Posolstvo trnavského arcibiskupa k Pôstnemu obdobiu 2020

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Posolstvo trnavského arcibiskupa k Pôstnemu obdobiu 2020

Modlitby veriacich za odmietnutie ratifikácie Istanbulského dohovoru na čele s otcami arcibiskupmi Babjakom, Oroschom a biskupom Stolárikom priniesli svoje ovocie. Modlitby však pokračujú celý čas až do nedele za pozitívny výsledok parlamentných volieb. Vyjadruje sa k tomu aj otec arcibiskup Orosch v tomto posolstve.

Drahí bratia a sestry,

sv. Pavol apoštol píše vo svojom Druhom liste Timotejovi: „Ty si však nasledoval mo­je učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré má stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovanie som pod­stúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do blu­du (iných) a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil  a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil.“ (2 Tim 3,10-14)

Sú to slová veľmi aktuálne aj dnes zvlášť pre kňazov, lebo ich povzbudzujú posta­viť sa proti strhávaniu zverených veriacich do opravdivého bludu. Neprežívame fyzické prenasledovanie ako za totality, ale sme svedkami znevažovania kresťanských hodnôt, čo sa prejavuje aj na postoji vysoko aj nižšie postavených verejných činiteľov voči Cirkvi a jej činnosti. Na mnohých miestach je činnosť katolíckych iniciatív obmedzovaná, niekde sú problémy v školstve, keď sa žiakom bez vedomia rodičov podáva sexuálna výchova v jej naturálnej podobe. Vo viacerých nemocniciach sa rušia kaplnky pre pacientov, ktorí počas liečby v nemocniciach nemajú možnosť účasti na svätých omšiach a eucharistických poklonách. Cirkev je vynechaná aj pri rozdeľovaní podpôr na kultúrne pamiatky a podobne. Predovšet­kým sa však ľuďom cez médiá predkladajú také životné hodnoty a štýly jednotlivých politických strán a hnu­tí, ktoré nie sú v súlade s kresťanským spôsobom života.

Bratia a sestry, na toto všetko nestačí len proti-argumentácia z našej strany. Tá musí byť posilnená a opretá o milosť, ktorá ju robí účinnou. Ide o podstatnú vec, ktorú uvádza sv. Ján apoštol: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,4-5)

Z teológie poznáme výraz „ex opere operantis“. Účinnosť ohlasovania Božieho slova, katechizovania, modlitby a čiastočne aj vysluhovania a prijímania sviatostí závisí od nášho vnútorného života. Usilujme sa žiť v dôvernom spojení s Kristom. Prichádza pôstna doba, ktorá nás obzvlášť volá bližšie ku krížu, na ktorom sa udialo vykúpenie ľudstva. Aj vykúpenie každého z nás. Sila kríža je nekonečná. Len touto silou môžeme zachrániť aj súčasnú dobu, ktorá je pod ťažkým tlakom liberalizmu. Jeho deštrukčný vplyv nachádzame v každej oblasti: kultúre, politike, ekonomike, celkovej morálke, v medziľudských vzťahoch, v manželstve, v nezriadených telesných neprirodzených praktikách spolužitia, v rodinách, ale aj v Cirkvi.

Nesmieme rezignovať! Kristus je s nami! Ale zlo prekonáme iba vtedy, keď ostaneme v Kristovi. Nezabúdajme na udalosť z evanjelia, ktorá končí Ježišovým výrokom: „Tento druh (Zlého ducha) nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou (a pôstom).“ (Mk 9,29) Všetkých vás úprimne pozdravujem a vyprosujem veľa milostí a svetla Ducha Svätého v tejto dobe rozhodovania sa - na križovatke ciest cnosti a hriechu, dobra a zla, smrti a života.

Otcovsky vás žehná Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo