Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. 03. 2020, 15:47

Úvaha o migrácii, ktorá nekorešponduje s Vôľou Najvyššieho

Svojim ateizmom a materialistickým konzumom, povýšeným za vrchol a jediný zmysel života, sa ľudstvo na míle vzdialilo tomu, kam by v skutočnosti malo smerovať podľa Vôle Najvyššieho. Tento jediný zásadný omyl sa premieta do tisícok jednotlivých negatívnych vecí a javov okolo nás. A jedným z nich je samozrejme aj migrácia.
Úvaha o migrácii, ktorá nekorešponduje s Vôľou Najvyššieho

   Veď si len uvedomme, že ak prinesieme palmu z Afriky a zasadíme si ju doma v záhrade, s nadchádzajúcim jesenným chladom nám bude čoraz viacej chradnúť a po prvých mrazoch určite vyhynie. A úplne rovnako sa povodí aj borovici, zasadenej v oáze na Sahare, pretože každá rastlina sa môže plne, zdravo a do všetkej svojej krásy rozvinúť iba v prostredí sebe vlastnom, v prostredí, svojimi podmienkami plne zodpovedajúcom jej druhu.

   A nie inak je tomu i u človeka. Aj on je svojim spôsobom „rastlina“, zasadená z Vôle Pána na úplne konkrétne miesto na zemi, ktoré mu poskytuje tie najvhodnejšie podmienky k jeho osobnostnému rastu a plnému duchovnému rozvinutiu.

   Avšak ľudia sa sami od seba domýšľavo pasovali za múdrejších, ako prirodzené dianie, dané Vyššou Vôľou, a tak sa realitou dneška stáva vysťahovalectvo a celosvetová migrácia za prácou. Všetky médiá i politické garnitúry majú plné ústa pojmov, ako pracovná mobilita, využitie pracovného trhu v rámci Európskej únie, a mnoho iných, podobných fráz.

   A tak tu teda stojí proti sebe na jednej strane Vôľou Pána určené dianie, a na druhej strane ľudský rozum, jeho „múdrosť“ a jeho vlastné priority, s ktorých najdôležitejšou sú samozrejme peniaze!

   Áno, a sme pri koreni problému! Peniaze a honba za nimi sú v podstate tou jedinou, najhlavnejšou príčinou súčasnej nezdravej, nesprávnej a Vôli Pána odporujúcej, celosvetovej migrácii. Ale keďže naša spoločnosť, ako aj všetky národy zeme, naivne uverila, že práve ekonomické a finančné hľadisko predstavuje jedno z najdôležitejších kritérií kvality ľudského života, širokej verejnosti sa prezentuje spomínaná, všeobecná celosvetová migrácia za peniazmi a pre peniaze, ako mimoriadny pokrok. Ako niečo žiaduceho a súvisiaceho s dnešnou modernou dobou.

   A tak sú v mene „pokroku“ a „moderného civilizačného trendu“, ale v skutočnosti iba v mene peňazí a čoraz väčších ziskov, umelo vytrhávané desaťtisíce ľudí z pôdy, ktorá im bola určená niekým Vyšším, a ktorá je teda pre nich osobne tou najvhodnejšou. No a títo ľudia musia potom podobne, ako rastliny, presadené do cudzorodých podmienok, celkom zákonite postupne iba chradnúť, živoriť a zakrpatievať, čo v praxi znamená, že je im znemožňovaný zdravý a plnohodnotný osobnostný a duchovný rozvoj.

   Keďže však žijeme v dobe paradoxov, práve mnohé zo spomínaných obetí doby sa budú snažiť za každú cenu presvedčiť seba samých i ostatných, že oni predsa v žiadnom prípade nechradnú a neživoria, ale práve naopak! Darí sa im omnoho lepšie, ako v ich vlasti, zarábajú neporovnateľne viac a môžu si teda dovoliť to, čo by si nikdy doma nedovolili, neraz robiac kariéru, o akej by sa im naozaj ani nesnívalo.

   Úbohí nevedomí a poľutovaniahodní, snažiaci sa byť múdrejší, ako je samotný Stvoriteľ. Veď ak by mali žiť v krajine, ktorú toľko ospevujú, prečo sa v nej nenarodili? Jednoducho preto, že tam nepatria!

   A ak pôjdeme do dôsledkov je vari naozaj jediným zmyslom ľudského života zarábať iba čo najviac peňazí a môcť si potom za ne čo najviac „užiť“? Pre milióny povrchných a plytkých ľudí zaiste áno, aspoň oni sami sú o tom skalopevne presvedčení. Avšak je podobné ponímanie „zmyslu života“ aj v skutočnosti jeho zmyslom? Vari sme sa naozaj narodili iba pre toto? Sú peniaze a možnosti, ktoré nám ich vlastníctvo poskytuje, skutočne tou najvyššou métou, o akú máme v našom živote usilovať? Ale v čom by sme sa potom radikálne odlišovali od zvierat, ak by našim cieľom malo byť iba dobre jes a vo voľných chvíľach si čo najviac „užívať“?     

   Nie, tisíckrát nie, aj keď sa nás o tom všetci snažia presvedčiť na každom kroku. Skutočný zmysel nášho bytia na zemi spočíva v osobnostnom a duchovnom dozrievaní, ktorého konečným cieľom je získanie a osvojenie si tých najušľachtilejších ľudských hodnôt: osvojenie si skutočnej ľudskosti – pravého človečenstva. To je smer, ktorým sa má uberať vývojový proces na planéte Zem

   Náš život na zemi je školou, v ktorej sa máme naučiť byť skutočne ľuďmi. No a z Vôle Pána sa každý z nás rodí presne tam, kam podľa svojej zrelosti patrí. Tu prežíva svoje detstvo, dospievanie a dospelosť, stretáva sa s ľuďmi, s ktorými sa stretnúť má, lebo v nevyhnutnom styku práve s týmito konkrétnymi ľuďmi dochádza k obojstrannému, vzájomnému obrusovaniu sa a vyzrievaniu osobností všetkých zúčastnených.

   Ale pozor! Vôľa Pána má na zreteli vždy iba to najdôležitejšie: duchovný a duševný vzostup ľudského jedinca. Z Vôle Pána, ktorý nás, ako sa píše v Písme, poznal už pred narodením, sa často stáva, že podmienky, do ktorých sa niektorí ľudia rodia, bývajú nepriaznivé, tvrdé a často krát až neznesiteľné. Avšak vždy sú presne také, aké dotyčný potrebuje, aby duchovne pokročil a aby mohol, neraz i v neľahkom v prežívaní, odložiť nejaké zakorenené staré chyby.

   Každý z nás je iný, a každý preto potrebuje aj úplne iné podmienky k svojmu dozrievaniu. Pán sa nemýli! Neomylne a spravodlivo nadeľuje každému presne to, čo potrebuje. To, čo potrebuje! Nie snáď to, čo by si on sám želal a čo by mu bolo príjemné, ale len a len to, čo je osožné k jeho duchovnému vzostupu.

   No a každý človek, ktorému smelo byť poodhalené poznanie pravého zmyslu „školy života“, musí potom s veľkým smútkom v srdci pozorovať, ako tisíce mladých ľudí, presviedčaných rodičmi, učiteľmi, politikmi i samými sebou, opúšťajú svoju vlasť a odchádzajú, v podstate iba za peniazmi, do pre nich duchovne nepodnetného prostredia. Do prostredia, v ktorom v skutočnosti nemôžu správne duchovne rásť, aj keď si snáď ekonomicky veľmi výrazne pomôžu. Toto prostredie totiž nie je pre nich vhodné a nebolo pre nich ani určené, a preto v ňom musia  celkom zákonite duchovne i duševne živoriť a chradnúť, ako rastliny, presadené do nevhodného klimatického pásma.

   Preto ku všetkým príslušníkom nášho národa, nachádzajúcim sa v súčasnosti mimo rodnej vlasti, ktorí podľahli lákavým, ale v skutočnosti zhubným nástrahám dnešnej doby, nech zaznie volanie: Slováci a Slovenky, miesto každého z vás je doma! Na rodnej hrude! Iba tu môžete naplniť svoje životné poslanie! Nikde inde vo svete sa tak nestane, pretože tam jednoducho nebudete stretávať a poznávať ľudí, ktorých môžete stretnúť a poznať iba doma. Mimo svojej vlasti zostanete vždy iba cudzincami Zostanete rastlinami, vykorenenými z rodnej zeme, ktoré musia duchovne chradnúť a odumierať, aj keby sa im snáď hmotne mimoriadne darilo.

   Slováci a Slovenky, nezapredávajme samých seba za peniaze! Nie sú toho hodné! Lebo nič nám nebude osožné, keby sme hoci aj celý svet získali, ak pri tom uškodíme svojej duši.     

   Samozrejme, všetko o čom bolo hovorené, neplatí iba pre príslušníkov slovenského národa, ale naprosto rovnako pre všetky národy zeme, nech by podmienky v ich vlasti boli akékoľvek. Lebo možno práve oni, tí čo odchádzajú, majú, môžu a sú povolaní tieto podmienky zmeniť k lepšiemu.

   A všetci tí, ktorí po prečítaní tohto textu začnú okamžite zhromažďovať argumenty proti, budú iba vyjadrovať myslenie malých pozemských ľudí, ktorí sa vo svojej domýšľavej rozumovej snahe vedieť všetko lepšie odvažujú stavať proti Vôli Pána, ktorý s múdrosťou sebe vlastnou sám rozhoduje, kto sa kde narodí.

Odporúčame

Blog
Obludná kliatba bohatstva!

Obludná kliatba bohatstva!

Kým majetok svetových miliardárov každých 24 hodín narastie o 2,5 miliardy dolárov, najchudobnejšia polovica sveta je každým dňom chudobnejšia o 500 miliónov dolárov. Toľko peňazí, ako 3,8 miliardy najchudobnejších ľudí sveta, malo v uplynulých dvanástich mesiacoch len 26 najbohatších, uvádza sa v správe medzinárodnej neziskovej organizácie Oxfam International.

Blog
Fórum života versus Možnosť voľby 2

Fórum života versus Možnosť voľby 2

V dobe silnejúceho priebehu vírusovej nákazy, nasledujúci priestor venujeme dvom mimovládnym organizáciám (MVO) tretieho sektora a to združeniam "Fórum života" a "Možnosť voľby" ku ktorým sme sa prepracovali cestou prvej a druhej časti trilógie o aktivitách okolo tématiky rodiny. V závere si krátko všimneme relatívne horúcu aktualitu z prezidentského paláca, ktorá s témou nepriamo súvisí, avšak v tomto zdravotne hektickom období si ešte musí počkať na svoju rezonanciu v spoločnosti.