Liek na Hnev

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Liek na Hnev

Ďalším nepriateľom na našej duchovnej ceste od nerestí k cnostiam je po obžerstve, smilstve a chamtivosti práve hnev.

Ďalším nepriateľom na našej duchovnej ceste od nerestí k cnostiam je po obžerstve, smilstve a chamtivosti práve hnev. Sv. Ján Kasián nepíše psychologickú esej, kde by obšírne vysvetľoval, čo hnev je a dával by rady a taktiky, ako ho zvládnuť. Píše duchovne, to znamená, hovorí o dopadoch hnevu a najmä pretrvávajúcej zlosti na náš duchovný život:

  • Pokým hnev zotrváva v našich srdciach, oslepuje náš duchovný zrak, v dôsledku čoho nie sme schopní spravodlivého úsudku a rozvahy. Nie sme schopní duchovného vhľadu a vnímať veci také, aké sú.
  • Nemáme účasť na múdrosti, hoci nás okolie za múdrych môže pokladať, pretože "lebo mrzutosť (zlosť) prebýva v hrudi pochabých" (Kaz 7,9).
  • Nemáme učasť na večnom živote, hoci nás považujú za rozvážnych, pretože "hnev zničí aj rozváženho" (Prísl 1,15 - avšak Kasián prekladá tento verš inak ako väčšina. Takto som to našiel preložené len v septuaginte)
  • V hneve nedokážeme posúdiť a konať, čo je spravodlivé, hoci by nás všetci považovali za svätých a dokonalých, pretože "lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom" (Jk 1,20).
  • Nedokážeme ani prijať radu alebo poradiť inému, pretože "nahnevaný muž koná bezradne" (Prísl. 14,17)
  • S hnevom v srdci nebudeme mať pokoj a budeme v konflikte s druhými aj napriek tomu, že tieto konflikty neprichádzajú z ich strany, pretože "hnevlivý človek nieti roztržku a prchký chlap (sa podopúšťa) veľa priestupkov" (Prísl 29,22).
  • Plní hnevu nie sme plní Ducha Svätého. Hoci by sme v hneve nikomu neublížili, plní hnevu nevyžarujeme svetlo Ducha Svätého.
  • Sme povolaní "modliť sa bez prestania" a "na každom mieste dvíhať svoje ruky bez hnevu a hádok". Ak zotrvávame v hneve, buď sa nemodlíme bez prestania, alebo neponúkame Bohu modlitbu, akú si želá, ale vzdorovitosť a neposlušného ducha.

Zhrnuté a podčiarknuté - zotrvávať v hneve nie je v súlade s naším životným poslaním, pretože hnev nám zatemňuje myseľ, znemožňuje kontepláciu a rozjímanie (teda poznávať Boha) a skôr či neskôr môžeme vyparatiť niečo, čo by sme v triezvom stave neurobili, pretože nám niet rady ani pomoci a máme sklon konať "bezhlavo".

Boh sa hnevá, môžem sa aj ja

Niektorí ľudia môžu nadobudnúť dojem, že hnev je akoby OK a môžu sa mu oddávať a konať v hneve  - veď aj Boh bol počas udalostí Starého Zákona podchvíľou nahnevaný. Pripisujú Nekončnému a Zdroju všetkej čistoty ľudské vášne. Púštni otcovia upozorňujú, že ak berieme state Písma opisujúce Božie emócie doslovne, predstavujeme si Ho ako človeka z jeho údmi a orgánmi, v ľudskej forme a podobe. Čo je samozrejme mimo.

Keď čítame o Božom hneve alebo o iných jeho pocitoch, nesmieme tieto state čítať antromorficky, teda podľa predstavovať si ľudské emócie (ktoré sú nám dané, aby nám pomohli naplniť naše potreby a neumreli sme a keďže Boh problém vlastnej smrti nerieši, naše emócie nepotrebuje). Pod Božím hnevom potrebujeme rozumieť, že Boh je sudca a pomstiteľ všetkých nespravodlivých vecí, ktoré sa dejú vo svete a máme mať pred Ním bázeň, pretože od neho dostaneme každý, čo si zaslúži. Kasián tu však opomína Božie milosrdenstvo (že nedostaneme, čo si zaslúžime) a milosť (že dostaneme, čo si nezaslúžime). Ale hej. Je to kapitola o hneve a hnev je o spravodlivosti. Resp. o vnímaní nespravodlivosti. Takže mu odpúšťam.

Kedy nám je hnev užitočný?

Tu s Kasiánom nesúhlasím. Hnev je podľa mňa užitočný - je to strážca hraníc a keď som sa naučil pracovať s ním, pomohol mi byť asertívny v jednaní s inými ľuďmi, ktorí ma tlačili do vecí, ktoré boli za moju hranicu.

Kasián však tvrdí, že hnev nie je nikdy užitočný. Potom však napíše podkapitolu, kde hovorí, že je užitočný, ale iba na jednu vec. Hm... Si to rozmyslel :D Hnev je podľa Kasiána užitočný, keď sa do nášho srdca vkráda pokušenie hrešiť - napríklad začať si odkladať bokom nejaké tie peniaze, ako sme písali v minulom blogu. Vtedy je dobre, keď mních zahorí spravodlivým hnevom a hnev mu pomôže mobilizovať sa a zakročiť proti pokušeniu.

Čo v hneve robiť?

Boh nám nie len prikazuje odpustiť, ak nám krivdia, zmieriť sa s blížnymi a nespomínať na minulé krivdy a zranenia, ale aj ísť sa pomeriť s blížnym, o ktorom sme si vedomí, že má niečo proti nám, či už právom alebo nie.

Náš pokoj nemôže byť závislý od vôle druhého človeka. Táto nie je v dosahu našej autority. Náš pokoj závisí od nás samých. A teda fakt, že sa nehneváme a neprechovávame zlosť, nemôže závisieť od dokonalosti a spravodlivosti druhých ľudí, ale z našej vlastnej cnosti. Túto získame nie trpezlivosťou iných, ale skrze vlastné dlho-trvajúce utrpenie.

Božie slovo nás pozýva, aby sme zničili korene naších nerestí, nie ich ovocie. Aj v oblasti hnevu sme pozvaní nie len očistiť sa od skutkov hnevu, z ktorých najhoršia je vražda, ale aj od myšlienok, ktoré ho živia.

S liekmi, ktoré Kasián na hnev ponúka, nie som veľmi spokojní. Napíšem ich tu, no považujem ich za nedostatočné alebo aj kontraproduktívne. Skôr by som odporúčal lieky, ktoré sú dostupné v modernej psychológii a skôr nás motivujú k niečomu, ak pomáhajú budovať si úzkosť a vyhýbavosť na základe strachu:

  1. Zatvrdiť sa v mysli, že sa nikdy nebudeme hnevať, či už s dôvodom alebo bezdôvodne, aby sme nestratili schopnosť rozlišovať, boli schopní prijímať rady, vyžarovali svetlo Ducha, mohli sa modliť (vyššie píšem, že Kasián hovorí, že Písmo zakazuje modliť sa v hneve, s čím opäť nesúhlasím...) a pod.
  2. Máme si uvedomiť, že sme smrteľní a že darmo sa postíme, odriekame si potešenia a bohatstvá tohto sveta, ak nás Boh zavrhne pre hnev v srdci. Čiže máme mať strach z Boha a z pekla.

Akosi skôr vnímam ako liek dôvody, ktoré ma motivujú nebyť nahnevaní - pokoj, spravodlivosť a radosť v Duchu, dobré vzťahy, pocit, že sa viem ako tak ovládať a dokážem premýšľať nad tým, čo je dôležité a nie na pomstu a pod. Nie strach. Ale OK. To je Kasián a púštni otcovia. Napísali najlepšie, ako vtedy vedeli.

Nabudúce nás čaká liek na depresiu, skľúčenosť - angl. prekladu BOOK IX. OF THE SPIRIT OF DEJECTION.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo