Gréckokatolícki biskupi, „fašisti“, a slovenská politika

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Gréckokatolícki biskupi, „fašisti“, a slovenská politika

Viacerí hovoria, že vojnový Slovenský štát bol katolícky a komunizmus je protiklad fašizmu. Že vláda Ficovho SMERu je prosociálna a korupcia neškodí životu tak ako potraty. Že Fica a Danka treba chváliť, a Harabina voliť za boj proti Istanbulskému dohovoru, a Kotlebu chváliť za účasť na Pochode za život. Iní zas hovoria, že Kotleba je fašista a spájajú ho s cirkvou a pro-life hnutím. To všetko vyvracajú traja slovenskí gréckokatolícki biskupi.

Slovenská cirkev je vnútorne politicky rozdelená, a nedostatočne učí ľudí hodnotiť štát a politiku podľa sociálneho učenia Katolíckej cirkvi. Verejne sa príliš málo vyjadruje k vážnym spoločensko-politickým témam. Za posledných asi 15 rokov verejne známe vystúpenia jej predstaviteľov vyznievajú ako podpora vlády Ficovho SMERu, ktorý v tom prevzal post V. Mečiara. Od kampane pred parlamentnými voľbami 2016 silnie podpora niektorých veriacich aj kňazov Kotlebovej ĽSNS, ktorá sa obdivne hlási k vojnovému Slovenskému štátu. Podporu ťaží aj z nespokojnosti ľudí so súčasným spoločensko-politickým systémom, ktorého základy kládol aj s podporou viacerých cirkevníkov zlepenec exkomunistov a nacionalistov pod vedením V.Mečiara, a ktorý už 12 rokov deformuje Ficovláda. SMER prevzal od Mečiara okrem korupčných biznispaertnerov aj hlavného koaličného partnera SNS. Akútne hrozí, že základ novej vlády by mohli tvoriť SMER a ĽSNS s podporou „autentických“ KDŽP. Aj preto je užitočné pripomenúť si málo známe, a na Slovensku výnimočné postoje troch gréckokatolíckych biskupov.

Kotleba nie je fašista

Viacerí odmietajú Kotlebovu ĽSNS s odôvodnením, že sú to fašisti. Dôvod je ich extrémizmus, agresivita „hajlovanie“, a to ako sa hlásia k vojnovému Slovenskému štátu. To, ako ich niektorí pro-liferi a cirkevníci chvália za ich protipotratové aktivity uľahčuje ľavicovým a liberálnym demagógom spájať s fašizmom aj Cirkev a celé hnutie za ochranu života.

Fašisti však v čase 2. svetovej vojny vládli v Taliansku. V Nemecku pod vedením Adolfa Hitlera vládla od r. 1933 NSDAP – slovensky Národno-socialistická nemecká robotnícka strana, skrátene nacisti. Ich povojnové premenovanie na „fašistov“ je úspechom ľavicoej a komunistickej propagandy, ktorá tým zakrýva príbuznosť a podobnosť totalitného komunistického a nacionálneho socializmu. Ak teda hajlujúcim kotlebovcom chceme dať ako-tak pravdivý historický prívlastok, tak sú to neonacisti. Ak pojem „fašisti“ zovšeobecníme na každú „vodcovskú“ totalitnú ideológiu a diktatúru potláčajúcu slobodu a ľudské práva, tak rovnako platí aj na komunistickú vládu a ideológiu. Ak je Kotleba fašistom za to že zahmlieva zločiny Hitlerizmu, tak je fašistom aj smerácky marxista Blaha, ktorý zahmlieva zločiny komunizmu.

Slovenský štát nebol katolícky

Komunisti aj slovenskí katolícki nacionalisti sa z opačných dôvodov zhodujú v tvrdení, že vojnový Slovenský štát bol katolícky. Komunisti a nietorí liberáli to hovoria preto, aby tým mohli znevažovať Katolícku cirkev, nacionalisti preto, aby tomuto štátu dali svätožiaru.

