Pozdvihnime národ a spoločnosť! Čosi, ako novoročné prianie

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pozdvihnime národ a spoločnosť! Čosi, ako novoročné prianie

Náš svet je skalopevne presvedčený, že cesta, ktorou kráča v ústrety budúcnosti je správna. Že je to cesta racionality, pragmatizmu a materializmu. Že je to cesta dosahovania čo najvyšších výkonov v zamestnaní a ich zodpovedajúceho, vysokého finančného ohodnotenia. Že je to práve cesta konzumného užívania si takto nadobudnutých peňazí, ktorá privedie ľudí k šťastiu.

   Ak však budeme úprimní a pozorne sa rozhliadneme vôkol seba zistíme, že jednostranným spoločenským, alebo takpovediac, celosvetovým presadzovaným vyššie spomínaného „modelu“ na tejto zemi predsa len čosi chýba. Čosi nesmierne dôležité, čo robí ľudí ľuďmi, a bez čoho nie je možné naplniť zmysel pojmu „pravé ľudstvo“ či pravá „civilizácia“.

   No a tým, čo spoločnosť tak veľmi postráda, je predovšetkým úplne rovnocenný a vedomý dôraz na kvalitu morálneho, etického a citového rozmeru ľudského bytia. Dôraz na zodpovedajúcu kvalitu morálneho, etického a citového rozmeru osobnosti každého jednotlivého člena ľudskej spoločnosti.

   Ako sa tento zásadný nedostatok prejavuje?

   Hoci zaznamenávame obrovské napredovanie vedy a techniky, hoci sa každým dňom čoraz viacej zvyšuje materiálny pokrok a vzrastá blahobyt, iba málokto z ľudí môže o sebe povedať, že je naozaj  spokojný a šťastný, respektíve, že sa život na našej planéte uberá takým smerom, aby generácie po nás mali vyhliadky na šťastnejší život.

   Ako do očí bijúci kontrast so spomínaným, materiálnym „pokrokom“, môžeme totiž všade vôkol nás vidieť plno depresií, neuróz, neporozumenia, stresu, nevraživosti, ale i nenávisti, zloby, neznášanlivosti, chamtivosti, podvodov, zákernosti, klamstva, a ešte mnoho iného. Človek naďalej zneužíva a ponižuje iného človeka, ničí a drancuje svoju planétu a aj v dnešnom, modernom, 21. storočí, sú dokonca samozrejmosťou vraždy, či vojnové ťaženia, za účelom vlastného obohatenia a rozšírenia moci a vplyvu. Toto všetko je však iba dôsledkom nesprávneho nastavenia spoločenského hodnotového systému, v ktorom sa kvalita medziľudských, rodinných, a pracovných vzťahov rúti strmhlav nadol, čo je spôsobené zmienenou absenciou v preferovaní pravých ľudských hodnôt.

   V ľuďoch je preto treba podporovať to krásne a zdravé, čo v mnohých často driemajúc, čaká na svoje plnohodnotné rozvinutie. Je v nich treba podporovať a stimulovať najvyššie ideály pravej ľudskosti, uplatňujúce sa celkom konkrétne vo všetkých oblastiach spoločenského života. A to v podobe ohľaduplnosti, láskavosti, čestnosti, spravodlivosti, dobra a ušľachtilosti.

   No a práve smerovanie jednotlivcov i spoločnosti k týmto cieľom, by malo byť úlohou všetkých verejnoprávnych médií. Ich cieľom by malo byť hľadanie a ukazovanie ciest, vedúcich ku komplexnému, harmonickému a zdravému rozvoju ľudskej osobnosti i celej spoločnosti, bez akýchkoľvek škodlivých jednostranností. Malo by ísť o smerovanie, do ktorého je úplne organicky a neodlučiteľne začlenený cieľavedomý dôraz na citový, morálny a etický rozmer každého ľudského jedinca.

     Verejnoprávne média, a ich národom dotovaná produkcia, by sa preto mali stať hodnotovým osviežením súčasného mediálneho trhu, tak veľmi presýteného plytkosťou, úbohosťou, negativitou a prázdnotou ponúkaných informácií.

   Aby sa však mohlo morálno etické obrodenie národa stať naozaj realitou, je k tomu nesmierne potrebná aj snaha každého z nás – presne na tej pozícii a v tom povolaní, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame. Práve tam, kde je naše miesto, by mal každý osobne napomáhať pri presadzovaní ozdravných myšlienok, ako aj pri presadzovaní kvalitatívne vyšších ľudských, morálnych, etických a duchovných hodnôt. A toto by sa malo stať i prioritou celej spoločnosti.

   Je na každom, aby hľadal spôsob, akým by bolo možné reálne ozdraviť súčasnú spoločnosť. Je na každom, aby začal v prvom rade od seba, neohliadajúc sa na ostatných, ani na súčasný, mravný marazmus. Lebo je oveľa lepšie zapáliť a nechať rozhorieť čo i len jedinú sviečku, ako nadávať na temnotu, alebo sa ňou nechať zdeprimovať a neurobiť nič.  

   Lebo možno práve táto jediná horiaca sviečka osobnosti človeka, presvedčeného o víťazstve skutočných a pravých, morálno etických a duchovných hodnôt, vyvolá požiar spoločenského obrodenia, ktorý pohltí pseudo hodnotovú temnotu, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame a doslova topíme.

   S týmto prianím vykročme s nádejou do Nového roku a nechajme naplno rozhorieť svoje sviece vôle k dobru a spravodlivosti.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo