Dvadsaťpäť rokov činnosti Združenia kresťanských seniorov Slovenska

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dvadsaťpäť rokov činnosti Združenia kresťanských seniorov Slovenska

6. februára 2020 Predsedníctvo Združenia kresťanských seniorov (ZKS) oslávilo v Bratislave štvrťstoročie našej existencie. Na tejto 30 minútovej slávnosti sa, žiaľ, nestihol pripomenúť prehľad našej práce. Aspoň stručne preto uvediem hlavné ciele a podujatia.

Sme druhou najväčšou seniorskou organizáciou na Slovensku. Venujeme sa vzdelávacím, kultúrnym, športovým, náboženským, sociálnym a zahraničným ajktivitám. Snažíme sa o zmysluplné prežitie života seniorov s vierou, kultúrou, celoživotným vzdelávaním a podporou tvorivosti. Najviac aktivít je na klubovej úrovni, menej na regionálnej, Ústredie organizuje celoštátne akcie. Cieľom je zvýšenie kvality života seniorov, ich účasť na živote spoločnosti a rozvoj ich duchovného a hmotného dobra. Snažíme sa aj o zlepšenie právnej, finančnej a informačnej gramotnosti. Máme asi 4000 členov,  náplňou sú stretania, prednášky, školenia, kultúrne a športové podujatia, púte, semináre a zájazdy.  

    Hnutie založil prvý predseda Ján Benček (1995-jún 2001), druhým bol Ivan Kravjanský (2001-august 2007). Jozef Mikloško vykonával funkciu predsedu v rokoch 2007-2019. Na Valnom zhromaždení 8.11.2019 bol za predsedu na štyri roky zvolený Peter Mach.

   Zásluhou Jána Benčeka sa vytvorila po Slovensku sieť aktívnych klubov. Sme členovia Európskej únie seniorov (ESU), ktorá sa založila 7. 11. 1995 na kongrese v Madride pri Európskej ľudovej strane (EPP). ZKS patrilo medzi jej prvých členov, J. Benček bol zvolený za viceprezidenta ESU. KDH bola a doteraz je pre EPP garantom za ZKS. 

    Od r. 2001 bol zvolený za predsedu ZKS Ivan Kravjanský, ktorý vypracoval precízne Stanovy, Organizačný a Finančný poriadok. Zorganizoval viacero národných a medzinárodných konferencií. Niektoré boli venované aj slovenským osobnostiam, napr. „Moderný evanjelizátor 20. storočia profesor Tomislav Kolakovič a jeho žiak Anton Neuwirth“ a „Ladislav Hanus a Pavol Strauss - osobnosti 20. storočia“.  

   Na 7. Valnom zhromaždení ZKS v r. 2007 bol zvolený za predsedu Jozef Mikloško. 21.9.2008 sme pripravili medzinárodnú púť seniorov do Marianky, za účasti 800 seniorov zo SR, ČR, Maďarska, Rakúska a Nemecka. Podujatie pokračovalo ako „Deň dialógu kultúr národov Strednej Európy“, na Hlavnom námestí v Bratislave. Nemalé finančné prostriedky na toto podujatie zaobstaral Ján Benček.

    Od roku 2012 vydávame 3-4x ročne časopis Generácie, 48 stranový farebný časopis A4 s dotáciou na tlač od MPSVR SR. 8.2. 2012 bol v Bratislave seminár „Kresťanské hodnoty vo verejnom živote – cirkev a politika“.  V spolupráci s KDMS sme zorganizovali v Pruskom seminár o medzigeneračnej spolupráci „Mladí rýchlo bežia, starí poznajú skratky“. Nosnými témami konferencie „Aktívne starnutia a kríza v Európe“, ktorá sa uskutočnila 18.-19.10.2013, boli etické a morálne hodnoty a medziľudské vzťahy. 17.11. 2014 bola v Bratislave slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie: „Slovensko po roku 1989 – radosti a starosti“. Promovalo sa aj špeciálne číslo Generácii o tejto téme. Pod vedením Miloša Nemečka sa v spolupráci s MPSVR SR vypracoval a vládou schválil Národný program aktívneho starnutia  do r. 2020. V súčasnosti sa pracuje na jeho pokračovaní.

   Predseda ZKS Jozef Mikloško bol v parlamentných voľbách 2012 zvolený 9471 preferenčnými hlasmi z čísla 34 na číslo 8 za poslanca NR SR pre roky 2012-16. Bol druhým  najstarším poslancom NR SR, aktívne vystúpil v pléne 615 krát. Počas štyroch rokov mesačne dával z platu 400-500 Euro na seniorské akcie a charitatívne aktivity.  

   V dňoch 4.-5.11. 2016 sa konal v Leuvene 9. kongres Európskej únie seniorov (ESU) „Spolu za bezpečnú a sociálnu Európu“.  Delegáciu  ZKS tvorilo 12 zástupcov. 28. výročie nežnej revolúcie si ZKS pripomenulo v Bratislave spolu s Klubom histórie polície na Hviezdoslavovom nám. Prišlo 10 historických áut VB a 30 policajtov v retrouniformách, zástupcovia z Prahy, Brna, Dojča, Trenčína, Bánoviec nad Bebravou, Topoľčian, Púchova a Prievidzi.  

    Delegáti ZKS sa aktívne zúčastnili regionálnej konferencii ESU „Ako zlepšiť kvalitu života seniorov“ v Prahe (10.-12.3. 2017), Letnej akadémie ESU vo Viedni (30.6.- 2.7.2017) a regionálnej konferencie v Mníchove (28.-30.9.2017).  Zúčastnili sme sa Vianočných trhov v Bratislave, Dní rodiny, Dní matiek a Sociálnych dní. Hlavná konferencia ZKS r. 2018 bola "Prevencia trestnej činnosti páchanej na senioroch" (14.-15.3.2018) v Badíne. Najväčšou akciou v histórii ZKS bola retrospomienka z príležitosti 30. výročia sviečkovej demonštrácii 25.3.2018 na Hviezdoslavovom námestí, ktorá mala veľké mediálne pokrytie.

   Pravidelne organizujeme tri celoštátne púte. Najväčšou je púť v Levoči (posledná 11.7.2019), za účasti asi 15 tisíc seniorov, často s priamym prenosom rádia Lumen a televízie LUX. Ďalšie bývajú na Starých Horách (s o. biskupom M. Chovancom 8.5.2019) a v Šaštíne (s o. biskupom J. Haľkom 12.9.2019). Pred Veľkou Nocou Bratislava každoročne organizuje u jezuitov „Trojdnie“ za veľkej účasti seniorov.

   Každoročne organizujeme tiež športové súťaže. V  roku 2019 boli v Nitre 16. Kalvárske olympijské hry (14.9.2019, fotografia je z nich) a preteky v Pruskom (1.10.2019). V Partizánskom sú bežecké preteky o pohár ZKS. Pod vedením P. Macha v Bratislave a V. Filina v Trenčíne sa pravidelne  organizujú turistické výlety seniorov po okolí. Organizujeme aj kultúrne a poznávacie zájazdy  po Slovensku a do zahraničia. Máme webovú stránku www.seniorizks.sk 

    Štyria naši delegáti sú členmi Rady vlády pre seniorov. V nej boli akceptované viaceré materiály ZKS, ktoré vychádzali z aktuálnej situácie seniorov a rodín na Slovensku. Súčasná spoločnosť nie je seniorom priaznivo naklonená, ktorí sú často na okraji jej záujmov. Dôležitá je aj pomoc seniorov pri výchove detí a mládeže, najmä vlastných vnukov a vnučiek, keď ich rodičia sa nevedia, nechcú alebo nemôžu deťom dostatočne venovať.

    Cenu Jána Benčeka na r. 2019 ZKS udelilo Jozefíne Polákovej, Jozefovi Gašparovi a Anne Sochovej, in memoriam Márii Hromkovej z Martina. Ústredie ZKS realizovalo v dňoch 6.-7.11. 2019 v spolupráci s ESU v Bratislave európsku regionálnu konferenciu „30 rokov slobody očami seniorov“. Zúčastnili sa na nej delegácie ESU z Bruselu, z Rakúska, Nemecka a krajín V4. Za SR na konferencii vystúpili biskup Jozef Haľko, štátny tajomník MPSVR Ivan Švejna, poslanec EP Ivan Štefanec, predseda VÚC Prešov Milan Majerský, Miriam Lexmann, Ivan Šimko, Eva Grey, Peter Mach, Miloš Nemeček a Jozef Mikloško. 12. Valné zhromaždenie ZKS bolo 8.11.2019 v Bratislave, kde za predsedu ZKS zvolili  Petra Macha, za podpredsedov Martu Gregušovú, Máriu Muchovú a Ondrej Tunega (náhle zomrel 19.1.2020  vo veku 68 rokov). Za členov Predsedníctva boli zvolení V. Beňová, J. Dravecký, R. Palkovičová, A. Plánková a J. Vlasák.   

   Európa a aj Slovensko starne, temer 1/3 obyvateľov sú ľudia 65+. Priemerný život sa ročne predlžuje o 3 mesiace, seniori aktívne žijú v penzii až 1/3 života.  Napriek problémom, aj seniori 30 rokov žijú v slobode, môžu si povedať, napísať, publikovať, čo chcú, môžu cestovať, podnikať a zariadiť si život podľa svojich predstáv.  

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo