Je Peklo reálne?

Niektorí pochybujú a namietajú, veď keď Boh je láska, neposielal by ľudí do pekla. Dokonca niektoré vysoké cirkevné kruhy odmietajú učenie o pekle a neveria v neho. Napríklad kňaz a exorcista Elias Vella pod vplyvom niektorých nemeckých a holandských teológov vo svojom príbehu o sebe hovorí, že ako profesor dogmatickej teológie, učil svojich študentov, že diabol neexistuje. Teraz v neho samozrejme verí a zvádza s ním boje neustále, keď pomáha ľuďom s oslobodzovaním.

V Biblii sa o pekle píše na viacerých miestach a samotný Ježiš nás pred peklom varuje, hovorí o ňom a opisuje ho. (Mt 8,12) (Mt 13, 40 – 42) (Mt 24, 51) (Mk 9, 43 - 48) (Lk 16, 19 – 31) Neveriť v peklo je teda absurdné a neopodstatnené.

Áno, Boh je láska. A nechce, aby sa ktokoľvek, hoci aj najväčší hriešnik dostal do pekla. Stačí len jediné, urobiť pokánie - oľutovať hriechy a odvrátiť sa od zlej cesty. A Boh odpúšťa a teší ho, keď môže odpúšťať. Ale musíš uznať svoju vinu a vyniesť hriech na svetlo. Vyznať hriech. Hovorí: Pozri na môjho Syna, na jeho rany. On zaplatil cenu za teba na kríži a potvrdil Novú Zmluvu medzi tebou a mnou svojou krvou. Chceš mi patriť? Byť mojím adoptívnym synom a dcérou? Ver v môjho Syna Ježiša a nasleduj ho v pravde.

Boh nestvoril peklo pre ľudí. Je určené pre padlých anjelov, ktorí sa vzbúrili voči Bohu. A keďže sa vzbúrili a vo večnosti nie je čas, tento stav platí večne. Sú neustále odvrhnutí preč od Božej tváre. Ľudia však čas majú. Môžu oľutovať svoje hriechy a navrátiť sa späť k Bohu. Ak však ten čas uplynie a človek zomrie, prechádza do večnosti, kde čas nie je a ide na miesto určenia podľa skutkov svojho života.  Ak zomrie v hriechu, buď ho nestihol vyznať, alebo to nepovažoval za hriech, alebo spurne Boha odmietal, žiaľ ide tam, kde nikto nechce byť. Ja však nie som sudca a verím, že každá duša môže aj v zlomku sekundy pred smrťou oľutovať hriechy a volať k Bohu. A Boh je milosrdný.

Ak niekto zomrel a má vysporiadaný svoj život s Bohom,  hriechy vyznal a oľutoval, Božie milosrdenstvo ho prijíma, krv Kristova očisťuje a on vstupuje domov – do neba.

V súčasnosti žijúca žena, Laurie Ditto, prežila vychvátenie duše do neba i pekla z Pánovej vôle. Raz, keď bola na modlitbách v spoločenstve veriacich, Boh jej umožnil nazrieť do pekla a čo videla, ňou otriaslo a ťažko sa jej o tom hovorí:

Keď sa ťažké a mohutné dvere zabuchli, okamžite som vedela, že som v pekle a že niet odtiaľ úniku, že som tu naveky. Bolo jej povedané: Si v pekle. Naveky. Za neodpustenie. Pocítila som horúčavu, obrovskú horúčavu, pokožka sa mi začala šúpať a odpadávať od tela. A hluk ľudí, čo kričali od bolesti, spôsobil prasknutie mojich ušných bubienkov a obrovskú prenikavú bolesť v mojom vnútri. Vedela som, že to bude trvať večne a že niet cesty späť.  Moje kosti a telo sa začalo lámať, cítila som zlomený chrbát. Na otázku, či cítila bolesť povedala: Zdrvujúcu bolesť. Nie je tam kvapka útechy, kvapka vody, kúsok svetla. Človek tam stráca formu ľudskej bytosti, lebo človek bol stvorený na Boží obraz, a to sa tam všetko zmení. Bolo to hrozné, nikdy sa tam nechcem vrátiť. Bola som tam celá, môj mozog fungoval na 100% a videla som tam veľa ľudí, aj veľa kresťanov. Boh mi ukázal prečo sú tam. Oni síce v Boha verili, ale žili si podľa seba. Verili v Ježiša Krista ako Pána a Boha, ale odmietli ho poslúchať. Hovorili: Milujem ho, milujem ho, ale svojím životom to nepotvrdzovali. Písmo hovorí: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. (Jn 14, 15)

Potom tam boli ľudia, ktorí odmietli odpustiť.

Keď som sa vrátila späť do tela, som kričala,  hneď priatelia pribehli za mnou, čo sa stalo, triasli mnou a ja som povedala, bola som v pekle. Boh jej potom povedal: Ukázal som ti peklo, lebo ťa milujem.

Najväčšia lož, ktorá spôsobuje, že mnoho veriacich ľudí ide do pekla je téza: Raz spasený, navždy spasený.

Znamená toto: Áno, uveril som v Boha a Pána Ježiša Krista, Ježiš mi odpustil hriechy, jeho krv ma očistila a nezáleží na tom, ako žijem. Stále som spasený a zachránený. Toto je lož priamo z pekla.

Podobne tiež: Verím v Boha, mám sviatosti, chodím občas do kostola, ale žijem si podľa seba. Prispôsobujem si Božie slová a prikázania svojim potrebám. Mám len jeden život a ten si žijem ako chcem, som predsa dosť šikovný na to, že tam dokážem vtesnať aj Boha.

 

Pravda je toto: Uveril som v Boha a Ježiša Krista, ktorý zomrel za moje hriechy na kríži, jeho krv ma očistila, zachránila a získavam spásu (= záchranu) zadarmo. (dar milosti, nie zo skutkov) Mením svoj život a správanie. (skutky) Som spasený, toto je môj aktuálny stav (ak teraz zomriem, viem kam idem)....ak zostanem verný až do konca. Ak nezostanem verný, zotrvávam vedome v hriechu alebo sa odvrátim od Boha, strácam spásu. Potrebujem sa očisťovať od hriechov. Nezotrvávať v hriechu, ani malom. Keď si uvedomím, že som niečo zlé urobil, zhrešil, okamžite vyznávam hriech Bohu. Hocikde som. Potom, v čo najkratšom čase vyhľadám príležitosť vyznať hriech pred ľuďmi, resp. človekom na to určenom – kňaz, pastor. (spoveď) Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. (1. Jn 3,3) Lásku k Bohu dokazujem tým, že zachovávam jeho slová, prikázania. Prečo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ a nerobíte to, čo hovorím?

Nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom, opravdivo. (1.Jn 3,18)

 

Ježiš nám raz na spoločných modlitbách povedal: „Môžete mi roky verne slúžiť a ja prídem v posledný deň a budete mi vydávať počet.“

 

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec.“ Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. Vonku zostanú psy, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož. (Zj 22, 12 – 15)

 

 

 

https://www.mojpribeh.sk/pribeh/elias-vella-ucil-som-ze-diabol-neexistuje/

 

https://sidroth.org/television/tv-archives/laurie-ditto/

 

Mgr. Dario Máček

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo