fascinácia technikou je cestou k úpadku!

Existujú dve súbežné cesty vývoja ľudstva. Prvá je cestou duchovného vývoja, ktorá je determinovaná rozvojom takých kategórií, ako je morálka, všeobecné dobro a medziľudské vzťahy. Druhá cesta je cestou rozvoja rozumu, ktorá je determinovaná rozvojom vedy, techniky a čisto racionálnym poznávaním a rozvíjaním všetkého okolo nás.
Fascinácia technikou je cestou k úpadku!

   Medzi týmito dvomi rovinami vývoja našej civilizácie však jestvuje obrovská priepasť, pretože kým rozumové poznanie kráčalo veľmi rýchlo dopredu, v rozvoji morálky, všeobecného dobra a kvality medziľudských vzťahov došlo k stagnácii. V tejto oblasti totiž ľudstvo takmer vôbec nepokročilo a je rovnaké, ako pred stovkami rokov.

   Zákon silnejšieho, ktorý je v podstate zákonom džungle, by mal byť pri zdravom, harmonickom vývoji našej civilizácie už dávnou minulosťou. Žiaľ, opak je pravdou a tento zákon  zostáva aj naďalej neblahou realitou i takzvanej „modernej“ súčasnosti. Jediné, čo sa zmenilo je jeho forma! To znamená, že otvorené vojenské a násilné uplatňovania zákona silnejšieho bolo pretransformované do podoby hospodárskeho a ekonomického podmaňovania, ovládania a profitovania zo slabších. A keď príde na to, nakoniec sa predsa len nepohrdne ani vojnou a násilím.

   Zjednodušene a nezaobalene povedané, morálne sme zostali stáť v dobe kamennej a to, čo nazývame rozvojom civilizácie, bol v skutočnosti iba rozvoj rozumových schopností.

   Čo pozitívneho však môžu priniesť výdobytky vedy a techniky človeku s úrovňou etiky, dobra a kvality medziľudských vzťahov, prosím za prepáčenie, takmer z doby kamennej? Podľa zákona silnejšieho, ktorým sa neustále riadi, ich iba zneužije k tomu, aby ich prostredníctvom násilím presadil svoje mocenské záujmy tak, ako to robil po celé stáročia.

   Rukolapným svedectvom nesmiernej priepasti medzi duchovnou úrovňou ľudstva a vedecko – technickým pokrokom je minulé, 20. storočie, ktoré čo sa týka vyvražďovania, zverstiev a neľudskosti, nemá v dejinách civilizácie obdoby. Je svedectvom toho, kam až môže dôjsť chladný rozum bez ducha, čiže bez elementárnej etiky, dobra a citu.

   Vedecké poznanie bez zodpovedajúceho morálno – duchovného protipólu nie je teda žiadnym úspechom civilizácie, ale naopak, jej kliatbou.

   To, čo v tejto chvíli potrebujeme ako soľ, je práve prednostné pozdvihnutie, po celé stáročia zaostávajúcej, duchovno – etickej úrovne, a to vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Ak tak neurobíme a nepreklenieme vyššie spomínanú priepasť, stanú sa nám aj tie najúžasnejšie vedecké objavy viac prekliatím, ako požehnaním.

   Do tejto kategórie patria napríklad i na verejnosti tak vyzdvihované pokusy v urýchľovači častíc LHC, pri ktorých sa iba na rozumové poznanie orientovaní vedci, neschopní vnímať hlbšie, duchovné súvislosti bytia, ako je to žiaľ v dnešnej dobe bežné, idú ľahkomyseľne a dobrodružne zahrávať so silami, ktoré môžu mať nepredvídateľné a doslova katastrofálne spätné účinky na celé ľudstvo.

   Cesta skutočného, harmonického a zdravého vedeckého pokroku je však úplne iná! Je neodlučiteľne spojená so všeobecným rozvojom morálky, dobra a kvality medziľudských vzťahov. Ruka v ruke s takto rastúcim etickým rozvojom sa bude potom zodpovedajúcim spôsobom prehlbovať aj miera prieniku do poznania omnoho zásadnejších tajomstiev stvorenia, než akého sú schopní čisto materialistickí vedci s ich hlbokým deficitom citového a etického prístupu k životu. Deficitom, ktorý sa nepriaznivo odzrkadľuje v ich osobnom živote, ako aj v ich vedeckom bádaní.

   Skutočné a prevratné objavy sú preto ešte len pred nami! Ich prijatie a využitie však bude umožnené iba skutočným a pravým ľuďom, harmonicky stojacim vo stvorení. Harmonicky, čiže v rovnováhe citovo – morálnych a rozumových schopností. Takými sa musíme stať, ak chceme po týchto objavoch siahnuť a mať z nich úžitok. Súčasní, citovo vyprahnutí a vierou v rozum doslova obmedzení, takzvaní vedci, nemajú v tomto smere absolútne žiadnu šancu. Samozrejme, česť tým pár nemnohým výnimkám.  

Odporúčame

Blog
Úvaha o migrácii, ktorá nekorešponduje s Vôľou Pána – doplnenie

Úvaha o migrácii, ktorá nekorešponduje s Vôľou Pána – doplnenie

Krátkodobé pobyty v zahraničí nie sú až takým problémom. Nech už ide o pobyt štúdijný, pracovný, alebo nejaký iný. Toto všetko môže totiž v mnohých veciach rozšíriť obzor človeka a obohatiť ho. Môže mu to priniesť značné životné skúsenosti, ktoré sa potom dajú úspešne zúžitkovať doma, a môžu v určitých veciach pozdvihnúť našu spoločnosť. Takéto dačo je v podstate v poriadku.

Blog
Pýcha, pád a pokora

Pýcha, pád a pokora

Častokrát sa môže stať, že sme konfrontovaní s otázkou, čo je dobré a čo zlé. Hlavne keď vyťahujeme z rukáva tromfy o tom, ako Boh "trestá" ľudstvo za zlo, ktoré páchalo. Mnohí si myslia, že my veriaci považujeme za dobré to, čo učí cirkev. To by samozrejme na zrelý postoj nestačilo. Nemyslím tým, že máme spochybňovať učenie cirkvi, ale nepýtať sa na dôvod, prečo tak učí, by bolo veľmi slepé. Na druhej strane poznám mnohých, ktorý už všetko relativizujú, lebo veď ťažko určiť hranice, čo je ešte dobré a čo už zlé. Vo svätom písme nájdeme viacero odpovedí, v čom spočíva koreň zla alebo čo je dobro. Ale ktoré činy sú teda objektívne dobré? Samozrejme, je to obsiahla téma, ale rád by som poukázal na verš „Obetu Bohu milou je duch skrúšený a ponížený“.

Blog
SaS a ich "kilečká“.

SaS a ich "kilečká“.

Myslím, že dozrel čas, aby sme si pozreli, čo nám bolo pred voľbami ponúkané a dnes, keď je jasné zloženie novej vlády, čo by sa malo začať realizovať. Keďže SaS a jej predstavitelia budú zodpovedať vo veľkej miere za ekonomickú časť a jej predstavitelia sa radi prezentujú tzv. podnikateľským kilečkom a kilečkom riešení pre ľudí na prvých 100 dní, pozrime sa na tieto dokumenty podrobnejšie.