Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. marec 2020

SaS a ich "kilečká“.

Myslím, že dozrel čas, aby sme si pozreli, čo nám bolo pred voľbami ponúkané a dnes, keď je jasné zloženie novej vlády, čo by sa malo začať realizovať. Keďže SaS a jej predstavitelia budú zodpovedať vo veľkej miere za ekonomickú časť a jej predstavitelia sa radi prezentujú tzv. podnikateľským kilečkom a kilečkom riešení pre ľudí na prvých 100 dní, pozrime sa na tieto dokumenty podrobnejšie.
SaS a ich "kilečká“.

Pre tých, čo si chcú pozrieť komplet Podnikateľské kilečko dokument nájdete tu a dokument Kilečko riešení pre ľudí na prvých 100 dní nájdete tu.

Podnikateľské kilečko ... .

V prvom rade si treba povedať, že nie každé opatrenie má tu istú váhu, preto ponúkam akési roztriedenie:

k tým najbizarnejší patria opatrenia ako napr.:

 • č.1 = Zdvojnásobíme lehotu na predloženie dokumentácie požadovanej správcom daní (dnes 15 dní)
 • č. 5 = Zavedieme prehľad o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti raz ročne (dnes mesačne).
 • č. 7 = Zrušíme povinnosť MSP mat program vlastnej činnosti.
 • č. 11 = Zrušíme povinnosť archivovať výplatné pásky zamestnancov v papierovej forme.
 • ďalej budem pokračovať č. 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 58, 64, 65, 78, 81, 82, 89, 92, 94, 95, 98

cez závažnejšie a nemyslím si, že sú realizovateľné bez ďalšej diskusie patria opatrenia ako napr.:

 • č.2 = Stanovíme jednotný strop pre platby v hotovosti vo výške 15-tisíc EUR (dnes 5-tisíc EUR)
 • č. 6 = Obmedzíme zadržiavanie vratiek DPH správcom dane na max 4 mes.  (dnes 12 + 12)
 • č.24 = Zrušíme povinnosť obchodnej spoločnosti tvoriť rezervný fond
 • č. 26 = Zrušíme povinnosť zasielať oznam o predajnom a prevádzkovom čase.
 • č. 30 = Zvýšime hranicu pre povinný audit na obrat 8 mil. (dnes 4 mil.)
 • č. 34 = Zrušíme povinnosť platiť poplatky pre SOZA a LITA.
 • č. 37 = Zrušíme povinnosť pre neplatcov DPH používať e-kasu.
 • č. 41 = Znížime minimálne základné imanie s.r.o. na 1 EUR ( dnes 5000 EUR)
 • č. 61 = Nezaplatenie faktúry živnostníkovi bude trestný čin.
 • ďalej budem pokračovať č. 63, 68, 69, 70, 71, 73, 85, 86, 87

až po tie podľa môjho názoru za nebezpečné, ako napr. opatrenia:

 • č.3 =  Znížime základ dane o pokuty vyrubené v rámci podnikateľskej činnosti.
 • č. 16 = Zrušíme povinnosť transferového oceňovania medzi obchodnými spoločnosťami v SR
 • č. 21 = Zavedieme automatický zánik pracovnej zmluvy z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku.
 • č. 38 = Umožníme založenie živnosti od 16 rokov (dnes 18 rokov)
 • č. 50 = Znížime max. náhrady mzdy pri neplatnom ukončení TPP na 6 mesiacov ( dnes 36 mesiacov)
 • č. 74 = Zrušíme povinnosť v obchodných priestoroch vyznačovať zákaz fajčenia.
 • č. 77 = Umožníme odpojenie sa od CZT bez súhlasu dodávateľa tepla ( dnes par. 12 zák. 612/2004)

Kilečko riešení pre ľudí ... .

Obdobne ako pri kilečku pre podnikateľov aj tu nie každé opatrenie má tu istú váhu, preto ponúkam obdobné roztriedenie:

Inzercia

teda od tých najbizarnejších ako napr. opatrenia:

 • č.4 = Zrušíme zákaz ukazovania tváre sudcu.
 • č. 5 =  Rozhodovanie súdu na jedinom pojednávaní.
 • č.49 = Zrušíme plánovanie výšky vybratých pokút ako súčasť príjmov štátneho rozpočtu.
 • č. 93 = Zavedieme pravidlo: Čo nájdeš v obchode po dátume minimálnej trvanlivosti je tvoje
 • ďalšie napr.: 15, 17, 21, 35, 64, ....

cez závažnejšie a nemyslím si, že sú realizovateľné bez ďalšej diskusie ako napr. opatrenia:

 • č.18 = Rozšírime kompetencie sestier podľa úrovne vzdelania.
 • č. 19 = Rozšírime kompetencie všeobecných lekárov o starostlivosť o chronicky chorých lekárov.
 • č. 22 = Zavedieme povinnosť prítomnosti farmaceuta v lekárni v čase výdaja liekov na recept.
 • č. 35 = Zadefinujeme povinnosť návštev všeobecného lekára v domácom prostredí na požiadanie.
 • č. 57 = Upravíme toleranciu alkoholu u cyklistov a vodičov M1, N1 a L podľa štd. v Rakúsku
 • ďalej napr. č. 65, 66, 91, ....

až po tie podľa môjho názoru nebezpečné opatrenia ako napr.:

 • č.23 =  Zavedieme marihuanu do registra liečiv.
 • č.34  = Umožníme školám vybrať si učebnice podľa svojich potrieb.
 • č.50 = Obmedzíme merania prekročenia povolenej rýchlosti prednostne na úseky so zvýšenou nehodovosťou.
 • č. 67 = Zavedieme možnosť uplatnenia výhrady vo svedomí, ak je obsiahnutá v pracovnej zmluve.
 • č. 69 = Umožníme odmietnutie distanázie. (pre tých čo nevedia: Ide o je udržiavanie nevyliečiteľne chorého a samostatne života neschopného človeka pri živote umelými prostriedkami.)
 • č. 70 = Rekvalifikujeme držbu marihuany pre osobné účely z trestného činu na priestupok.
 • č.71 = Zriadime inštitút registrovaného partnerstva pre páry opačného aj rovnakého pohlavia.

ako vidieť z uvedených príkladov, ale aj zo samotných dokumentov, tie opatrenia sa netýkajú len podnikateľov, či ľudí, ale aj rôznych záujmových združení, stavovských organizácií či samotných obyvateľov ako pracujúcich a nie sú vždy prospešné pre všetkých. Preto je potrebné byť nanajvýš opatrný a sledovať hneď od začiatku, čo nám nová vláda prináša, aby sme sa neskôr nečudovali koho sme si to zvolili a v prospech koho vlastne budú sľubované opatrenia realizované.

Mám pocit, že termín, ktorý som použil v predchádzajúcom blogu a označil som nastupujúcu vládu biznis-kraciou, bude veľmi výstižne charakterizovať nastávajúce obdobie.

Odporúčame