Slovenský štát však bol (spočiatku z donútenia) spojencom nacistického Nemecka, a jeho predseda vlády Tuka a oficiálna proapganda sa hlásili k nacionálnemu socializmu. Prezident Tiso a ďalší obhajovali a propagovali protižidovské zákony a opatrenia argumentami národného socializmu. „Slovensko nie je katolícky štát“ povedal premiér Tuka vyslancovi Svätej stolice Burziovi, keď mu tento dával Demarš Svätej stolice kritizujúci protižidovskú politiku SŠ, ktorá je v rozpore s kresťanským učením. Fakty, argumenty a citáty tu: https://www.postoj.sk/13501/slovensky-stat-nebol-klerofasisticky-ale-narodno-socialisticky

J. Burzio vo februári 1942 napísal V. Tukovi, že je nesprávne veriť, že Židia odchádzajú do Poľska pracovať. „V skutočnosti tam majú byť fyzicky zlikvidovaní.“ V marci 1942 odišlo zo Slovenska 5 transportov, v apríli 15, potom ďalšie, spolu vyše 58 tisíc ľudí. Zastavili ich až po ďalších informáciách o ich likvidovaní a liste biskupa Vojtaššáka ministrovi Machovi. To znamená, že ešte na jar 1942 Slovenskí predstavitelia v tomto viac verili nacistickej propagande ako pápežovi. Kňaz a väzeň komunizmu V. Jukl povedal že Tiso „aj na osobný list pápeža Pia XII. reagoval odmietavo. To je taký dokument veľmi nepekný, ktorý svedčí o tom, že nebol ochotný ani Svätého Otca počúvať.“ http://www.postoy.sk/jukl-kolakovic-nam-otvoril-oci  S rešpektovaním pápeža v oblasti politiky sa to na Slovensku podnes príliš nezlepšilo.

Biskup Pavol Peter Gojdič

Protiždovské opatrenia kritizoval aj pastiersky list slovesnkých biskupov z r. 1943. Gréckokatolícky biskup Pavol Peter Gojdič už v r. 1939 listom varoval kňazov pred myšlienkami nacizmu a antisemitzmu, ktoré sú v rozpore s kresťanským učením že všetci ľudia sú si pred Bohom rovní. Proti protižidovským zákonom protestoval hneď po ich schválení. Povzbudzoval kňazov a veriacich aby Židom pomáhali, a viacerých zachránil aj tým že im vydal falošné doklady o konvertovaní. Mons. Kapala, cirkevný radca slovenského zastupiteľstva pri Svätej stolici pripomínal, že biskup Gojdič, „hoci je osobne svätým človekom, predsa ... nie je obľúbený u slovenskej vlády“.

V liste zo 16. 5. 1942 Gojdič napísal vatikánskemu chargé d’affaires v Bratislave Burziovi: „Hlboko nás zarmútili krutosti, ktorých sa dopustili pri deportácii židov orgány takzvanej Hlinkovej gardy, poverené vykonávaním nariadenia o deportácii nešťastného židovského ľudu. Barbarstvá páchané na tomto biednom ľude prevyšujú každú nehumánnosť a pripomínajú nám činy komunisticko-boľševické v Rusku, Španielsku a v Mexiku. ... v susedných štátoch, kde rovnako ako u nás narastá vplyv národného socializmu, sa takýchto barbarstiev nedopúšťali.…. ale jedine na Slovensku, kde je na čele vlády katolícky kňaz, kde popredné miesta má v rukách klerikálna strana." V závere Gojdič žiada Svätú stolicu, aby vyzvala prezidenta vzdať sa svojho úradu. Ak by si okolnosti a odvrátenie väčšieho zla vyžadovali aby prezident Tiso zostal v úrade, je potrebné „aby bol nútený vrátiť sa do svetského stavu, a tým by sa dokázalo, že cirkev rozhodne nesúhlasí s hore spomenutým zaobchádzaním vlády so židmi.“ (Viac tu: https://www.postoj.sk/22613/biskup-gojdic-a-papez-frantisek-versus-prezident-tiso-a-kotlebova-sns )

„Antifašistickí“ komunisti Gojdiča uväznili v r. 1950, keď pod vplyvom Moskvy chceli zlikvidovať Gréckokatolícku cirkev. Spolu s biskupmi Vojtaššákom a Buzalkom ho odsúdili pre „vlastizradu“ na doživotie. Zomrel na následky mučenia a zlého zaobchádzania v leopoldovskej väznici 17. 7. 1960 v deň svojich 72. narodenín. Pápež Ján Pavol II. ho 4. 11. 2001 vyhlásil za blahoslaveného. Komisia pri izraelskom pamätníku Yad Vashem mu v r. 2008 udelila titul Spravodlivý medzi národmi. Kotlebova ĽSNS sa správaním, názormi, pozdravom „na stráž“, aj svojím logom hlási k Hlinkovej garde.

