Cirkev našla cestu... bolestnú ale úprimnú

Stáva sa bežným klišé, že my kresťania sa posťažujeme na nedostatok kontaktu s cirkevnými predstavenými. Často nám prekáža nezáujem zo strany cirkevnej vrchnosti o naše problémy, o problémy dnešného sveta. Akokoľvek kritickí by sme chceli byť, akokoľvek reálne naše pocity môžu byť, jedno je však isté. Nie vždy je to tak.

 S vďakou a úprimným obdivom hodnotím februárové stretnutie pod nitrianskym hradom. Katolícka cirkev, ktorá v súčasnosti čelí škandálom zo sexuálneho zneužívania  a pozornosť verejnosti sa upriamuje viac na jej delikty ako na delikty iných laických osobností vo svete, nastupuje na novú cestu bolestnej ale úprimnej očisty.  Chce prejsť pravdivou vnútornou reflexiou adekvátnou ku skutkom, ktoré sa stali. Podnetom na nový prístup k citlivej otázke sexuálneho zneužívania  je text motu proprio pápeža Františka, ktoré zaväzuje vybaviť všetky diecézy sveta jedným alebo viacerými stabilnými a verejnosti ľahko dostupnými systémami na predkladanie oznámení týkajúcich sa sexuálneho zneužívania spáchaného klerikmi a rehoľníkmi, týkajúcich sa aj používania pedopornografickýcch materiálov a zakrývania týchto zneužívaní a to ešte v tomto kalendárnom roku.

 Na novej ceste očisty Cirkvi sa podieľa novozaložené centrum na ochranu maloletých (COM), ktorého riaditeľ JCLic. Andrej Kačmár sedel na kresle pre hosťa na dišputách pod nitrianskym hradom. Prednáška hosťa prekvapila všetkých prítomných nezvyčajnou otvorenosťou a úprimnou snahou otvoriť dlhodobo tabuizované kauzy a pozrieť sa odvážne  pravde do očí. Poukázal na nebezpečenstvo zneužitia moci, ktoré postihuje nie len verejnú sféru, ale je prítomné aj v našej Cirkvi. Stretnúť sa s obeťou nie je ľahká záležitosť. Vypočuť si vyznanie raneného človeka a hľadať liečivé prostriedky na zmiernenie traumy a frustrácie je možné iba v spolupráci s psychológmi, psychiatrami,  psychoterapeutmi a v neposlednej miere aj s políciou.

Potrebná sebareflexia a úprimná snaha predstaviteľa Katolíckej cirkvi nezakrývať ale otvorene sa postaviť k zneužitiu moci, ktorú dáva človeku Boh, ba o čo viac kňazovi, ktorý Boha na tejto zemi zastupuje, pomenovať hriech a na základe tohto poznania podieľať sa na prevencii, je pre Katolícku cirkev jedinou možnou cestou do budúcnosti . A započaté košické dielo je dôkazom, že cirkev nemlčí, ale hľadá cesty ako  odstrániť všetko to, čo šliape po hodnotách jej zakladateľa Ježiša Krista. 

Oceniť treba aj snahu pápeža Františka vysporiadať sa so škandálmi sexuálneho zneužívania v Katolíckej cirkvi spôsobom, ktorý môže byť precedentným príkladom aj pre svetské inštitúcie, lebo bez pravdivej sebareflexie sa prečiny hromadia a naberajú na hmotnosti ako snehová guľa. Výrok Karla Čapka o tom, že „pravda je viac než moc, pretože je trvalá...a zbaviť svet lží je viac než odzbrojenie“ platí totiž na všetkých úrovniach nášho života.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo