Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. január 2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je za nami, čo ďalej?

"Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." (Jn 13, 35)
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je za nami, čo ďalej?

Priznám sa, keď v našom kostole  počas sv. omše v uplynulom týždni pri prosbách zaznelo, aby sa všetci kresťania zjednotili v jednej svätej Katolíckej apoštolskej cirkvi, k tomuto úmyslu som sa nedokázal pridať. Táto prosba vyrušila moju úprimnú  túžbu po zjednotení všetkých kresťanov, keď som si celkom spontánne v okamihu uvedomil,  že na ekumenickej bohoslužbe by sa takáto prosba zjavne neobjavila.

Neverím, že cieľom ekumenizmu je výsledok, že jedna cirkev pohltí druhú, ani snaha pretlačiť druhej strane svoju „pravdu“, ani bezbrehé vyjednávanie o vzájomných ústupkoch a kompromisoch. Verím, že jeho úlohou je vzájomné poznávanie, prehlbovanie dôvery, lásky, úcty a porozumenia medzi kresťanmi v jednotlivých denomináciách, aby sme sa napokon dokázali milovať navzájom tak, ako nás všetkých bez rozdielu miluje sám Pán.

Pri tejto príležitosti si spomínam, keď som ešte ako malý chlapec v našom menšom mestečku prechádzal okolo evanjelického kostola, bál som sa čo len pozrieť tým smerom, taký bol u nás odstup katolíkov a evanjelikov ohľadom viery. To mi ale neprekážalo, aby mojim najlepším kamarátom bol Vilo, chlapec od susedov, syn zbožných, veľmi milých rodičov, evanjelikov.

Keď som mal možnosť omnoho neskôr prvý krát navštíviť baptistickú modlitebňu, bol som unesený slovami ich kazateľa. Pri svojom „objavovaní“ ďalších kresťanských cirkví a kresťanských spoločenstiev ma zakaždým oslovilo, obohatilo, či uchvátilo niečo nové, dosiaľ nepoznané - duchovné prebudenie skrz charizmy Ducha Svätého, teológia založená výhradne na Biblii, osobné poznania Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána, alebo hlboká skúsenosť zo živého vzťahu s Ním.

Ako dar, obohatenie od Pána chápem Cirkev, ktorá tvorí jednu veľkú rodinu z rôznorodých kresťanských denominácií. Dovolím si tu citovať slová apoštola Pavla: „Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť,  tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali.“ (Rim 12,4-6a)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2020 je za nami, čo teda môžem robiť ja, laik? Stačí sa len ďalej modliť za jednotlivých predstaviteľov cirkví?

Inzercia

Alebo povzbudený skutočnosťou ako si Ježiš volil apoštolov, nie z prostredia popredných učiteľov Zákona v Jeruzaleme, ale z jednoduchých rybárov zo zaznávanej galilejskej periférii, prijať Ježišovo volanie.

Prekročiť dogmatické a magisteriálne prekážky a vykročiť v láske v ústrety svojim sestrám a bratom v Kristovi plniť Ježišovu túžbu po jednote svojich učeníkov, keď On, ako hlava Cirkvi, predkladá  Otcovi prosbu  „aby všetci  boli jedno“ (Jn, 17,21) a  v novom prikázaní vyslovuje jediné kritérium – vzájomne sa milovať: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." (Jn 13, 35)

 

obrázok: zdroj pixabay

 

Zatiaľ sa mi nedarilo vyrobiť perpetuum mobile pre dvoch, na lietanie v oblakoch. Návod už mám: jeden máva krídlami, druhý do nich fúka; nik sa neunaví, navzájom striedajú sa. Za ruky sa držať musia, ináč nepoletia.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.