Autentická radosť Simeona

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Autentická radosť Simeona

Ako môžu byť zbožní židia inšpiráciou pre súčasných kresťanov

Dnes slávime v Katolíckej cirkvi sviatok Obetovania Pána. V starom liturgickom kalendári (pred 1969) sa nazýval Očisťovanie Panny Márie. V skratke: sv. Jozef s Pannou Máriou prichádzajú do chrámu po 40 dňoch od narodenia Ježiša Krista, aby vykúpili svojho prvorodeného syna z kňazskej služby.
V kostole ste mohli počuť:
„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ (Lk 2,22-32)

Aert de Gelder - Simeonov chválospev
Aert de Gelder - Simeonov chválospev

 

Simeonov chválospev, ktorý môžeme nájsť aj v kompletóriu rímskeho breviára, znie po latinsky takto:
Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.

Brilantne ho zhudobnil Arvo Pärt. Odporúčam vypočuť. (Je to krátke, iba 7:29.)

Skúsenosť tisícročného očakávania

Ako kresťania sa z hľadiska dejín spásy nachádzame medzi prvým a druhým príchodom Ježiša Krista. Teda už skoro dvetisíc rokov čakáme a nikto nevie, koľko ešte čakať budeme. Avšak Duch Svätý je s nami.  Mimo toho žijeme v ročných liturgických cykloch: v advente očakávame narodenie Dieťaťa Ježiša, v pôste očakávame smrť a zmŕtvychvstanie Vykupiteľa Ježiša.

Židia mali zmluvy, Pán ich viedol, posielal im prorokov, sudcov, kráľov, bol s nimi, no zároveň nebol medzi nimi. Čakali na Mesiáša.Tiež je dôležité povedať, že hoci Duch Pána bol osobitne blízko niektorým osobnostiam v židovskom národe, nemali bezprostredný prístup k nemu tak ako my, kresťania.
Z evanjelia je zrejmé, že zbožní židia v čase Krista ako napr. Simeon museli jasať od radosti,keď zazreli Krista, pretože si boli vedomí toho niekoľko tisícročného čakania od pádu Adama a Evy na príchod Pomazaného, Mesiáša, ktorý zachráni židovský národ.

Keď prichádza Kristus, starý Simeon sa úprimne teší, jasá. Táto jeho radosť je nesmierne dôležitá. Dá sa to prirovnať trochu k tomu, ako by ste človeku prichádzajúcemu z púšte dali vodu. Alebo človek, ktorý zostal dlho vonku v zime, zrazu príde do vykúreného domova. Môžeme hovoriť o určitom pôžitku duše, ktorý je taký veľký, že až telo vyžaruje radosť. Iste takýchto okamihov nie je v živote veľa, ale chcel by som poukázať na jednu vec: keby sme sa v istom zmysle „stali viac židmi,“ zmenili na chvíľu naše paradigmy na židovské, a uvedomili si, aká veľká vec je príchod Mesiáša pre židov, verím, že ako kresťania by sme prežívali viac radosti a vďačnosti.
Pokoný deň všetkým.

  

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo