Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. február 2020

Poburujúca zvesť si našla cestu

Prvý list Korinťanom v druhom nedeľnom čítaní v rímskokatolíckej liturgii rozvíja myšlienky o ohlasovaní ukrižovaného Krista.
Poburujúca zvesť si našla cestu

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu.

Slová dnešného úryvku z Prvého listu Korinťanom pokračujú v prehlbovaní myšlienky, ktorou sme ukončili čítanie pred dvoma týždňami: „Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž,“ (1 Kor 1,17). Hovorí sa tu o kontraste v Pavlom ohlasovaní. To, čo robí toto ohlasovanie účinným, nie je „múdrosť slova“, teda nie je to dokonalosť v osvojení si rečníckeho a argumentačného umenia vtedajších čias. Pritom tu má Pavol zrejme na mysli toto umenie jak v židovstve, tak aj u Grékov. Viditeľnejšie to podčiarkuje veta z nasledujúceho odseku, ktorý však v liturgickom čítaní chýba: „Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?“ (1,20; Ekumenický preklad).

„Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku?" (1 Kor 1,20a) Zdieľať

Zákonníci boli majstrami vo vykladaní Písma a mali na to svoje zaužívané interpretačné postupy. Rečníci v gréckej kultúre mali zas svoje rečnícke figúry. Pavol takúto múdrosť stavia do protikladu s ohlasovaním evanjelia. Takéto ohlasovanie, keďže zvestuje Krista, ktorý bol ukrižovaný, sa javí ako hlúposť jak pre jednu, tak pre druhú skupinu: „Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť,“ (1,22-24).

Tieto slová sú ďalej rozvité v dnešných veršoch. Pavol teraz prechádza k príkladu vlastného ohlasovania medzi Korinťanmi. V predchádzajúcich veršoch opísal kresťanské ohlasovanie všeobecne, teraz poukazuje konkrétne na to, že aj on tak robil medzi nimi: „Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou,“ (2,1). Potvrdzuje teda, že aj on nie „vysokou rečou“, teda nie v prejavoch zostavených dokonale podľa pravidiel rétoriky, ani „múdrosťou“ teda pravdepodobne filozofickou múdrosťou, ktorá bola v kultúre jeho súčasníkov veľmi cenená.

Takéto Pavlove zdôrazňovania, že sa neutieka k umeniu rétoriky alebo ani, ako sme videli vyššie, k interpretačným postupom zákonníkov, znie predsa len trošku zvláštne, keď si uvedomíme, že jak jedno, tak druhé vo svojich listoch kompetentne používa. Snáď tu ide o chcený paradox, ktorý má zdôrazniť, že sila ohlasovania evanjelia nespočíva v dobre zvládnutej technike, či rétorickej alebo interpretačnej, ale v Božej moci (2,5), keďže obsah samotného ohlasovania, ukrižovaný Ježiš, sa javí ako bláznovstvo.

Pavol má pred sebou ohlasovanie pravdy o Kristovi a jej autentickosť podčiarkuje jej najškandalóznejší element ukrižovania. Zdieľať

Slovami: „Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného,“ (2,2), Pavol pokračuje v rozvíjaní myšlienky, že sa pri ohlasovaní nespolieha na svoju „zručnosť“, ale pridáva dôraz na silu holej a škandalóznej pravdy o Ježišovi. Korinťanov ubezpečuje, že si dáva pozor, aby im podával pravdu o Ježišovi celú, neokresanú ani neprikrášlenú, a že nemá pred očami ako cieľ presvedčiť čím viacerých dobre osvedčenými trikmi. Zároveň takto zdôrazňuje, že mu nejde o to, aby priťahoval pozornosť na svoju osobu. On má pred sebou ohlasovanie pravdy o Kristovi a jej autentickosť podčiarkuje jej najškandalóznejší element ukrižovania. Ako absurdne muselo vtedajšiemu svetu znieť toto ohlasovanie, že Božieho syna, záchranu človeka a model plnosti ľudského života je treba vidieť v mužovi odsúdenom na trest smrti ukrižovaním, si dnes vieme len ťažko naplno uvedomiť.

Napriek tomu, že takáto zvesť bola pobúrením jak pre židovský tak pre pohanský svet, predsa len našla odozvu jak u Židov tak aj u Grékov. Toto je tiež potvrdením, že ono ohlasovanie sa šíri predovšetkým Božou silou.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Ježiš ako zasvätený človek

Ježiš ako zasvätený človek

Čítanie Pavlovho listu tento týždeň prerušíme. Tohtoročnú prvú februárovú nedeľu totiž väčšina kresťanských tradícii slávi ako sviatok Obetovania/Predstavenia/Stretnutia Pána v jeruzalemskom chráme. Odkazuje na udalosť zaznamenanú v Lukášovom evanjeliu (2, 22-40). Latinská liturgia pri tom ako epištolu číta z Listu Hebrejom. Ide o spis, ktorý je pravdepodobne v skutočnosti starokresťanská homília s hojnou citáciou zo Starého Zákona.

Blog
Zastavme zlo z Monaka! ...to je vtip?!

Zastavme zlo z Monaka! ...to je vtip?!

Prečo tento ultra nebezpečný dohovor podpísalo a v parlamente ratifikovalo katolícke Poľsko? Mne sa natíska iba jednoduchá odpoveď: Oni nemajú bláznivých bratov Kuffovcov a ani falošného kapitána Danka.

Blog
Myšlienky podsúvané satanom a myšlienky inšpirované Duchom Svätým

Myšlienky podsúvané satanom a myšlienky inšpirované Duchom Svätým

Keďže sa mi manželka nemohla dovolať, napísala mi textovú správu, rozlúčkovú, lebo cítila blízku smrť: „Ľúbim ťa a vždy som ťa ľúbila. Ak sa mi niečo stane, povedz deťom, že som ich veľmi milovala a ožeň sa, ak nájdeš ženu, čo bude mať rada naše deti.“ Bol som v šoku. Bol som dojatý. Ale pri nasledujúcom duchovnom boji som zistil jednu nemennú pravdu: Ježiš nie je Bohom smrti, on je Bohom života! Nikdy na to nezabudnime!

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.