Arcibiskup Vasiľ o morálke a práve na Slovensku

Biskupa R. Baláža vláda „zakladateľa SR“ V. Mečiara s podporou parlamentu na čele s I. Gašparovičom, pomocou Lexovej SIS, a súhlasom „proslovenských“ katolíkov, ako napr. F. Vnuk, šikanovala za to že si dovolil kritizovať jej výkon moci. Po jeho smrti sme na verejnosti videli už len priateľské stretnutia exkomunistu Fica a spol. s cirkevnými predstaviteľmi, ale žiadnu jasnú kritiku vládnutia.

Jednou z mála výnimiek bol arcibiskup Cyril Vasiľ  SJ, keď 6. 7. 2013 v Terchovej povedal, že kvalita našej viery sa prejaví aj v tom, ako dôsledne ju vieme žiť a presadzovať vo verejnom a spoločenskom živote. Že s učením sv. Cyrila a Metoda je nerozlučne spojená oblasť práva, spravodlivosti a pravdy, že dnes patrí „oblasť práva medzi najviac zdiskreditované v našej spoločnosti“ lebo sa tu „celé generácie právo kaličilo.“ V nedávnej minulosti „sme dávali právnu formu jasnému bezpráviu a nespravodlivosti. „V štáte, o ktorom sme hovorili, že bude postavený na kresťanských základoch sme dokázali prijať kódex, ktorým sme časť občanov zbavili ich občianskych práv na základe ich rasy a náboženstva. Postupne sme ich najprv okradli – teda v dobovej rétorike zbavili hospodárskej moci – aby sme sa ich potom definitívne zbavili a poslali ich niekam preč, … bez možnosti návratu, tušiac, či netušiac, či nechcejúc vedieť, že ich tam niekto iný zbaví aj život.“ Po vojne „sme zmenili rétoriku, prihlásili sa k triednemu boju a proletárskemu internacionalizmu. Ani v zákonoch prijatých pod červenou hviezdou nebolo miesta pre Božiu bázeň.“ … „Modlitebné knižky v niektorých našich domácnostiach stáli na tej istej poličke ako stranícke knižky.“ … „Pred takmer štvrťstoročím sme si povedali, že za minulosťou urobíme hrubú čiaru. A tak v našich nedávnych dejinách pribúdali hrubé čiary a rovnomerne s nimi hrubli aj naše mravy.“ Tam sú prvé príčiny toho, že dnes na Slovensku „spravodlivosť po žobrote chodí". https://grkatba.sk/homilia-arcibiskupa-cyrila-vasila-sj-v-terchovej/

V Šaštíne 15. 9. 2015 C. Vasiľ pripomenul, že k najväčším bolestiam Slovenska patrí korupcia a zlá vymožiteľnosť práva, v ktorých patríme k najhorším v EÚ. „Naša spravodlivosť je ako blesk – nie že by bola taká rýchla, skôr sa mu podobá tým, že udrie len sem-tam, a kto má správne namontovaný bleskozvod, tak sa jej nemusí veľmi báť. V niečom je zasa naša spravodlivosť pravým opakom blesku. Blesk totiž bije na vysoké miesta, kým naša slovenská spravodlivosť bije zväčša len na tie najnižšie miesta, ale takmer nikdy neudiera svojím trestom do tých páchateľov neprávostí, ktorí vytŕčajú a sú vysoko, ktorí sa tu roky beztrestne pretŕčajú.“ https://www.postoj.sk/5863/arcibiskup-cyril-vasil-najvacsie-nebezpecenstvo-je-strata-nadeje Vladyka Vasiľ sa vrátil do Ríma a na „kresťanskom“ Slovensku sa nič nezmenilo. Vyšetrovania po Kuciakovej vražde, ktorá je tiež dôsledkom tohto systému ukazujú aké obludné neprávosti sa tu páchajú.

Dôsledky korupcie v zdravotníctve

Pred voľbami 2012 žiadala KBS všetky politické strany: „Treba dôkladne vyšetriť všetky indície o korupčnom správaní, najmä v prípade verejných činiteľov, a vytvoriť také podmienky pre políciu, vyšetrovateľov, prokuratúru a súdy, aby skutoční vinníci boli potrestaní a vlastným majetkom nahradili škodu, ktorú spôsobili." Voľby vyhral a vládu utvoril SMER. Na výzvu zabudla aj cirkev aj politici. Korupcia utešene bujnela ďalej, pokračovalo rozkrádanie štátu aj deštrukcia justície, kde na poprednom mieste pôsobil JUDr. Harabin.

Pápež František 16.6. 2014: „Korupcia je hriech... Ak hovoríme o skorumpovaných politikoch či skorumpovaných hospodárskych činiteľoch, kto za to platí? Platia nemocnice bez liekov, chorí bez starostlivosti, deti bez vzdelania....“

Každoročne na Slovensku zomiera o 33 % viac detí do 5 rokov ako je priemer EÚ. Priemerná dĺžka zdravého života je na Slovensku o 9-10 rokov nižšia ako priemer EÚ. Slovenské zdravotníctvo je napriek dobrej práci mnohých lekárov a zdravotníkov štvrté najhoršie v EÚ. Takmer 45% všetkých úmrtí na Slovensku patrilo do kategórie tých, ktorým sa dalo predísť, ak by bola poskytnutá optimálna zdravotná starostlivosť. (Eurostat - aktuality.sk 26. 5. 2016, Viac faktov tu: https://www.postoj.sk/21903/od-vitazneho-februara-k-vitaznemu-ficovi-a-kotlebovi) Príčiny osvetľuje aj to, že na Slovensku ide z celkových výdavkov na zdravotníctvo okolo 55 % na neklasifikované platby a zdravotnícke pomôcky a tovar, a iba 45 % na výskum, služby a zdravotnú starostlivosť. V Česku, Slovinsku, Nemecku, Holandsku ide 20-25 % na neklasifikované platby a tovar, a 75-80 % na zdravotnú starostlivosť. (zdroj Eurostat, https://tomasmeravy.blog.sme.sk/c/400030/kam-miznu-miliardy-eur-urcene-na-zdravotnictvo.html )

Biskup Lach: zodpovední kresťania nemôžu mlčať

Milan Lach, predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve vydal 26. januára 2016 stanovisko k problémom v zdravotníctve: „rastúca morálna aj materiálna bieda, zapríčinená bezohľadným drancovaním zo strany mocných ... dosiahli neúnosné rozmery." ... „Zároveň sa obraciam na predstaviteľov finančných a iných štruktúr skrytej, ale reálnej moci, ktoré sú pravými pôvodcami súčasných problémov a v skutočnosti riadia slovenské zdravotníctvo a ďalšie oblasti života našej krajiny, vrátane tzv. veľkej politiky: v mene chudobných, utláčaných, okrádaných a vykorisťovaných vás naliehavo žiadam: prestaňte považovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ľahkého zisku!" https://www.postoj.sk/10178/biskup-lach-ficovi-prestante-zastrasovat-sestricky V liste premiérovi a ministrovi zdravotníctva (SMER) to zdôvodnil: „Pretože ide o veľmi závažné morálne skutočnosti ubližujúce všetkým občanom Slovenska, nedovoľujú zodpovedným kresťanom, tobôž kňazom a poverenému biskupovi ďalej mlčať."

Predseda vlády Fico podráždene reagoval konšpiračným obvinením: „Som absolútne presvedčený, že to bolo urobené na podnet KDH. Vnímame to ako čisto politickú vec pred voľbami.“ (podobne reagoval napr. pri protestoch v kauze Bašternák a po vražde Kuciaka so snúbenicou)

V júni 2017 biskupa Lacha "prevelili" na nové pôsobisko do USA.

Arcibiskup Vasiľ prichádza na Slovensko

Na Slovensko v januári 2020 dosť zriedkavým spôsobom „prevelili“ z Ríma arcibiskupa Vasiľa, ktorý je ako sekretár Kongregácie pre východné cirkvi najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne. Bude riadiť Košickú eparchiu. Základné fakty tu: https://www.postoj.sk/50810/arcibiskupa-vasila-posiela-vatikan-do-kosic . Dôvodov je zrejme viac, I. Gazda ich analyzuje tu: https://www.postoj.sk/50853/prichod-arcibiskupa-vasila-na-slovensko-je-len-zaciatkom-personalnych-rosad .

Zaujímavý rozhovor s arcibiskupom Vasiľom na niektoré „horúce“ cirkevné témy (vrátane jemnej kritiky pápeža Františka) uverejnil Postoj 11. 1. 2020: https://www.postoj.sk/50562/nebudem-chvalit-hitlera-za-to-ze-staval-dialnice . Vasiľ tam napríklad vysvetľuje niektoré nedorozumenia okolo pápeža Františka tým že tento sa nevyjadruje tak exaktne presne ako Benedikt XVI., ale volnejšie, čo umožňuje rôzne výklady jeho slov. Prejavuje sa to aj v ich rozdeilnom chápaní v nemeckej a poľskej cirkvi. Dôležité, a aj predvolebne aktuálne sú slová arcibiskupa k situácii na Slovensku.

„Nebudem chváliť Hitlera za diaľnice“

Na otázku o politickom angažovaní kňaza Kuffu, podpore arcibiskupa Bezáka pre kandidátku Čaputovú, kontroverznom vyjadrení arcibiskupa Oroscha proti Mikloškovi, podpore kňaza Kuffu „buldozérovi“ Harabinovi a prijatia Smeráka Šefčoviča arcibiskupom Zvolenským odpovedal: „Pokiaľ ide o samotné stretanie, je normálne, že sa predstavitelia Cirkvi stretávajú s politikmi. Samozrejme, že čas a miesto môžu vyvolať nejaké interpretácie, toho si treba byť vedomý. Je ale nebezpečné, keď sa predstavitelia Cirkvi – kňazi alebo biskupi – vyjadrujú konkrétne k nejakým kandidátom. Úlohou Cirkvi je poskytnúť orientáciu, morálny hlas, hovoriť o hodnotách a princípoch, rozumný katolícky volič a veriaci človek si už hádam vie odvodiť zo základných princípov, kto spĺňa tieto princípy viac, kto menej.“

Slovenská Cirkev, od biskupov po Katolícke noviny však túto orientáciu poskytuje nedostatočne. Niektoré vyjadrenia jej predstaviteľov ju ešte zhoršujú. Volebné výsledky a preferencie na formálne kresťanskom Slovensku dokazujú, že väčšina kresťanských voličov si nevie odvodiť, kto spĺňa základné princípy. Aj preto som ich formuloval tu: https://www.postoj.sk/50968/krestanske-hodnoty-v-politike-a-pakty-s-ideovym-protivnikom

O úlohe kňazov a kontroverzných pochvalách: „Kňaz by si mal byť vedomý, že reprezentuje inštitúciu, že ho viaže morálne učenie Cirkvi, ktoré je jasne čitateľné, a s ktorým zhodu alebo nezhodu môže každý dosť zreteľne vidieť aj v jednotlivých politických alebo filozofických systémoch. Vo chvíli, keď vystupuje ako kňaz, sa má zdržať pomenovania jednotlivých kandidátov alebo strán. Nijako to nezasahuje do toho, že súkromne môže mať svoj názor a voliť podľa neho.“

„Preto je nebezpečné hovoriť o konkrétnych menách, zvlášť ak ide – nazvem to moderne – o kontroverzné postavy. Nikto nie je celkom čierno-biely, to je pravda, ale – aby som použil extrémne prirovnanie – napríklad pri celkovom hodnotení politických systémov 20. storočia nebudem chváliť Hitlera pripomínajúc, že staval diaľnice, ospravedlňujúc sa pritom sofistikovane, že tým v skutočnosti myslím len ocenenie kvality nemeckej cestnej siete. Pretože je to nemúdre, zavádzajúce a hlavne vrcholne nevkusné.“

Podobne je nemúdre, nevkusné a zavádzajúce chváliť Fica, Danka a Harabina za odmietnutie Istanbulskéo dohovoru, a Kotlebu za to, že sa zúčastnil na Pochode za život, ktorý vlastne v rozpore so želaním usporiadateľov zneužil na svoju politickú propagandu.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo