Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. február 2020

O romantike nielen na Valentína

14. február. V súčasnosti je najmä sviatkom zamilovaných. Nie je jasné, ako sa to stalo, že sa romantická láska začala viazať na sviatok mučeníka zo starých rímskych čias. Sviatok svätého Valentína z rozhodnutia pápeža Gelasia nahradil v 5. storočí pohanský rímsky sviatok Luperkálií. Toto slovo súvisí s latinským lupus (vlk). Všetci poznáme známu legendu o vlčici, ktorá vychovala zakladateľov Ríma. V Ríme sa počas Luperkálií konali kultové očisťovacie obrady, pri ktorých kňazi nosili kozie kože okolo krku, tzv. Februa. Tu má pôvod aj názov posledného mesiaca roka v rímskom kalendári, február. Nový rok v rímskom kalendári bol 1. marca. Ale súvis s romantickou láskou treba hľadať asi až v stredoveku, hoci nie je jasné, ako k tomu došlo.
O romantike nielen na Valentína

Až v Shakespearovom Hamletovi nachádzame v Ofélii verš, ktorý už spája sviatok sv. Valentína s romantickou láskou. Ofélia v 4. dejstve hovorí: “Zajtra je deň sv. Valentína; 
len svit, čo bozká zem: 
ja, dievča, ti u okienka 
sťa Valentína zastanem.” V anglosaských krajinách sa oveľa neskôr udomácnil zvyk posielať "valentínky", teda zamilované lístky. Pápež František veľmi múdro navrhuje, aby sme proti týmto zvykom nebojovali, ale ich nasmerovali správne na pravú lásku. V roku 2014 sa v tento deň stretol s tisícami snúbencov na námestí sv. Petra, aby im hovoril o hlbokých pravdách manželskej lásky. 

Slovo „romantický“ je už dnes, žiaľ, na míle vzdialené od jeho pôvodného stredovekého významu. Ako toto slovo vzniklo? V rannom stredoveku bola literárnym jazykom latinčina, ktorá však postupne dávala zrod latinským jazykom. V rannom stredoveku však výraz romanice loqui – doslova hovoriť po „románsky“ – znamenalo hovoriť ľudovou rečou, ktorá má prameň v latinčine. A spisy písané v týchto rannostredovekých ľudových rečiach (francúzsky, katalánsky, akvitánsky, galícijsky či taliansky) sa nazývali vo francúzštine „romance“ – z toho je dnešné slovo román, či romanca. V stredoveku sa vyvinula nádherná románová literatúra. Boli to rytierske romány, ktoré dopĺňali stredovekú dvoranskú poéziu. Táto literatúra je typicky kresťanská literatúra, ktorá nemá obdoby v antickej gréckej či rímskej literatúre, hoci sa ňou v mnohom inšpiruje. Môžeme ju nazvať „romantickou“ literatúrou v pôvodnom zmysle slova. Zdá sa, že pôvod valentínskych romantických zvykov sa viaže na túto literatúru. V neskorom stredoveku, na konci 14. storočia, Geoffrey Chaucer, autor Canterburských poviedok, napísal báseň s názvom „Parlament vtákov“ ku cti svadby Richarda II. a Anny Českej.

Neskôr sa však pojem romantickej lásky stále viac vzďaľoval od stredovekého romantizmu. Romanticizmus, ako ho poznáme v jeho podobe 19. storočia, zdôrazňuje emócie a spontánnosť. Romantika stredovekých rytierskych románov predstavovala ušľachtilé umenie lásky založenej na úcte, hlbokej láske, čnosti a obetavosti. Kým „dvorenie“ nám dnes často evokuje zhýralé a nemravné zvodné správanie dvorných dám typu Madamme Pompadour, skutočné umenie dvorenia nachádzame v XII. storočí v dvornej poézii založenej na čnosti a sebaovládaní. Čnostný život a úsilie o čnosť bolo vysoko hodnotené. V dnešnej romantike sa zdôrazňuje spontánnosť. Čo je spontánne, to je dobré a správne, človek by sa nemal brániť svojim sklonom, pudom, emóciám, ani ich nijako kontrolovať, lebo je to „neprirodzené“. Tak vznešenú, vybojovanú a očistenú emocionalitu strieda povrchná, egoistická, do seba zahľadená emocionalita.

Katolícka viera nešliape po láske, ani po hlbokých emóciách, nebanalizuje ich, nevulgarizuje, snaží sa ich chrániť pred rafinovanými formami egoizmu, zušľachťuje ich, pozdvihuje, napĺňa ich hlbokým rešpektom a úctou, a odhaľuje ich vznešenú krásu.

V rannom a vrcholnom stredoveku boli tieto ideály rytierstva a dvorenia nasmerované na Krista a jeho Matku, Pannu Máriu. Mária bola v stredoveku titulovaná ako Notre-Damme, Naša dáma. Dokonca aj sestry klarisky sv. Kláry z Assisi sa nazývali “dámy od sv. Damiána”. Ideál zasväteného života bol vnímaný v kľúči veľkej lásky, rytierskej lásky, vznešenej lásky, zasvätenej “najkrajšiemu z ľudských synov”. V tento deň z Božej prozreteľnosti Cirkev vo svete (okrem Slovenska, Čiech a Chorvátska) slávi sv. Cyrila a Metoda. V tento deň sa stretajú zástupcovia slovanských krajín v bazilike sv. Klementa v Ríme, aby tam spoločne oslávili slovanských vierozvestov. Starobylý stredoveký životopis „Život Konštantínov“ opisuje Konštantínov životný ideál vo veľmi romantickom štýle: „Keď malo dieťa sedem rokov, sníval sa mu sen. Rozprávalo ho otcovi a matke, hovoriac: Stratég zhromaždil všetky devy nášho mesta a povedal mi: Vyber si z nich, ktorú chceš za družku života a seberovnú pomocníčku. Keď som sa na všetky popozeral a obhliadol si ich, videl som jednu, spomedzi všetkých najkrajšiu, so žiarivou tvárou, veľmi okrášlenú zlatými šperkami a perlami a všetkou krásotou. Volala sa Sofia, t. j. Múdrosť. Tú som si vybral“. Podľa rozprávania rodičia tohto svojho najmladšieho syna už v detstve zasvätili zosobnenej Múdrosti. Podobne aj svätý František z Assisi si vybral za svoju nevestu pani Chudobu, a stal sa trubadúrom, ktorý vyspieval svojou svätosťou romancu o Božej láske. V krásnej Múdrosti či v pani Chudobe vidíme ženskú perzonifikáciu Krista, ktorý je vtelenou Múdrosťou a stal sa pre nás chudobným. Tu vidíme, že títo svätí muži nepohŕdali láskou, ba boli doslova zamilovaní. 

Nech je pre nás tento deň oslavou umenia ušľachtilej, čnostnej lásky. Na facebooku su na Valentína objavujú správy ako: “Nezúfaj, ak nie si v tento deň zamilovaný… Ani na dušičky tiež nie je povinné byť mŕtvy…” Niekto dnešok môže prežívať aj so smútkom: mňa nikto nechce. Boh ťa chce, Boh je do teba zamilovaný. Tam je koreň a pôvod každej našej schopnosti milovať.

Ježiš v evanjeliu varuje: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24, 12). Ježiš chce človeku vrátiť lásku, ktorá vychladla, vrátiť človeku schopnosť milovať, otvoriť jeho skrehnuté a chladné srdce, v ktorom chýba láska. Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ktorý vychádza odpoly hrude z ľadového trónu (Peklo XXXIV, 28 – 29); prebýva totiž v ľadovom chlade vyhasnutej lásky. To, čo ochladzuje lásku, sú neresti, povrchnosť, medzi ktorými dnes predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je „koreňom všetkého zla“ (1 Tim 6, 10). Nasleduje odmietanie Boha, jeho Slova a Vykúpenia.

Boh nás zvádza. V Žalmoch sa hovorí o Kristovi: „Ty si najkrajší s ľudských synov!“ Ježiš hovorí, že prišiel všetko pritiahnuť k sebe: „Ja až budem vyzdvihnutý od zeme (na kríž), všetkých pritiahnem k sebe.“ Svätí obľubovali najzaľúbenejšiu starozákonnú knihu Veľpieseň, kde sa hovorí o Božom zvádzaní. Hneď v úvode čítame: „Dobrá je vôňa tvojich olejkov; jak olej rozliaty je tvoje meno. Zato ťa dievčence majú tak rady.“ Svätá Terézia z Lisieux milovala túto knihu a videla v nej svoj vzťah s Ježišom. Svätá sa odvažuje povedať Ježišovi: „Tvoja láska ma sprevádzala už od môjho detstva, rástla so mnou, a teraz je ako priepasť, ktorej hĺbku nemôžem zmerať.... neviem si predstaviť väčšiu nesmiernosť lásky, než je tá, ktorou sa ti zaľúbilo štedro ma zahŕňať zadarmo, bez akejkoľvek mojej zásluhy.“ Posledné riadky jej autobiografie sú ďalším dokonalým vyjadrením tejto zaľúbenosti: „Milovaná matka, teraz by som vám chcela povedať, čo rozumiem pod vôňou Miláčikových olejov. - Pretože Je­žiš znovu vystúpil do Neba, môžem ho sledovať iba po stopách, ktoré zanechal, ale aké sú tie stopy žiarivé, ako sú naplnené vôňou! Stačí, aby som sa pozrela do svätého Evanjelia, a hneď vdychujem vône Ježišovho života a viem, ktorým smerom mám bežať...“ Spolu s Veľpiesňou sa modlila: „Tiahni ma za sebou! Pobežme! Zaveď ma, kráľ, do svojej komnaty! Tam jasať budeme a z teba tešiť sa a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno. Ozaj, právom ťa milujú.“

Inzercia

Som rímskokatolíckym kňazom 20 rokov, teraz ako farár v Bratislave-Petržalke vo farnosti Svätej rodiny, nehodný syn svätého Filipa Nériho. Slúžim aj na rôznych ďalších úrovniach života bratislavskej arcidiecézy. Som doktorom filozofie (PhD. na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme za prácu o gréckom géniovi patristiky Dionýzovi Areopagitovi). Očarila ma "teológia svätých", ktorá mi dáva spoznať krásnu tvár katolíckej Cirkvi. Prednášam metafyziku a filozofiu poznania na katedre filozofie RKCMBF UK v Bratislave. Pohybujem sa aj v rozličných médiách, teraz hlavne v TV Lux, najmä v reláciách vKontexte a Fundamenty. Túžim sa vyhnúť svetáctvu a zároveň pokušeniu vyzývať bojovne svet. Som skalopevne presvedčený, že Kristus najlepšie rozumie človeku.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Minimalizmus a povrchnosť vo viere

Minimalizmus a povrchnosť vo viere

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 5, 17 – 37) prináša ďalší úryvok z Ježišovej reči na vrchu. Matúš napísal svoje evanjelium pre kresťanov pochádzajúcich zo židovstva, ktoré sa opiera o zákonodarstvo dané Bohom skrze Mojžiša. Matúš však predstavuje Ježiša s autoritou väčšou ako Mojžišova.

Blog
Pochovali Klopferových 2411 obetí

Pochovali Klopferových 2411 obetí

V stredu sa uskutočnil pohreb viac než 2000 plodov nenarodených detí, ktoré objavili policajti v garáži a v aute ešte v septembri a októbri minulého roku u potratára, doktora Ulricha Klopfera v štáte Illinois.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.