Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. február 2020

Načo ten pôst vlastne máme?

V mojom okolí sa stretávam s mnohými podľa mňa nie úplne pravdivými alebo nepresnými postojmi ku kresťanskému pôstu, ktorý začína práve touto stredou (tzv. Popolcovou). Ako som tak sedel na jednom stretnutí, spísal som si zopár „usmernení“, ktorými sa riadim ja a ktoré mňa naučili v rámci mojej „náboženskej“ výchovy. Okrem toho skúsim trocha priblížiť, prečo tento pôst vlastne máme. Nejde však o teologickú rozpravu o pôste, ide len o moje prežívanie pôstu, ktoré sa postupne formovalo, takže ak je niečo nie úplne 100 percentne korektné, vopred sa ospravedlňujem.
Načo ten pôst vlastne máme?

Starý aj Nový Zákon na mnohých miestach spomína pôst. Väčšinou ide hlavne o prostriedok pokánia či stretnutia s Pánom. Keď mal Ježiš začať svoje verejné pôsobenie, sám sa utiahol na púšť, kde sa 40 dní postil. Dokonca ho počas toho diabol pokúšal. V tom vidíme, že aj samotný Boží syn považoval za potrebné postiť sa. V očiach zákonníkov síce nedodržiaval niektoré zaužívané pôstne ustanovenia, ale len preto, aby zdôrazňoval podstatu pôstu namiesto rôznych povrchných úkonov. Argumentoval, že človek nebol stvorený pre pôst, ale pôst pre človeka (teda pôst ma človeku slúžiť, nie naopak). Taktiež ale zdôraznil, že postiť sa budú aj jeho nasledovatelia, keď dokončí svoju pozemskú púť. Je teda zrejmé, že pôst má byť súčasťou kresťanského života a aj preto svojím veriacim cirkev liturgicky ponúka toto 40 dňové obdobie. O čom teda kresťanský pôst vlastne je a o čom nie je?


1. V prvom rade kresťanský pôst nie je diéta. Áno, po vzore slov sv.Pavla, ktorý zdôrazňuje, že má byť vychýrená kresťanská miernosť, pôst od jedla môže byť a aj je prospešný, minimálne pre naše telo, ktoré má byť v súlade so “psyché” a dušou. Umŕtvovaním tela sa otvárame Bohu. Ale nepleťme si to, podstata pôstu je v osobnom obrátení, nie chudnutí či krutej askéze. Navyše ak má niekto na váhe 50 kg a pritom výšku viac ako 150cm, asi budú pre neho lepšie spôsoby pôstu ako 40 dní nejesť mäso a sladkosti.
2. Počas pôstu nedržíme smútok. Už Ježiš upozorňoval, že roztrhané šaty a ubolený výraz v tvári nič nehovoria o kvalite pôstu. Áno, je pravda, že máme využiť tento čas na stíšenie sa a prehĺbenie vzťahu s Bohom. Je to ideálny čas dať si pauzu od sociálnych sietí, hlučných piatkových zábav alebo neustáleho uponáhľaného spôsobu života. Ale keď sa stane, že má kamarát oslavu 30tich narodenín, kludne idem na oslavu a mnohí v mojom okolí si aj (už podľa chuti) "štrgnú". Opät platí, máme byť úprimní sami k sebe, či náš pôst vedie k prehĺbeniu vzťahu s Bohom alebo či je len vonkajším “odfajknutím” predsavzatí. Netreba však zabudnúť, že nie je nič lepšie pre “načúvanie Bohu” ako zažívať skúsenosť ticha :) v tichu naozaj hovorí Boh.
3. Pôst nie je iba o odriekaní. Pôst je čas pokánia. Už Ježiš hovoril o troch pilieroch pokánia: pôst, modlitba a almužna. Všetko toto je dobré dodržiavať v 40 dňovom pôste: postiť sa od niečoho (ale vždy pre niečo), modliť sa za seba a za druhých (a tiež prosiť o odpustenie za svoje previnenia napr. prostredníctvom sv. spovede) a dávať almužnu (ide hlavne o dobré skutky, nie len o peniaze). Základ pôstu ako aj celého kresťanského života sú skutky lásky.
4. Pôst je o budovaní vzťahu s Bohom a so sebou samým (so svojím vnútrom) - ideálne činnosti pre pôst sú čítanie dobrej duchovnej, inšpiratívnej a náboženskej literatúry, vzdelávanie sa, výlety do prírody, modlitba v tichu, práca na zkrášlení a zveľadení okolia, pomoc doma a v rodine, pomoc vo verejnom priestore, častá sv. omša a podobne.
5. Zdôraznené bolo, že pôst bol stvorený pre človeka, nie človek pre pôst. Ak máme zdravotné problémy alebo objektívne dôvody, prečo sa nemôžeme postiť, nie je namieste si nič vyčítať.
6. Prísny pôst máme len dva dni v roku (Popolcová streda a Veľký piatok) a áno, vtedy sú pravidlá prísnejšie. Vyžaduje sa zrieknutie sa mäsitého pokrmu, veľmi striedme jedenie (najviac trikrát denne a z toho najviac raz do sýta) a zároveň aj striktné zdržanie sa akýchkoľvek zábav. Tieto dva dni v roku tu však nie sú pre trýznenie, ale na to, že si v nich pripomíname jedny z ústrednych udalostí kresťanských dejín a stojí za to ich premeditovať aj intenzívnejšie. Rovnako ako všetko ostatne, aj tieto dva dni sú tu pre nás, nie my pre nich. Viažu len ľudí medzi 18. a 60. rokom života a ak by sme mali byť od hladu na ľudí zlí, radšej sa najedzme. Ale byť k sebe prísny naozaj stojí za to.

Je teda namieste postiť sa a dávať si (splniteľné) pôstne predsavzatia. Je to veľmi dôležitá súčasť kresťanského života, no tak ako ako pri všetkom ostatnom, nemá sa stať “modlou” nášho života. Aj pôst má slúžiť dobru a vzťahu s Bohom.

Niektoré výroky o pôste zo Sv. písma:

Starý Zákon

„Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu?
Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?
Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?
Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady.
Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: “Hľa, tu som!” Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné“

„Mužovia z Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecovín od najväčších po najmenších.“

Inzercia

„Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť, spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých.“

Nový Zákon

„Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol.“

“Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“

„Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Som dobrovoľník, animátor, IT analytik, komunikatívny typ človeka a rád píšem o čomkoľvek, čo hýbe mojím malým svetom.

Odporúčame

Blog
Život s vedomím Otcovej prítomnosti

Život s vedomím Otcovej prítomnosti

Nakoľko som trocha horlivej a prchkej povahy, naozaj sa často dostanem do konverzácii na sociálnych sieťach ohľadom viery, ktoré vyzerajú ako veľmi zbytočné. Niekoľkokrát sa mi tak stalo, že som bol poslaný k psychiatrovi za to, že som hovoril o „osobnej skúsenosti s Bohom“. Ja schválne budem v tomto blogu hovoriť o osobnej skúsenosti s Otcom, lebo to je pomenovanie, ktoré Bohu vo vzťahu s nami prináleží. Nie nadarmo sa modlievame „Otče náš“.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.